2020. augusztus 20. csütörtök – 21. péntek

2020. augusztus 20. csütörtök – 21. péntek

reg2

Csütörtökön hajnalban a Merkúr belép a Szűz zodiákus jelébe, ezzel saját uralmi területére érkezik. Tüzesből földes minőségbe vált a gondolkodás és intellektus princípiuma. Mostantól a tervezés, a szervezés, a rendszerezés, az aprólékosság, az elemzés és analizálás lesz jellemző gondolatmeneteinkre, bármilyen életterületről is legyen szó. A szellemi rendrakásnak és a rendező beszélgetéseknek is ideje jön. Fontos dolgokat kimondani, megbeszélni most különösen aktuális, főleg, amíg a Nappal áll együtt a Merkúr, az elkövetkezendő napokban. Az igazán különleges fény-erőt pedig az adja megnyilvánulásainkba és közléseinkbe, hogy a Merkúr csütörtökön, a Nap pedig szombaton áll együtt az Oroszlán ragyogó szív-csillagával, a Regulus csillaggal! A feltétlen szeretet áramlása, a puszta életöröm, mint létállapot, mind ennek a ragyogó csillagnak a megnyilvánuló ereje. Érdemes most jelen lenni ennek az állapotnak önmagunk felé és társaink irányába is. Ideje van, hogy a szeretetet világosan szavakba öntsük!

Csütörtökön délután és este lelki inspirációk késztetnek arra, hogy jó irányba változtassunk gondolkodásunkon és ez által életünkön. A lelkünkkel együtt rezgő minőségeket, önazonosságokat érdemes megtartani, éltetni, táplálni. A lelki rendrakásnak, az otthon rendezgetésének, a családi rend megalkotásának is napja ez, amíg a péntek már a továbblépés, az új elindulás napja. Továbbra is fontos az igazi, valódi, szemmel nem látható értékek megtalálása, követése. (Ez soha nem vonatkozik külső szabályozásokra és elvárásokra, sőt, éppen az a lényeg, hogy a lelkünk számára értékes dolgokról van szó.) Közben egyre fokozódik annak az ideje, hogy igazán kiálljunk önmagunkért és régi önkorlátozó működéseket, eszméket elhagyva, merjük a számunkra rendelt életet élni. Ennek tetőpontja majd a hétfői nap lesz. Ezt az energiát könnyebben éljük meg, ha gyakoroljuk a jelenlét egyszerű állapotát – illetve, ha adott esetben direkt módon nekimegyünk annak, amitől eddig féltünk, tartottunk, de tudjuk, hogy a szívünk arra vezet…

Zentai Anna

Kép: Pinterest