A 12 életház – avagy a 12 életterület a születési asztroszkóp képletben

A 12 életház 

avagy a 12 életterület a születési asztroszkóp képletben

bencerajzol

Lépten-nyomon lehet találkozni asztrológiai írásokkal, melyekben a születési képletben található 12 életházat, azaz az életterületeket említik. Sajnos azt látom, hogy legtöbb esetben sok a félreértés és a helytelen, vagy sokkal inkább ‘leszűkült’ értelmezés, ezért ideje már rendbetenni  ezt. (Gyakori eset pl. hogy a 9. házat a külföld házának értelmezik, pedig ez csak egy felszínesebb értelmezés az analógialáncban.) Lássuk hát, hogyan érdemes értelmezni a képletünkben látott életházakat!

(Kiegészítés, közkívánatra: a születési képlet, más néven asztroszkóp kör alakú, mert a Nap látszólagos, Földről látott útjára épül és az égitestek is ezen útra vetítve találhatóak meg benne. A születésünk pillanatában kijelölődik négy sarkalatos pont az égen. Ezek: az Ég Mélye, az Ég Teteje, valamint a horizont felkelő és lenyugvó pontjai – Aszcendens és Deszcendens. Ez a négy sorstengely eleve meghatározó. Általuk a kör négy negyedre, vagyis kvadránsra osztható. Azokat az életházakat, melyeknek kezdete egy-egy ilyen sorstengelynél látható, sarkalatos házaknak vesszük, vagyis életünk legsarkalatosabb életterületei. Ezért van az, hogy a házak számozása általában arab számokkal történik, de a sarokházakat római számokkal jelöljük.)

I. ház

Az Aszcendenssel kezdődik és hozzá hasonlatos értelmezésű az I. életház. Ez az égboltnak azon része, ahol felkel a Nap, a hajnalodás, a fényre ébredés, a reggeli órák köthetők ide. Éppen ezért bennünk is az ébredés, a belső ébredés, az eszmélés, a felismerések élménye köthető e területhez. Mintha álomból ébrednénk – valami addig is ott volt, úgy volt, de most ráébredünk, felébredünk. A világosság térnyerése és a cselekvő én, a tudatos én, az egó működése tartozik ide. Az elindulás, a kezdet, az új és magasabb minőségbe való lépés, vagy a már meglévő, zajló folyamat magasabb minőségben való folytatása (felfelé haladás a létspirálon). Ezzel együtt a szó legjobb értelmében az önérvényesítés, az önmegvalósítás. Az “én” és az “én akaratom”, hiszen a Teremtő ezzel küldött és valójában magamon keresztül az ő akaratát teljesítem be. Akinek itt áll a Nap a születésekor, vagy sok égitest kerül erre a területre, az kiemelten arra van hívatva, hogy érvényesüljön és nem arra, hogy mások megfelelése szerint éljen.

2. ház

A termékeny energiáink, melyekből kézzel foghatót teremthetünk, illetve ez által a biztonság, stabilitás témaköre jelenik meg ennél a háznál. A hangsúly az önállóságon van! Megmutatja ez a ház, hogy milyen erőink, képességeink, minőségeink vannak, melyből létrehozhatunk valamit, de azt is, hogy mi jelenti számunkra a biztonságot, illetve azt, hogy hogyan válunk igazán önállóvá és miben, hogyan érdemes önállónak lennünk. Anyagi és szellemi stabilitás, bizalom, önbizalom és biztonságérzet mutatkozik meg e házon keresztül. A felszínen nézve ide tartozik a vagyon, a pénzügyek, ingatlanok és minden, ami anyagi-kézzel fogható az életünkben. Akinek itt áll a Nap a születésekor, vagy sok égitest került e házába, annak útja most az, hogy teljesen önállóan határozza meg önmagát, önálló gondolatokat, véleményeket, döntéseket alkotva és anyagi ügyeket, helyzeteket kezeljen, kézzel fogható eredményeket is teremtsen, alkosson.

3. ház

Ez a terület már szellemi és kommunikációs készségekről szól. Az egyszerű, hétköznapi működések megértéséről és önkifejezésről mesél. Az eddig járt utat, a földi-, emberi-, kapcsolati-, anyagi működések világát ismerjük meg, vizsgáljuk és tanuljuk. A megismerés és megértés-megértetés háza ez. Szól arról, hogyan fejezzük ki azt, ami bennünk van, mi a dolgunk az információk áramoltatásával, átadásával. Fizikai és szellemi mozgásról mesél, kis távolságokat tekintve. Akinek itt áll a Nap a születésekor, vagy sok égitest került ide, az arra van hívatva, hogy kifejezze önmagát, akár szóban vagy írásban, megértsen és megértessen, közöljön, kimondjon dolgokat és mindez által kiteljesedjen.

IV. ház

Az IC-vel kezdődik ez a ház, ami a gyökerek, az alapok, amiből vagyunk, ahonnan jöttünk, amire építhetünk az egész jelen életünkben. A múlt, az előző életekkel és gyermekkorral együtt, itt jelenik meg. Minden, ami itt látható, az számunkra alapelem, lételem, amit eleve hoztunk magunkkal, ami eleve bennünk élő minőség, képesség, tehetség. Ami itt van, az azért hangsúlyos, mert azt működtetve állunk biztos, stabil alapokon az életünkben és minden, amit erre építünk, ki tud teljesíteni. Ez a belső otthon, a belső hazatalálás területe. Elsősorban az önmagunkban való otthonteremtés, hazatalálás. A felszínen mutathatja az otthont, családot, életteret is. Akinek itt áll a Nap a születésekor, vagy több égitest került ide, az a belső otthonteremtésre, az önmagára való rátalálásra hívatott és otthon, igazi (lelke szerint érzett) hazájában, családjában tud kiteljesedni.

5. ház

Az önerőből való teremtés, az életörömök háza az 5. életház. Itt láthatóak azok az energiáink, amelyekből mi magunk alkotunk, teremtünk, méghozzá a saját örömünkre. Az itt látható dolgokat nem készen kapjuk, mi magunk alkothatjuk meg a jelen inkarnációnkban. Márpedig, amit magunk készítünk el, amit magunk alkotunk, arra öröm ránézni és gyönyörrel tölt el benne lenni! Ezért ide tartoznak az élet örömei és élvezetei is. Ez a ház szól a teremtésről, az alkotásról és kreativitásról (bármit is alkossunk meg, hozzunk létre az életünkben és annak bármely területén), szól szerelemről, élvezetekre irányuló szexualitásról, tervezett és tudott gyermekekről, gyermekekkel való kapcsolódásokról, alkotásainkról, vállalkozásokról (minden értelemben) és kockáztatásról, játékról és szórakozásról. Akinek itt áll a Nap a születésekor, vagy több bolygó kerül ide, az kiemelten arra született, hogy megalkotva önmagát (azon aspektusát, ami itt áll), élje az élet minden örömét és élvezetét!

6. ház

A rend, a munka és a szolgálat háza ez az életház, de a munkát itt karmikus-spirituális értelemben vesszük. Itt látható, hogy a köztes létben mit gondoltunk ki magunknak: vajon mi lesz a ‘dolgunk’ most, ebben az inkarnációban, a hétköznapokban, min munkálkodunk, mit van ideje rendbetenni, helyrehozni? Ide tartozik minden hétköznapi rutin, monoton tevékenység, rendrakás, javítás és önmunka. Itt láthatjuk, mik azok az erők és minőségek, amikkel rendezhetjük, rendbe tehetjük, megjavíthatjuk külső-belső világunkat, kapcsolódásainkat. A rend egyaránt vonatkozik a szellemi-, lelki- és testi rendezettségre, egészségre. Ugyanakkor ide tartoznak azok a megélések is, amikor egy nemes cél, magasabb elv érdekében végzünk önzetlen szolgálatot. Akinek itt áll a Nap a születésekor, vagy sok égitest tartózkodik itt, azok tisztábban láthatják környezetükben, hogy mi az, amit ideje helyrehozni, rendezni és az ő vállalásuk lehet, hogy meg is tegyék azt; ugyanakkor nemes szolgálatot is végezhetnek mások érdekében, ami kiteljesítő érzést ad.

VII. ház

A Deszcendenssel kezdődik a VII. életház, ami az égbolton a napnyugta pontja. A Fény alámerülése itt történik meg. Vagyis a világosság a láthatatlan, mélyebb területekre kerül, megláthatjuk a mögöttes működéseket. Ugyanakkor ez a terület a külvilággal való kapcsolódás területe is. Mesél arról, hogyan látjuk a világot és hogyan látnak minket mások. Tükörként mutatja nekünk azokat a minőségeket, amelyek bennünk léteznek, de nem vagyunk rájuk tudatosak. Ahogyan a szemben lévő I. ház arról szól, amit tudunk magunkról – úgy ez a ház arról szól, amit nem tudunk magunkról és mivel ezeket a minőségeket a kapcsolataink tükrözik vissza, ezért hívjuk ezt a házat a kapcsolatok területének is. Fontos azonban szem előtt tartani, hogy a saját születési képletünk minket mutat, nem másokat – hanem azt, ahogyan mi magunk megélünk, érzékelünk másokat. Ide tartozik minden társas kapcsolatunk, a nyilvánossággal való viszonyunk, a párkapcsolataink és eszenciálisan az igazi társunk is. Akinek itt áll a Nap a születésekor, vagy sok égitest van itt, eleve arra született, hogy kiteljesedjen a kapcsolódásokban, vagy akár aktívan vegyen részt a külvilág dolgaiban, valamilyen formában megmutassa magát mások előtt.

8. ház

Ez a terület a szemnek láthatatlan, felszín alatti, lelki és spirituális világunkról mesél. A lelki termékenység, a lelkünkkel és érzéseinkkel való foglalkozás, az érzelmi biztonság, lelki stabilitás, illetve a minőségi átalakulások, átváltozások, transzformációk, magasabb szintre lépések háza. A lelkünkben, érzéseinkben, érzeteinkben való bizalom, bizonyosság tartozik ide, valamint az ösztönök világa, a mély szexualitás, az álmok és spirituális megélések, képességek is. Ahogyan a szemben lévő 2. ház a szellemi bizonyosság a kézzel fogható dolgokban, úgy ez a ház a lelki bizonyosság az érzékelhetőben. Ami itt áll, azzal kapcsolatban életünk során minőségi átalakuláson, szintemelkedésen megyünk át. Ha valakinek itt áll a Nap a születésekor, vagy több bolygó tartózkodik itt, akkor eleve spirituális képességekkel bír, illetve a felszín mögött látható működtető erőket kutatja, a megérzéseire való hagyatkozás rendkívül fontos, az önbizalom, az érzéseiben való bizalom az, amivel ki tud teljesedni.

9. ház

Ahogyan a szemben lévő 3. ház a hétköznapi, földhöz közelebbi szellemiséget jelképezi, úgy ez a terület a magasabb szférákkal való kapcsolódást, a világot működtető erők megismerését, az átfogó megértést, a magasab szintű szellemi képességeket és felsőbb szintekkel való kommunikációt jelenti. Ide tartozik bármely értelemben az igazság felfedezésének útja és az élet nagy igazságainak, válaszainak megtalálása. De szól hitről, magas tudásról, bölcsességről, tanulásról és tanításról is. Ide sorolhatóak a választott tanulmányaink is, melyeket nem kötelezően, hanem saját akaratból végzünk, tanulunk meg. Ennek a területnek egyik felszíni értelmezése a felsőoktatás és a külföldi tevékenység is, ezek is 9-es házas analógiák, de fontos tudni, hogy nem alapvetően szól erről ez a terület. Sokkal inkább szellemi távlatokról, az iskolában nem megtanulható bölcsülésről szól. Akinek itt áll a Nap, vagy több bolygó is, annak mindenképpen dolga van azzal, hogy az élet működését magasabb szemszögből is kutassa és megismerje, átlássa. Láthatja és értheti a távlatokat, a magasabb értelmezést, az igazságokat.

X. ház

Az MC-vel kezdődik és az égbolt tetején foglal helyet ez az életterület, ami így a nagy egész vezérlő területévé válik. Ami itt van, az mutat és az visz előre, sorsunk iránya erre tart, ez segít fejlődni, egyről a kettőre jutni, bármikor és bármely helyzetben megoldást találni. Szól hívatásról (spirituális értelemben, de természetesen a hétköznapi tevékenységre is lehet belőle következtetni, bár itt ennél jóval többről is szó van), küldetésről, életcélról, a beteljesülés kulcsairól, életünk vezetéséről, irányításáról. Az itt látható minőségek, erők működtetésével előreléphetünk, megvalósíthatunk, beteljesedhetünk. Akinek itt áll a Nap, vagy több bolygó van jelen, azok megoldásra és fejlődésre törekvő személyek, akik számára fontos az önirányítás, ugyanakkor pontosan azon erők által jutnak el céljaikhoz és teljesednek ki, amelyeket itt találnak. Ezek működtetése feladat, kihívás ugyan, de megoldó és kiteljesít erő.

11. ház

Az égi ajándékok területe ez, amit nem kell már megteremtenünk, hiszen valamikor már megdolgoztunk érte, jár nekünk és a teremtés nekünk akarja adni – csupán helyet kell készítsünk ezeknek. Így ezt mondhatjuk a tisztítás, akár karmatisztítás, a felszabadulás, akár szabadság házának is. Ide köthető minden teherletétel, felszabadulás, tisztítás, megtisztulás, amikor a régi minőségek, minták és rezgések kitisztításával, a rég cipelt terhek letételével helyet készítünk az újnak, a jobbnak, a szebbnek. A tisztaság és szabadság állapota is megélhető itt, szellemi-, lelki- és gyakorlati-, testi értelemben is. De ide köthetőek még a közösségi-társasági élmények, barátságok, segítők és támogatók és saját támogató aspektusunk is, amikor önzetlenül hozunk létre valamit, de már mások örömére és jólétére. Akinek itt áll a Nap a születésekor, vagy több bolygó jelenik meg e házban, az eleve tisztító személyiség. Azért is jött, hogy letegyen, letisztítson magáról és másokról is terhelő rezgéseket, hitrendszereket, gondolatokat és érzéseket, egyéb tényezőket és tisztán, szabadon, valódi önmagaként létezzen a világban. Sok esetben segítő, közösségi vezető, vagy a közösség része olyan tevékenységgel, mellyel másokat segít.

12. ház

A képlet utolsó életháza egy-egy adott sorskör végéhez érésről, egy sorsmunka bevégzéséről, az út végi pihenésről is szól, a létspirálon való újabb emelkedés előtt. Befejezések, lezárások, korszakváltások, elvonulások, megpihenés és erőgyűjtés, mély belső alkotások vagy rendeződések tartoznak ide. Itt élhetjük meg a teljes egység élményét, az Unio Mysticát, a Minden Egy állapotát, de a lelki töltődést is. A kör végére érve összegzünk, számot vetünk önmagunkkal és ez komoly felismerésekhez vezet, hiszen, ha a napunkat nézzük, itt emelkedik fel a Nap, a fény, a világosság maga. Akinek itt áll a Nap a születésekor, vagy több bolygó áll itt, annak a mélyebb lelki-tudati szintekkel van dolga, azzal is, amit akár még önmaga előtt is eltemethet – ám képes azt meglátni, felismerni, felszínre hozni! Dolga az is, hogy bármit, ami nem viszi előre az útján, befejezzen, merjen nemet mondani (nemesedni) és fontos az időnkénti feltöltekezés a lelkének (akár egyedül, akár a természetben). Képes érezni a mély egységélményt és eleve végigvinni akarja a dolgokat, beteljesíteni azt, amiért a világra jött.

 

Zentai Anna

asztrozófus

Kép: Kicsifiam 10 évesen asztroszkópot tanul rajzolni. (..mondom én, hogy gyerekjáték az egész… 🙂

Kérem, hogy akinek kérdése van felém, a Kapcsolat linken található e-mail címre írjon. A Facebook oldalon nincs publikus beszélgetés, az a felület csupán információközlésre szolgál. Köszönöm.