2022. március 11. – 12. – 13. Hétvégi üzenetek

Kép: Pinterest

A Nap és a Neptunusz egyesülése vasárnap déltájban a ragyogó fényt idézi meg a legmélyebb rejtekekben! Most van ideje a saját mélységeink megvilágításának, a legmélyebb érzelmek erejét, áradását érzékeljük. Tisztán tudjuk látni az eddig titkolt, fátyol mögé rejtett dolgokat, ösztönből és intuitívan tudjuk megcselekedni szívünk hívásait.

Ezekben a napokban a legmélyebb, akár a külvilág elől eltitkolt, de VALÓJÁBAN a lelkünkben eleve meglévő minőségek fényt kapnak, világosság hatol oda is, ahova eddig nem jutott. A Nap az áradó és feltétlen szeretettel tölti fel a lélek mélyét, a Neptunusz a fantázia és képzelet erejével fűszerezve, megnyithatja intuitív, érzékelő csatornáinkat is. Ha mély érzelmi impulzus ér, annak hatására azonnal cselekedni vágyunk és vágyjuk az egységet, a feloldódás élményét is, akár lélekben, akár társunkkal, akár a Természettel, vagy az egész Univerzummal. (Ha még vannak kidolgozandó, feldolgozandó élményeink, akkor bekapcsolhatnak a szenvedésprogramok, ez esetben azt hihetjük, hogy a fájdalomból, rossz helyzetből nem tudunk kikeveredni és menekülésként kívülről manipulálva, kereshetünk a fizikai szinten olyan szereket, amelyek előidézik a várt feloldódás-állapotot, ám ez alacsony szintű megélés, aminek a következményét valójában nem kívánjuk, ugyanakkor van más, jobb út is, amiről érdemes tudnunk! A lélek gyógyulásához, a tudatalatti kimunkálásához, az ott megbújó téves hitrendszerek és múltbeli élmények megdolgozásához érdemes segítséget kérni, ez esetben meg fogjuk tapasztalni, hogy a félelem illúzió volt, a vágyott feloldódás megélhető, de ehhez tisztának kell maradnunk testben, lélekben és tudatban!)

Magas szinten ragyogó lelkiség és lény társul ehhez a varázslatos együttálláshoz, hiszen a Nap az életerő, az isteni fény, mely átragyog a testen és a tekinteten is, ha a lélek tiszta és olyan dolgokkal, minőségekkel és társakkal kapcsolódik, amelyekkel együtt rezeg! Figyeljük lelkünk rezgéseit, mert megmutatja, mi van eleve hozzá hangolva!

A Vénusz és a Mars együttállása továbbra is velünk van a Vízöntő jelében, így a szerelemben, párkapcsolatokban, férfi-nő viszonyokban már a korlátlanságot, a megtisztulást, a felszabadulást éljük – mögötte pedig a Bak csillagkép múltba, Tejútra néző tekinete még az emlékezést erősíti. A múlt emlékeibe visszapillantva, talán a legapróbb élményeket felidézve találjuk meg a lényegi válaszokat, a szívünk igaz hívásait! Ez a folyamat hamarosan már az alázat állapotával folytatódik – a sors iránti alázat, elfogadása annak, amit a LegMagasabbRendű adni kíván nekünk, a Bak idején alapvető.

A Nap a Halak csillagképben, a múltba visszatérő hal csillagai alatt jár már. Mostantól egyre több emlék és múltbeli minőség visszatérését éljük, hiszen az évkör ezen időszakában annak van ideje, hogy Felettes Énünk tudja, mi az, amit még nem éltünk meg, pedig vágyunk rá, illetve mit nem végeztünk még el, pedig szükséges, az egységbe kerüléshez – emiatt aztán egyre több ismétlődést, visszatérő motívumot fedezhetünk fel most a hétköznapokban.

PÉNTEKEN kitűnő az idő a lélek titkainak megértésére és érzelmileg nyitott beszélgetésekre. Álmaink és megérzéseink fokozottan működnek. A Rák jelébe lépő Hold által nosztalgikus, romantikus hangulatba is kerülhetünk. A dolgok eredetének felkutatása ad most válaszokat kérdéseinkre. Lélekben ma továbblépést élhetünk meg valamiben.

SZOMBATON reggel csodás megoldó ötletek, felszabadító sugallatok érkezhetnek, legyünk nyitottak a változásra! Délután-estefelé tiszta tudás áramlik, kapcsolatainkat bölcs szeretettel tudjuk kezelni, a segítségnyújtás, a megbocsátás, az elfogadás és bizalom erősödik.

VASÁRNAP határozottan fontoljuk meg, hogy minek adunk teret, milyen gondolatokat, bánásmódot fogadunk el és mi az, ami nem méltó hozzánk, vagy nem szeretetteljes! Álmainkat érdemes lejegyzetelni a hétvégén és saját belső történetünkként gondolni rá – szimbolikusan a bennünk zajló folyamatot mutatják, minden szereplő egy-egy személyiségrészünk.

Zentai Anna