2021. szeptember 11-12.

2021. szeptember 11. – 12. – Egyre beljebb…. – Csillagüzenetek a hétvégére

Egyre beljebb, egyre mélyebbre, egyre finomabbra hangolva halad a lélek. Eddigi tetteink, eddig befektetett energiáink gyümölcseit, választásaink eredményeit most aratjuk. Elkezdett már kevesebb hangsúlyt kapni a látható, a felszín – és többet a mélység.
A Skorpió jelébe érkező Vénusz is erősíti ezt. Mostantól erre az időszakra kapjuk a szenvedélyből, lélekmélyről érkező alkotó, létrehozó erőket. Mélységeinkből alkotunk, lelkünkből termékenyítünk meg most minden teremtésünket. Belső világunkban harmóniát élhetünk meg, a hölgyek pedig most vehetik észre igazán, hogy milyen ösztönös, természetből, avagy mélységekből fakadó női működéseket élnek meg. A párkapcsolati működések háttere feltárul. Kapcsolati mintáink átalakítása időszerűvé válik – minőségi lépést kívánhat a helyzetünk. Ezek a belső átalakulások, változások, mind egyetlen célra játszanak: hogy kapcsolataink a valódi, mélységes, tökéletes, legigazabb szeretetre épüljenek! A változások addig szükségesek, amíg tökéletesedés zajlik – ezt követően pedig a mélyülés és az ösztönből fakadó kreativitás kerül megélésre.
A Nap az Oroszlán nemző részéhez érkezve üzeni, hogy új világok, új és gazdag élet megteremtésének lehetősége van jelen, emellett továbbra is itt van az önirányítás fontossága és a feltétlen szeretet alapvetősége önmagunk és társaink felé.
A Hold szombaton a Mérleg csillagképben halad. A nap nagy része a múlt igazságainak kiderüléséről, érzékeléséről, megmérettetéséről szól, a nap végére aztán a jövő felé kezdünk tekinteni és érezni. Vasárnapi álmainkra is ez lehet jellemző, napközben aztán a Skorpió-Kígyótartó mágikus csillagterébe érve, a Hold beavató lelki élményekről, fokozott intuícióról és érzelmeink tudatos kézben tartásának jelentőségéről mesél!
Kedden teljesedik ki a Nap és a Neptunusz szembenállása, amely már érzékelhető. Hol a tettek – hol az érzések kerülnek előtérbe. Az egyensúly akkor van jelen, amikor megengedésben vagyunk, jelen vagyunk éppen annak, ami történik – hol teszünk, hol megélünk s mindeközben mély rálátást kapunk saját érzelemvilágunkra, lelkünk titkaira! A múlt visszatéréseihez a feltétlen szeretet és az ösztönök uralásának képességei is társulnak ezen fényszög által.

Zentai Anna – asztrozófus
Fotó: Zentai Tamás