2020. január 17. péntek

2020. január 17. péntek

Kárpi

A mai nap gyönyörűsége, hogy a Vénusz együttáll a Fomalhaut csillaggal, a Mars pedig már az Antares csillaggal (ez utóbbi szombaton lesz egzakt). Mindkettőt a Világ egy-egy tartóoszlopaként tartja számon a hagyomány, ám amíg a Fomalhaut igen finom energia, úgy az Antaresnak határozott ereje van. Előbbi az egység élménye, a bőség állapotának megidézése, megélése, utóbbi pedig a legmélyebb igazsággal és szeretettel, szerelemmel ‘szembesít’ – most kiemelten érezhetjük, hogy valójában mit is érzünk, mi él bennünk. A Vénusz, mint a termékenység és ősbizalom princípiuma, a nőiség és emberi kapcsolatok, vágyak ereje nyilvánul meg. A Mars pedig a vegetáció, akaraterő, akarat érvényesítése, erőkifejtés, ösztönerők, szellemi emelkedés, bátorság, kitörés, kezdet erejeként egyesül a mélységes szerelemmel.

A Hold ma az Angyali Szűz csillagai alá ér, észrevehetjük, hogy figyelmünk egyre inkább a belső tartalmakra, a láthatatlan felé fordul és intenzívebb az angyali jelenlét. A Merkúr a tegnapi napon már beért a Vízöntő légies jegyébe, így szellemi értelemben válunk fogékonnyá az újra, a másra, a különlegesre. Ideje jön gondolati tisztulásnak és tisztázó beszélgetéseknek, tiszta és őszinte információk, üzenetek áramoltatásának. Ideje jön, hogy másként lássunk, megnyíljunk az eddigitől eltérő nézőpontokra, vagy akár hirtelen ötletek, sugallatok által megoldást találjunk adott helyzetekre.

Zentai Anna

Kép: Kakas Árpád