2020. január 24. péntek – Újhold a Bak fejénél

2020. január 24. péntek – Újhold a Bak fejénél

image (3)

Pénteken a Hold elhagyja a Nyilas csillagképet és belép a Bak csillagterébe – ez az utazás a lélek számára arról szól, hogy a már megszerzett, felvett, megtanult, hozott-kapott energiákat anyagba öntjük, lehozzuk a hétköznapok síkjára, élni és működtetni kezdjük. Az erők kiárasztása, a Fény születése után azok védelme, óvása következik. A késő délutáni-esti órákban érdemes nyitottnak lenni új és eltérő nézőpontokra, impulzusokra, ezek új távlatot és szabadabb megélések lehetőségét nyitják meg számunkra.

A késő esti órákban teljesedik ki az újhold, a Bak csillagképben, annak Tejútra néző feje alatt. A Hold alsó együttállásba kerül a Nappal, így az ösztönös, lelki-érzelmi alapokon történő cselekvések idejét éljük. A Bak csillagfénye hívatástudattal, a sorsfeladat felismerésével, vállalásával ruházza fel az embert. Az emlékezés hozza most el az új kezdetet, a letisztulást – újhold idején, amikor már teljesen lefogyasztottunk lelkünkről minden oda nem illőt, tisztába jöhetünk érzéseinkkel, lelkünk hívó szavával, ezért jelent új kezdetet minden újhold. Amikor már tudjuk, merre és hogyan induljunk – hiszen a lelkünk már ott van! – akkor indulhatunk. A Bak feje pedig visszafelé tekint, így a múltba nézés élménye válik hangsúlyossá. A Tejút a Felemelkedés Útja, a magasabb rendű, isteni erőké, így a visszatekintéseinkben felfedezhetjük, mi is jelenti számunkra ezt a magas minőséget. Lent a Mikroszkóp csillagzat üzeni, hogy a lényegi élmények, meglátások és felismerések most az apróságokban, a részletekben vannak! Fent pedig a felszárnyaló Sas csillagzat tűzi ki vezérlő elvül a szárnyalás ihletett, révült állapotának elérését. Mindezt érzi a lélek és már egyszerre meg is tudjuk cselekedni, vállalva utunkat, amely hozzánk tartozik.

Zentai Anna

Kép: Stellarium csillagászati program