2020. augusztus 03. Telihold napja

2020. augusztus 03. Telihold napja

20200802_205616

Ma 18 órakor teljesedik ki a telihold, ezt követően, 23 óra környékén pedig a Merkúr-Szaturnusz szembenállás.

A Nap és a Hold, vagyis a fény és a lélek szembenézése egymással, mindig tiszta rálátást ad saját belső világunkra. Tisztábbat, mint eddig bármikor. Így, ha jóban vagyunk magunkkal, ez megerősítő és megkönnyebbítő hatású lehet, ha azonban túlságosan a látható felszínre fordítottuk eddig tekintetünket a lelkünk valóságától, akkor érezhetünk feszültséget, feljöhetnek rendezni, letisztítani való dolgok. Az is lehet, hogy adott célok, vágyak, szükségletek érdekében láthatunk rá arra, amivel dolgunk van és az elkövetkezendő két hétben ezen tudunk majd dolgozni.

A mai telihold az önismeretet segíti, önmagunkon és a bennünket tükröző kapcsolatainkon át. Csillagképileg a Nap a Rák harmadik ágánál jár, a Hydra lehajló feje és a Hiúz óvó tekintete alatt. A Hold pedig a Bak csillagkép közepén. Jelenti ez többek között azt is, hogy az önmagunkra találás útján el tudjuk engedni azokat a dolgokat, melyek nem esnek jól a lelkünknek, amelyek korlátozzák önállóságunkat, önazonosságunkat és a bennünk már születő, új minőséget óvjuk, védelmezzük. Vállalva feladatainkat, teret engedve a fénynek, kellő alázattal építjük külső világunkat aszerint, ami a belsőnkben van. Az emlékezés segít meghallani a lélek valódi hívásait, döntésünk ehhez pedig már csupán csak felvállalása az igazi útnak.

Zodiákus jegyek szerint a Nap az Oroszlán tüzes, a Hold a Vízöntő levegős jelében jár. Az életünk feletti szabad cselekvés és irányítás kérdésköre lép előtérbe. Hiszen csak az ura a sorsának, aki önmaga felett uralkodik és aki szabadon mer dönteni élete minőségéről, aki nem adja át a gondolkodás, a véleményalkotás, a döntés és cselekvés hatalmát másoknak. Lélekben, érzelmileg ma nyitottabbak vagyunk a szokásosnál, képesek új érzéseket, új nézőpontokat is befogadni. Szükséges is ez, hiszen a telihold az Uránusszal kiegészülve egy nagy háromszöget alkot ma az égbolton. Az Uránusz szállítja a hirtelen, váratlan, meglepő impulzusokat, annak érdekében, hogy megtisztuljunk minden téves eszmétől, felesleges tehertől, szabadon érezzünk, cselekedjünk, kiengedve magunkat önnön korlátozásaink alól. A mai telihold érzelmi inspirációi mind a korlátlan, szabad létezést segítik. Elhagyását függéseknek, kötéseknek, birtoklásnak, ragaszkodásnak és bizalomhiánynak, a tudat megnyílását és egy szebb jövő látása általi, új elindulást.

A Merkúr és a Szaturnusz mindezt kiegészíti célratörő, határozott közlésekkel. Kommunikációs blokkokat most úgy oldhatunk fel, ha beleengedjük magunkat a jelen pillanatba, a jelenlét állapotába. Dönthetünk egyszerűen amellett, hogy a félelem helyett a pillanatnak való jelenlétet választjuk! Ez esetben az érzelmek szavakba öntése fényteremtő erővel hat és kapukat nyit meg. Türelemmel, szeretettel érdemes jelen lenni a folyamatban.

(A héten várható még: Mars-Jupiter aspektus 4-én kedden, Nap-Acubens együttállás 5-én szerdán, a Merkúr az Oroszlán jelébe lép szerdán hajnalban, Vénusz-Betelgeuse együttállás – az isteni küldetés felvállalása – 6-án csütörtökön, a Vénusz a Rák jelébe lép 7-én pénteken.)

Zentai Anna