A magyarok csillagai

Minden csillagnak, csillagképnek megvan a hagyománya a magyar népi hitvilágban is, ám van néhány olyan, amelyekkel különösen erős kapcsolódása van a magyar népnek.

Szíriusz csillag – Az Ikrek csillagkép alatt, a Tejúton ragyogó Nagy Kutya csillagkép (amelyben Anúbisz is jelen van) legfényesebb csillaga. A kutya, mint szimbólum és maga e csillag is a hűség jelképe, amely az önmagunkhoz, önvalónkhoz, isteni minőségünkhöz való hűséget jelenti. A magyar hagyomány szerint nemzetünk e csillag felől érkezett meg a Naprendszerbe, hogy itt, a Föld bolygón elfoglalva a helyét, éljen e földi világban.

Nyilas csillagkép – Az ősi hagyományok szerint a magyarok csillagképe. Nemzetünk nyilas nemzet. A csillagzat első fele kapcsolódik a Tejúthoz (Istenek Útja), így eleve megvan a magasabb szférákhoz való kapcsolódásunk, a tudás, a magas égi erők lehozása köthető ide – a csillagzat második fele pedig lejön a Tejútról, vagyis lehozza az erőt és a tudást, így a tudás kiárasztása, a tanítás kapcsolódik ide. Nyilával egyenesen a Nagy Anyaölbe, a Tejút Galaxis szívébe mutat a Nyilas, más olvasatban pedig a Skorpió szívére, a legmélyebb szeretet, szerelem és igazság csillagához. Így a magyar nemzet is kiáradó, visszük a világba a tudásunkat és (gyógyító) erőnket (a gyógyítás a Kígyótartó teréből érkezik), ám a végső küldetés a hazavezetés! Utat mutatni “haza”, a szívhez, a valódi otthonhoz, amelyet a lélek tud csak egyértelműen. Ezért is van, hogy a magyar ember szeret utazni, távol kerülni otthonától, de a végső cél mégis a hazaérkezés és az otthonra találás. A Nyilas lovának lábai féltőn körbeölelik, óvják, védik a Déli Korona (Mágus Korona) csillagképet, amelynek földi megjelenése a magyarok Szent Koronája.

Nimród csillagkép – Mai nevén Orionnak is hívják Nimródot, akinek alakja egy égi íjász. Kezében feszített íjat tart, a nyilat elengedő keze pedig feltartva nyugszik a Tejúton. Övének három ragyogó csillagában jelennek meg a háromkirályok, de itt folyik át az Égi Egyenlítő is (a Földi Egyenlítő égre vetítése), amely elválasztva az alsó és felső világot, a kozmikus egyensúlyt jelképezi. Első lábából ered a misztikus, belső út, az Eridanus folyó, így jelképezi, hogy maga is ezen belső, önismereti útra lép. Vállán tartja a Tejutat, így az isteni minőségek felvállalását is jelképezi. Feje felett éri el a fényadó Nap az égi útjának legmagasabb pontját, így a legtisztább rálátás erejét, képességét adja nekünk.

Ikrek csillagkép – Hunor és Magor jelenik meg az Ikrek csillagzatban, Nimródot követve. A magyar hagyományban is a Kettősöknek nevezik őket. (Nem összetévesztendő a Herkules csillagképben lévő két exobolygóval, akik szintén Hunor és Magor nevet kaptak). Az Ikrek Napkapu, ahol a Fény továbblép, az égi és földi minőségek összekapcsolódnak. A két, összekapaszkodó alaknak két lába, teste, keze és feje van – ám egy a szívük és a köldökük! Ez a szimbólumrendszer is üzeni, hogy egy forrásból jöttünk, egyek vagyunk. A szív, mint a szeretetben való egység és a köldök, mint az egy forrásból fakadó energiaközpont értelmezhető. Benne jelenik meg a földi énünk és az isteni énünk (akár az egó és Felettes Én) összekapcsolódása, de férfi és nő kapcsolódása is. Lényegi üzenete az ‘együtt, összefogva, vállvetve, közösen’ (és nem a különbségek és a széthúzás!).

Göncölszekér – A Nagy Medve csillagkép része a Göncölszekér is. Hét fényes csillaga alkotja a Göncölszekeret, amelyet nyári estéken könnyen láthatunk az égbolton. A legenda szerint egy Göncöl nevű táltosról kapta a nevét, aki az emberek közt járva gyógyította a betegeket, mindenkinek segített, beszélni tudott a fákkal és a madarakkal.

Fiastyúk csillaghalmaz – Más néven Pleiadok. A Bika csillagkép felett, annak hátán található csillagcsoport. Különlegessége, hogy itt találkozik össze minden égitest keringési pályája, így ez az a hely az égbolton, ahol a legtöbb bolygó együtt tud állni. Éppen ezért a legtermékenyebb erőközpont az égen.

Esthajnalcsillag – Valójában a Vénusz bolygó. Mivel őt látjuk meg napszentülte után legelőször, ezért kapta ezt a nevet. Saját fénye nincs, a Naptól kapja a fényét. A termékenység, az ősbizalom, a szépség és harmónia, a női minőség princípiuma.

Szűz és Halak csillagkép – Említésre érdemes még, hogy a Szűz csillagképben van jelen Szűz Mária, a Halakban pedig Jézus Krisztus. Mária eljegyzési koszorúja az Észako Korona csillagkép.

Zentai Anna

Kép: Pinterest