2022. ÁPRILIS – A KIEMELKEDÉS ÁLTALI ÚJ KEZDET HAVA II. rész

Kép: Nichol Skaggs

Az áprilisi előrejelzés első része itt olvasható: http://zentaianna.hu/blog/2022-aprilis-a-kiemelkedes-altali-uj-kezdet-hava/

Áprilisi tranzitok – Bolygó- és csillagállások üzenetei

(Figyelem! A megadott dátumok csak az adott tranzitok tetőpontjai, a hatókörük egyéni érzékelés szerint napokat, vagy heteket, lassú haladású bolygók esetén hónapokat is felölelhetnek!)

2-ről 3-ra virradó éjjelen Nap-Merkúr együttállás – A rálátó megértés, a világos közlések, beszélgetések ideje. Ebben az időszakban fontos, hogy igazi akaratunknak egyértelműen hangot adjunk, meghaladva minden régi áldozatszerepet! Kiléphetünk a “szegény én” szerepből, új kezdet jön.

5-én hajnalban Mars-Szaturnusz együttállás – Az erő koncentrálása, a felismert önhatárok meghaladása, a lendület és higgadtság egysége. A most zajló felszabadulási időszakban ezek azok a napok, amelyek kiemelt lehetőséget nyújtanak önnön korlátozó elhatárolódásaink, hiedelmeink meghaladására! A szabadságra, megtisztulásra irányuló akaratunk most céltudatossággal, fegyelemmel párosul. Érdemes figyelni arra, hogy mennyire nem engedtük meg eddig magunknak az egyenes, nyílt közléseket és ezen változtatni. Most eleve érezzük a dolgok rendelt idejét és érdemes jelen lenni annak, ami éppen történik, megengedésben. (Jelenlét = belső középpontba helyezkedés, a “vagyok” állapot megtalálása, nem a felszínen lévő dolgokra figyelés, hanem azon túl való állapot, amikor már nem számít, mi zajlik a felszínen.)

5-én délután a Vénusz a Halak jelébe lép, ettől fogva a vágyak mély érzelmekkel és érzékenységgel párosulnak. Mámoros szerelemmel, művészi ihlettel is kecsegtet a most induló időszak; de jöhetnek lezárások, mély rendrakások kapcsolati téren. A képzelet ereje növekedik, lelki termékenység időszaka köszönt be.

7-én és 8-án a Merkúr szextilben a Szaturnusz-Mars együttállással – Fontos felismerések, megértések ideje jön! Eddig megélt tapasztalatainkból most szűrjük le a lényegi tanulságokat. Rájöhetünk, hogy mennyire fontos kiállni önmagunkért, adott esetben nem csendben maradni, nem lenyelni dolgokat. Már megszerzett szellemi-kommunikációs képességek segítenek most abban, hogy szabaduljunk a múlt terheitől, felvállaljuk önmagunkat.

10-én Merkúr-Plútó kvadrát – A dolgok mélységeit, hátterét most megérthetjük és egyben nagy, belső változás is zajlik szellemi téren. A Merkúr az Al Rischa csillaggal együttállva a számvetés kiemelt idejét hozza el, gondolatban és beszélgetésekben is! Lelki késztetéseink és mély megéléseink együtt segítik azt, hogy önkifejezésünkben még egyenesebbé, öntudatosabbá váljunk. Gondolkodásunkban megújulás jön, ami hamarosan új útra vezet.

11-től a Merkúr a Bika jelébe lép, szellemileg ez rendkívül termékeny időszak. A szép, békét hozó, kiengesztelő szavak, a harmonikus gondolatok, művészi megfogalmazások, egyben az eddigi elképzelések anyagba öntése (főként írást illetően) időszerűek.

12-én délután egzakt a Jupiter-Neptunusz együttállás – A lélek mélyének és a kiterjedésnek a princípiumai egyesülnek. Nagy érzelmek áramlanak, igazán mélyre láthatunk most saját valóságunkban és az egyetemes törvényszerűségek megismerésében is, főként, ami a lélek működését illeti. Már benne vagyunk abban a folyamatban, amelyben a régi áldozatprogramok, szenvedésprogramok, “szegény én” szerepek kioldódnak és ehhez kapjuk a Jupiter által az életkedv, a derű, az életigenlés erejét! A Neptunusz képviseli a tiszta érzékelést is, egyszerűen érezzük most az igazságot, bármilyen helyzetről is legyen szó, a felszínen látható dolgok mögött pontosan érzékelhető a valóság. Fontos, hogy higgyünk és bízzunk önmagunkban, saját érzéseinkben, megérzéseinkben! (Sokszor írtam már, de muszáj ismételni: megérzés az, ami jó érzést kelt, inspirál, emel, előre visz – ami rossz érzést kelt, fájdalmat, bánatot, lemondást, kétséget hoz fel, az inkább egy kidolgozatlan élmény újraaktiválódása, a múlt maradéka, ami nem a jövő.) Az áradó érzelmek, a tisztuló érzékelés egyaránt az önazonosság útján segít járni!

15-től a Mars a Halak jelében folytatja útját. Kezdet és végzet találkozik – gyorsulnak a folyamatok, lendületesen lezárjuk a régit és máris érezzük, tudjuk, hogy ezzel mi indul el. A mély lelkiség birodalmába merül az erő és akarat princípiuma – a Mars, a férfi erőt gyűjt, hogy nemsokára új életre kapjon! Amire most érdemes figyelni: az igazi, valódi érzések őszinte, egyenes kimutatása, kinyilvánítása.

16-án este lesz telihold, amely most különösen nagy, korszakváltó, átalakító erőket mozgat meg! Kiemelkedhetünk a régi viselkedésmintákból, hitrendszerekből és nagyot léphetünk előre önmagunkért!

18-án hajnali álmainkban is érzékelhető lehet a Merkúr-Uránusz együttállás, szextilben a Vénusszal. A már zajló, nagy elengedési, felszabadulási folyamatokat segítve a Merkúr, mint a kommunikáció, a megértés és a gyermeki minőség princípiuma is becsatlakozik a korlátlanság felszabadító lehetőségéhez. Szellemi kitágulás, eszmélő megértés, nagy újító ötletek, tisztázó és előrelendítő beszélgetések, békülések várhatóak. Mindez segít a párkapcsolatok megfelelő élésében. Ragaszkodás, birtoklás és függés elengedése, termékeny alkotó erők felszabadulása és igazi vágyakra való nyitás zajlik, amely mély és igaz érzelmeket is megmozgat.

Szintén 18-án, délután egzakt a Nap-Plútó kvadrát, ami azt az erőpróbát hozza, hogy most nagyon határozottan ideje beleállni a saját erőnkbe és bárkinek-bárminek is adtuk ki az erőnket, ideje visszavenni azt és saját magunknak irányítani az életünket, meghatározni gondolatainkat és érzéseinket, rendelkezni minden döntésünk és választásunk felett! Érdemes figyelni arra, hogy hol tanultunk feltétlen engedelmességet és megszüntetni az ebből fakadó, még mindig jelen lévő megfelelést. Most olyan információkat kapunk, amelyek által teljesen tisztán megláthatjuk azt, hogy milyen helyzetben vagyunk benn! 19-én a Nap egzakt együttáll az Al Rischa csillaggal is, így 18-19 az életünk nagy összegzésének, számvetésének és ez általi radikális szintlépésnek a lehetősége!

20-tól a Nap a Bika jelében halad tovább. Mostantól anyagba kezd öntődni mindaz az energia, amit eddig tápláltunk, mindaz a szándék, amit bevittünk a térbe. Ideje jön a testtel, anyaggal, fizikai létezés örömeivel való foglalkozásnak, földi megéléseknek, illetve a szép, kellemes dolgok ünneplésének is.

24-én Merkúr-Szaturnusz kvadrát és Merkúr-Neptunusz szextil – Egy kisebb égi háromszöget alkot a három planéta, ami segíti a vágyak, elképzelések megvalósulását, érzések szavakba öntését, lezárásokat és megtisztulást.

27-én hajnali álmainkat a Merkúr-Jupiter szextil ereje hatja át, amely segít megértésben és döntésekben, beszélgetésekben és önkifejezésben. Este Vénusz-Neptunusz együttállás – a szerelem mélysége, a mélylélek harmóniája, a lelki termékenységből fakadó alkotó erő ekkor a legerőteljesebb! Hallgassunk a szívünkre, legyünk együttérzőek, erősítsük meg a bizalom meglétét!

28-án Merkúr-Plútó trigon – Szellemileg az év egyik legtermékenyebb napjai kezdődnek, a szellemi képességeink csúcsformában vannak. Megkapjuk azokat az impulzusokat és információkat, üzeneteket, amelyek emelnek, erőt adnak, inspirálnak a teljes megújulásra! Szellemi gyógyulás, regeneráció zajlik.

29-én este a Plútó látszólag hátráló mozgásra vált, e napon könnyedén megteszünk igazán nagy változásokat, változtatásokat is. Mostantól az irány a tudás és az erők lehozása a magasabb szférákból, a tudás megszerzése, mindezeket később fogjuk kamatoztatni a hétköznapi gyakorlatban. Este a Merkúr az Ikrek jelébe lép, saját birodalmába kerül – a gyermeki minőség rendkívül hangsúlyossá válik, itt az ideje a gyermeki öröm élésének (kortól függetlenül!), ez sok mindenre megoldás is lehet! Fizikai és szellemi aktivitás hetei jönnek, az információk, üzenetek áramlása, a beszélgetések és a különbözőségek megértése válik hangsúlyossá.

30-án este újhold lesz, ami a letisztult lelki hívások érzékelésében is segít és új kezdetre ad lehetőséget. Ez az újhold most a szerelem, az örömök és élvezetek, a kreativitás és alkotás jegyében ragyog fel! Lehetőséget hoz szabadságra, korlátlan létezésre, minden anyagi ragaszkodás elengedése által! Ugyanekkor a Vénusz-Jupiter együttállás is egzakt, ami szerelemben, párkapcsolatokban nagy előrelépéseket, lehetőségeket, gyarapodást is hozhat. Kapcsolatainkból tanulni, mélyebben bízni, hinni, most van idő! Az örömök, mély érzések jegyében telik az új korszak indulása…

Zentai Anna