2024. január 29. hétfő – 30. kedd

A hétfőre virradó álmaink által új szellemi irányok nyílhatnak meg, illetve a már folyamatban lévők kaphatnak lendületet, hogy a Fény útját járva haladjunk egy magasabb minőségű létezés felé. A bőség, a gyarapodás, az új lehetőségek rezgései érkeznek a térbe. Figyeljünk a szívünkre: mi az a szívből vágyott, megálmodott kép, ami hívja a lelkünket, úgy, hogy minden erőnket bevetve mindenképpen el akarjuk érni és úgy érezzük, bármire képesek vagyunk érte – akár önmagunk legyőzésére is? A megválogatott, fényes gondolatok generálása által, a jó érzésű, magas rezgésű állapot választása visz most is előre. Szellemi teremtő erőinket tehát hangsúlyosan működtetjük – a mostanában elvetett gondolati magok fognak kikelni tavasztól…

Ideje van az emberi kapcsolataink gyarapításának, bővítésének is, vagy a már meglévőkben előrelépni, fejlődni. Azokat a kapcsolatokat, amelyek valóban szívből, jól működnek, most megerősíthetjük. Ugyanakkor minden helyzetben fontos lehet most is a szeretetteljes, bölcs kezelése a helyzeteknek.

A Mars-Uránusz trigon emelő ereje által már érezzük a késztetést a szabadulásra. Egyre nagyobb erővel jöhet ez az igény – elhagyni a régi korlátokat, megküzdeni önmagunkkal, hogy legyőzve minden félelmet és megszokást, megfelelési kényszert, ki tudjunk lépni a régiből az újba.

Figyeljünk most oda azokra az esetleges élményekre, amik feltüzelnek, erőt, lendületet, adott esetben indulatot, máskor ösztönös vágyat, vagy akaratot ébresztenek bennünk! Írtam a bak Marsról nemrégiben – ebben az időszakban most sorsfeladat, hogy felismerjük, mit nem engedtünk meg eddig magunknak, mennyire korlátoztuk le életerőnket, vágyainkat és elkezdjük megengedni azt magunknak! Most sorsfeladat az igaz vágyaink élése, az akaratunk érvényesítése – az, hogy észrevegyük, nem nyomhatjuk el magunkban az eredendő igényeinket, szükségleteinket, a lélek szabad akaratát, az önvaló érvényesítését! A trigon fényszög által ez a tűz most szabadulni kíván, már haladunk afelé, hogy megengedjük magunknak azt, amit eddig nem. (Mert nem más csinálja, nem a külvilág, nem a karma… mi magunk. Ezt ideje felismerni. Nem véletlenül ragyog a háttérben a Kígyó Farka, a tudatalatti teremtés birodalma…)

A szeretet nyílt, tiszta, egyenes, őszinte kimutatása is szárnyakat adhat most a kapcsolatoknak! De akár a vágyak, az erő megmutatása is (magas szinten). Minden esetben fontos viszont, hogy merjük érvényesíteni azt, ami bennünk van, ne menjünk el szótlanul olyan helyzetek mellett, ami szorongatja a lelket. A bika Uránusz által tisztulásban vannak most az anyaggal-anyagiakkal, testiséggel, biztonságérzettel, bizalommal kapcsolatos területek.

Hétfőn az Oroszlán csillagképben jár a Hold, itt a feltétlen szeretetben való működés és az ösztönök uralása időszerű. Kedden már a Szűz csillagkép alá érkezik, így lélekben megjelenhet a múlt minőségeitől való elrugaszkodás.

Zentai Anna

Kép: Pinterest