2023. október 05. – Nap, Merkúr és Mars a Mérlegben

A Nap és a Mars is a Mérleg zodiákus jelében jár jelenleg és 5-től a Merkúr is követi őket e körciklusba.

Immár három bolygó jár így a Vénusz uralta, levegő elemű Mérlegben, ami jelentős hangsúlyt ad mostantól az emberi kapcsolatainknak, különösen a párkapcsolatnak. Ha egymagunk vagyunk, akkor fokozódhat az igényünk a kapcsolódásokra, ha párkapcsolatban élünk, akkor pedig annak egyensúlyát, harmóniáját megteremteni és fenntartani lehet fontos. De mindenképpen jelentős tapasztalásokat hoznak mostantól az emberi kapcsolatok és ebben kiemelt szerepe lesz a tükröződésekenk!

A Mérleg jel a tükrök időszaka, amelyeket kívülről, más embereken keresztül kapunk. Kiemelten fontos lehet mostantól rálátni arra, hogy milyen vetítéseink vannak, mit tükröz a másik, mit ismerhetünk meg önmagunkból, a társaink által. A teremtés ugye vibráció természetű és az információból ered, majd energia lesz belőle, az pedig anyagba sűrűsödik és így jelenik meg a fizikai terünkben. Tehát mindig minden megélésünk belőlünk indul! Az tud csak megjelenni kapcsolati síkon is, amit eleve mélyen önmagunkban hordozunk. A társaink, mint külső tükrök, segíthetnek rávilágítani a belsőnkben rejlő minőségekre az által, hogy azok felszínre kerülnek belőlünk.

A másik fontos üzenete a Mérleg időszakának az, hogy a nyári meleg és sok napsütés után, a Természet alvásra készülésével együtt, az emberben is megjelenik az a természetes ösztön, hogy védelembe, fedezékbe vonuljon. Ezért keressük és erősítjük meg a kapcsolatainkat is, ezért gyűjtünk be most télire nem csak élelmet, de erőt, energiát is… Sok mindennapi késztetésünk mögött is ez a belső igény állhat.

Fontos tanítás lehet most a játszmák és szerepek elhagyása és az igazság élése. A levegős Mérleghez a szellemi művészetek tartoznak, úgy is, mint a színészet, színház. Érdemes elgondolkodnunk azon, hogy hol és milyen szerepeket játszunk? Ezen játszmák mögött mindig valamilyen feldolgozatlan sérülés, félelem áll. Talán meg akarunk felelni, a béke és a konfliktus elkerülésének érdekében? A Mérleg minőségével viszont csak akkor leszünk teljesek, ha az őt kiteljesítő Kos minőséget is éljük: az egyenességet, nyíltságot, igaz lelki akarat érvényesítését. Ha ez megvan és ezzel együtt törekszünk a szépségre, az egyensúlyra, a kapcsolódásokra és a kellő időben és módon tudunk egyensúlyban működtetni, harmonizálni, ha beleállunk a viharokba, ha kell, de tudunk tapintatosak, finomak is lenni, amikor szükséges, erőt kifejteni és csillapítani, amikor kell – akkor van teljesség.

A mérleg Nap okán most ráláthatunk kapcsolati működéseinkre, mintázatainkra. A mérleg Merkúrral tapintatosan és művészien tudjuk kifejezni magunkat, a mérleg Marssal pedig lendületet kapnak és erőt a harmóniára, egyensúlyra, kapcsolati fejlődésre irányuló kezdeményezéseink. Fontossá válik mostantól a külső szépség és a forma – de csak akkor lesz igaz, tartós és sikeres minden, ha a belső tartalomból indul és igaz vágyból, igaz szívből eredő minőséget képvisel.

Zentai Anna

Kép: Pinterest