2022. április – A kiemelkedés általi új kezdet hava

Kép: Pinterest

Abban a nagyobb, hosszabb önkimunkálási folyamatban, amelyben most vagyunk, ebben a hónapban annak van ideje, hogy a már felismert, régi mintákból valóban ki tudjunk jönni, felülemelkedhetünk a régi gondolatokon és rögzüléseken, látva, hogy ez már nem jó nekünk és tudatosan arra koncentrálva, ami épít és előre visz, megindulunk az isteni minőség irányába.


Az életerőtől áradó, bimbózó, virágzó Természet és az egyre erősödő, aranyló napfény bőséges áldását szórja ránk. Itt az ideje az Erő visszanyerésének, meríteni lehet az illatokból, a színekből, a friss levegőből, a nyíló virágok és új életre kapó növények látványából, a velük való kapcsolódásból. Április hónap első felében még ennek az erőgyűjtésnek van ideje, egészen 23-ig, hogy azután ettől kezdve határozottan menetelni kezdjünk új céljainkért, szívünk vágyaiért, elképzeléseink megvalósításáért.

 A fényt adó Nap a Halak csillagképből indul április elején, majd 13-tól a felfelé úszó hal csillagai alatt folytatja útját, így innentől elérkezik a kiemelkedés ideje! A múlt visszatérő minőségei továbbra is velünk lesznek, hogy segítsenek a megoldásokban, az egység élésében, ám 13-tól 23-ig olyan erőket élünk, amelyek által még tisztábban észrevehetjük az ismétlődéseket, kiléphetünk az eddig járt ördögi körből, másképp, emelkedettebben gondolkodhatunk, sikeresen meghaladhatjuk azokat a viselkedésmintákat, amelyeket eddig működtetve nem jutottunk előre – most önerőből túlléphetünk ezeken. 19 lesz az elmúlt évvel és megélésekkel való nagy számvetés ideje. 23-tól aztán a Nap a Kos csillagképbe érkezik és új kezdet jön, amelyhez az erőt az adja, hogy lelki szemeinkkel, szívünkkel már látjuk magunk előtt a vágyott célokat és ezekért dolgozunk, küzdünk. Ez a küzdés önmagunkban, szellemileg értendő – látva már azt, hogy mivel vagyunk önnön kiteljesedésünk ellen, már képesek vagyunk tudatosan a fényes gondolatokat és magatartást választani, meghaladni félelmeket, kétségeket és gátlásokat, haladni az akarat és hit tiszta erejével.

 A Zodiákus körön a Kos jelből induló Nap a tetterős, cselekvő ént jeleníti meg. Itt fontos, hogy tudatában legyünk a szívünk igazi (!) vágyainak, mert az ezekért való kiállás ideje van most! Ha ezt az erőt valaki agresszívan, erőszakosan használja, akkor még valószínűleg nincs tudatában ezeknek. Az agresszió és az erőltetés hátterében az elnyomott vágyak és szeretetéhség lapulnak, illetve emellett az is, hogy azt hisszük, hogy mások, vagy rajtunk kívül álló dolgok felelősek sorsunk alakulásáért. A kos Nap ideje a tudatosság ideje, a szellemi emelkedésé, amely most elsősorban a szabad és tiszta létezésre irányul. 20-tól a Nap majd a Bika jelébe lép, eddig van időnk elindítani az új és magasabbrendű célokat, elképzeléseket, terveket, eddig számít, hogy milyen energiát (!) teszünk a teremtésbe! Innen már az jön, hogy az eddig élt energiák, rezgések (gondolatok, érzések, szándékaink, stb.) elkezdenek anyagba öntődni, testté, fizikai következménnyé formálódni.


 Április 12 a hónap tetőpontja lehet, ekkor történik meg a Jupiter és a Nepunusz együttállása, a Halak jelében, a Halak csillagkép alatt, egészen pontosan a visszaúszó hal csillagainál. A mély és nagy érzelmek, a múltból visszatérő minőségek, az igazság lélekben való érzékelése, az egyetemes spirituális törvényszerűségek felismerése mind jelen lehet most. Kifejezetten kerülni érdemes minden tudatmódosító szert, alkoholt és drogot, nem menekülni a valódi érzéseink elől, megélni azt, ami szívből jön! Fontos lehet még a 16-i telihold, amely a felemelkedés és nagy előrelépések jegyében telve, radikális megújulást hozhat; a 18-i Nap-Plútó kvadrát, amely miatt kiemelten ideje van annak, hogy mindentől és mindenkitől függetlenül a saját kezünkbe vegyük sorsunk alakítását és gyakoroljuk a teremtő erőink feletti hatalmat; illetve 21-én a Szaturnusz és a Sadalsuud csillag együttállása, amely nagy tiszulás időszaka, a múlt terheinek letételét hozza el; végül pedig 30-án egy szerelmes újhold, amely mellett a Vénusz-Jupiter együttállása a kapcsolatokban és az alkotó erőben való jelentős gyarapodást, sikert, mély érzelmek áradását, egység megélését.


Részletes áprilisi asztro naptár a következő írásban…

Zentai Anna