2020. augusztus 04. kedd

2020. augusztus 04. kedd

justitia2

A mai napon válik egzakttá a Mars és a Jupiter teremtő fényszöge. A nyitottság és egyenesség princípiuma találkozik az igazsággal – másfelől nézve, az önmagunkért való kiállás ereje ötvöződik a bizalommal és hittel.

Jó ideje tudható, hogy itt van nekünk ez a nagy, hármas bolygóegyüttállás: a Jupiter-Plútó-Szaturnusz hármasa. Ők együtt jelképezi azt az átalakulási folyamatot, amely velünk, bennünk zajlik már régóta. Ha egyszerűen és könnyen meg akarjuk tudni, hogy ez egyénileg kinek mit jelent, mit hoz, akkor annyit kell csak tennünk, hogy arra gondolunk, mi jelentené most életünkben a tökéletes (valóban tökéletes!) boldogságot, a valóban kiteljesedett hétköznapokat – és mindennek tudatában ezt a kérdést tegyük csak fel magunknak:

“Mi az, ami miatt ez még nem valósulhat meg a fizikai síkon?” – mindaz pedig, ami itt eszünkbe jut, valójában a saját belső ellenállásaink, önkorlátozásaink, önszabotáló, önsorsrontó működéseink tükre. A most zajló, hosszadalmas(nak tűnő) folyamat egyik lényege, hogy mindezeket az öngátló tényezőket most magunk mögött hagyjuk és anyagba tudjon öntődni végre mindaz, ami – ahogyan lelkünk is mutatja – életünk, sorsutunk része. (..és itt most nem konkrét dolgokra, hanem megélésekre gondolok, de akár az előbbi is lehet…)

Ebben a nagy folyamatban, amit én már jó ideje csak rendszerváltásnak hívok – hiszen éppen arról szól, hogy külső és belső, tudati és kézzel fogható rendszerek is átalakulnak – az augusztus hónap igazi mérföldkő, ezen belül pedig 4 és 13 csúcspontoknak tekinthetők. E napokon a Mars aktiválja be a már említett hármas együttállást. Most éppen az igazság és bölcsesség princípiumával, a kiterjedés elvével alkot kapcsolatot, 13-án pedig maga a transzformáció, az átminősülés, a sorsunk feletti hatalom erejének használata következik. Gondoljuk csak végig, hogy az utóbbi 1-2 évben, illetve az utóbbi pár hónapban honnan hova fejlődött az életünk, a személyiségünk, a tudatosságunk? Akinél a látható szinten hanyatlás van, most jöhet rá arra, hogy nem a lelke igazi hívásait követte és ennek következményeivel szembesül csupán – a minőségi változás mindenkit érint, szerencsére nem lehet kikerülni, gyakorlatilag egy nagy ébredés zajlik, melynek lényege a saját isteni mivoltunkra való ráébredés, emberi méltóságunk visszaszerzése és elismerése, önmagunkkal szemben is, az önszeretet és a szeretet minőségeinek emelkedése és a külső, látható világban való eredmények ennek csak tükrei lesznek!

A kedden kora délután egzakt Mars-Jupiter kvadrátról érdemes tudni, hogy a teremtő erőket beindító Mars a Halak csillagkép visszaúszó halának fonalánál van, vagyis a múltból vsiszatérő minőségek, melyekkel még dolgunk van itt és most, indítják be ezen impulzusokat. A beaktivált Jupiter pedig a Nyilas csillagkép Tejútról leérkező részénél járva, a már előkészített minőségek folyamatos anyagba ültetéséről, a tudás lehozataláról, hétköznapokban történő alkalmazásáról, az égi igazság földre jöveteléről szól. Ez az erőtér most kihívásokon, erőpróbákon át vizsgáztat abból, vajon ki merünk-e állni önmagunkért, lelkünk igazságáért? Hiszünk és bízunk-e eléggé? Merünk-e nyíltan és egyenesen kifejezni? Készek vagyunk-e megküzdeni önmagunkkal – és nem másokkal – az igazságért? Merünk-e a hit és akarat erejével áttörni régi hiedelmeken, negatív hitrendszereken és dogmákon?

Mindehhez kedden adja az erőt a Rák olló-csillagának hatókörébe érkezett Nap, az engedés és elengedés üzenetével. A Bak és Vízöntő átfedésében járó Hold, a sorsmunkáink felvállalásából adódó megtisztulás, a múlt terheitől való szabadulás üzenetével. Az önmagunk felvállalásához erőt és bizalmat adó Vénusz. A kedd esténkhez lelki és érzelmi inspirációként járul hozzá a Hold és a Vénusz, kellemes, lelkesítő érzelmeket és gondolatokat fűtve! E napok tehát erősen szólnak a tisztulásról, kint és bent is – érdemes most minden ártó, negatív gondolattól megtisztulni és előre nézni, egy jobb, boldogabb, örömtelibb életet célba venni és tudni: mindez LEHETSÉGES! …sőt, lehet, hogy már közelebb, van, mint gondolnánk…

Zentai Anna

Kép: Pinterest

Augusztus 27-én csillagbölcseleti előadás a Lurdy Házban, 28-án pedig Szegeden! A nyár utolsó Sorsátíró képzése augusztus 29-én Szegeden lesz megtartva. Részletek a ‘Zentai Anna asztrozófus’ oldalon, az Események linken.