2024. január 04. csütörtök – 05. péntek

Eseménydúsan indult az új naptári év, a régi, már nem boldogító minőségek levágásával, kapcsolatok és kapcsolódási készségek vizsgájával. A napokban is folytatódik az egyre erősödő tisztulást és szívnyitást hozó folyamat, sok égi jelölés üzeni nekünk, hogy bennünk is mozdulnak, változnak a dolgok…

Csütörtökön a Merkúr eléri a Rasalhague csillagot, a Kígyótartó csillagképben. Figyeljünk arra, hogyan tartjuk kézben, miként kontrolláljuk gondolatainkat és megnyilvánulásainkat! Most a tudatkontroll, a gondolatok tudatos működtetése, illetve a közléseinkben, kommunikációban való tudatosság ideje van. Ugyanakkor a gyógyító szavaké is! Minden megnyilvánulásunkban gyógyító erő rejtőzhet, adjuk ezt oda, ahova éppen szükséges!

Szintén e napon a Mars, a férfi princípium belép a Bak zodiákusi jelébe. Ettől kezdve a férfierő vizsgája, a vágy és akarat vizsgája jön el. Férfiak számára erősen szól ez a most induló időszak az önértékelés megnöveléséről, belső fejlődésről, amelynek során az értékrendszer változhat, érhet. Hölgyek számára a férfi minta, illetve bennük rejlő férfi aspektus (aki bátran, nyíltan, őszintén ki mer állni önmagáért, erőt mer kifejteni, képviseli érdekeit) erősödik, érik most. Ebben az időszakban (február 13-ig) észrevehetjük, hogy miben, hogyan korlátozzuk magunkat a vágyaink megélésében, akaratunk képviselésében, erőnk kifejtésében. Ha már kioldottuk ezen önszabotázsokat és helyesen értékeljük önmagunkat, akkor ezen vágyak fizikai megtapasztalását élhetjük.

Pénteken a Vénusz megérkezik a Skorpió csillagkép alatt a Skorpió szívét védő pajzshoz! Ez a szív, a szeretet, a mély és igaz érzések védelmének ideje! Mielőtt találkozna ezzel a rendkívül mély szerelmet és igaz szeretetet áramoltató energiával, előtte fel kell vérteznie magát az embernek, hiszen olyan értékekkel és erőkkel találkozik, ami nem mindennapi! Ideje van bárminek, ami a védelemről szól, az érzések, a lélek, a szív védéséről.

A Szaturnusz már együttáll a Sadalmelik csillaggal a Vízöntő csillagképben. Ez az együttállás is pénteken teljesedik ki és éri el csúcspontját. Sorsfeladat most a tisztítás, a felszabadulás, illetve a táplálás, az erőt adás is. A múlt terheit, kényszereit, beidegződéseit, fájdalmait, korlátozó hiedelmeit, ha letesszük, megnyílik egy új, tiszta, áramló tér, amelyben csodás ajándékokat kaphatunk. Ásványaink tisztításának és tértisztításnak is ekkor van kiemelt ideje.

Előre jelzem, hogy 6-án szombaton Vízkereszt, ami hangsúlyos ideje az életterünk megtisztításának, otthonunk energetizálásának. Erről sok helyen olvashattok, például itt is :

Zentai Anna

Kép: Pinterest