2024. február 22. csütörtök – 23. péntek – Vénusz-Mars együttállás

Csütörtökön reggelre a Vénusz utoléri a Marsot és egyesül egymással a Nő és a Férfi princípiuma. Termékenység és kitörő erő, ősbizalom és nyílt szeretet, harmónia és akaraterő, szépség és bátorság elegyedik a téridőben.

Az egyesülés szent pillanatában a Plútó, a szenvedélyesség, mélység és magasság ereje is együttállásban van még velük, ugyanakkor éppen szemben állnak a lélek jelölőjével, a Holddal és így együtt alkotnak egy nagy háromszöget a Jupiterrel. Mit is jelent ez?

Lelki-érzelmi inspirációkat élhetünk át, lélekből jövő késztetés serkent szenvedélyes szerelemre. Rájöhetünk, mennyire fontos, hogy ne csak a test – a lélek is éltető erőhöz, táplálékhoz jusson! Az egyik oldalon a lelkünk uralása jelenik meg (oroszlán Hold az 5. házban, Rák csillagkép tápláló ágánál), arra int, hogy ne mások határozzanak meg bennünket, hanem figyeljünk jobban a belső templomunkra, a lelkünkre! Csak mi magunk ismerhetjük valódi érzéseinket, érzelmeinket és mi tudhatjuk azt, hogy mi az, ami éltet, táplál lelkileg. Érzelmeinkbe érdemes a feltétlen, tiszta szeretetet engedni és önerőből, nekünk, magunknak megalkotni azokat a helyzeteket, lehetőségeket, amelyekben az örömöt, lelki teljességet éljük meg. A másik oldalon (vízöntő Plútó-Vénusz-Mars a 11. házban) egy nagyon mélyreható tisztítás és felszabadulás folyamata látszik megelevenedni. Női és férfi kapcsolati mintáink tisztulnak. Az ég ajándékai, áldásai már érkezhetnek, ha helyet készítettünk! Ha van még kitisztítandó, megdolgozandó minőség a mélységeinkben, akkor ezek tisztítására kerül nagyobb hangsúly. Maga a szenvedélyes szerelem, mint tisztító tűz érkezhet az életünkbe, a lelkünkbe, de akár egy tiszta, őszinte szeretkezés is lehet felszabadító, feloldó erejű! Az erő élésének megtapasztalása nagyon fontos napjainkban, hiszen a hozott minták és sérülések által rengeteg életerőt nyomtunk el magunkban, pedig ez szükséges ahhoz, hogy a mindennapokban érvényesülni tudjunk, megvédjük magunkat, kiálljunk érdekeinkért, képviseljük magunkat! Ezen belső erő felszabadítása is zajlik most, ami a férfiak tiszta akaraterejére, bátorságára és a nők öntudatosságára egyaránt vonatkozik. Más aspektusban mélyről fakadó kreatív erők is feltörhetnek most, itt egyaránt megélhető az is, hogy másokért önzetlenül alkotunk és az is, hogy mindez számunkra is lelki teljességet hoz.

Nagyon sok generációs mintázat oldódik ki mostanában, az őseinktől, felmenőinktől hozott férfi és női szerepek átíródnak úgy, hogy most már egységben, egyensúlyban, harmóniában tudjon egymással kiteljesedni férfi és nő. Ha megfigyeljük kapcsolataink mátrixát, akkor tiszta képet kapunk saját mintázatainkról: ha például egy férfi nem mer felvállalni egy nőt, akkor a nő mátrixából az vetül ki a térbe, hogy maga sem meri felvállalni finom, érzékeny, gyengéd női oldalát, érzéseit, minőségét. Ha egy férfi, vagy egy nő mély fájdalmat él meg, érdemes visszaidézni, milyen múltbeli élményre, milyen gyermekkori emlékre emlékeztet az az érzés? Kapcsolataink folyamatos tükröződésében megmutatkozik, mi rejlik a saját mélységeinkben és egyre tisztábban fedezhetjük most fel önmagunkat! Mélyről feltörő élmények késztetnek felszabadulásra, könnyedségre, tisztaságra.

Mindez most oda vezet, hogy ráébredhetünk saját igazságainkra, megerősíthetjük önbizalmunkat, bizalmunkat, hitünket, életkedvünket, nyitott és kedves, emberszerető és készséges oldalunkat. Új szellemi távlatok nyílnak és ha megérezzük, merre hív a szívünk, hatalmas erőt is tudhatunk magunkban, amellyel képesek vagyunk leküzdeni minden régi beidegződést és visszahúzó játszmát – ehelyett már választhatjuk magunkat, és a szívünknek kedveset! Ám mindezen megélésekből elmaradhatatlan az alázat tiszteletteljes minősége egymás és a magasabb égi törvények felé – a Vénusz és Mars egyesülése ugyanis éppen a Bak csillagkép térdet hajlító részénél jár ekkor!

A Nap és a Vízöntő fényes csillagainak találkozása erőteljes tisztító, felszabadító és fénnyel, szeretettel tápláló energiák idejét mutatja. Ha valamit építeni, gyarapítani, alakítani, teremteni szeretnénk, abba most a feltétlen szeretet, az öröm erejét oltsuk!

A Hold csütörtökön kora délután azt támogatja, hogy mindenkiről leválva, önállóbban érezzünk, gondolkodjunk, lépjünk, cselekedjünk. Estére aztán az Oroszlán csillagzat feje alá érve megkezdődik a múltból való tanulás és az önmagunkkal való szembenézés ideje és a pénteki nap is erről fog szólni. Ideje emlékeztetni magunkat arra, hogy teremtő erőinket magunk uraljuk és saját gyönyörteli felelősségünk, hogy örömmel éljük az életet!

Zentai Anna

Kép: Pinterest