2019. november 22. péntek – 23. szombat – 24. vasárnap

2019. november 22. péntek – 23. szombat – 24. vasárnap

tűűz

PÉNTEKEN a Nap a Nyilas jelébe érkezik a Zodiákus körön. E naptól aktívabb, energikusabb időszakra számíthatunk – amíg a Skorpió idején mélyre merültünk, most a Nyilasnál az ott megtalált, magunkhoz vett erőkkel megerősödhetünk hitünkben, bizalmunkban, tudásunkban. A világot működtető elvek keresése, tanulása mellett a hétköznapi élvezetek, a vidám, élettel teli percek is több szerepet kapnak. Igazságérzetünk felerősödik, a Nap fényénél tisztábban látjuk, mi igaz, mi helyes. A Hold e napon a Szűz csillagképben jár, a belső, lelki munkák ideje is ez – keressük azt, ami örök és végtelen, könnyen hagyjuk magunk mögött mindazt, aminek már lejárt az ideje és a tudásszomjunk is erősödhet.

SZOMBATON a Hold a Szűz csillagkép előrelépő, jövőbe érkező részénél jár, így ez a nap már az előre mutató, szebb jövőt teremtő lépésekről szól. Innen kerül megvalósító kapcsolatba a Szaturnusz-Plútó együttállással, mely a Nyilas csillagzat Tejútról leérkező részénél halad. Így ezek a lépések segítik most az eddig előkészített dolgok anyagba öntését, kézzel foghatóvá tételét, az eddig húzott határok meghaladása által.

VASÁRNAP most kivételesen nem a nyugodt pihenésé a főszerep – ekkor éri el tetőpontját több olyan folyamat, amelynek erejét pár napja már érezhetjük! Egyik fő motívuma ennek a szerelem fellobbanása és a párkapcsolatokban történő fontosabb lépések, fejlődések, kellemes élmények fokozódása. Most különösen alkalmas az idő arra, hogy kapcsolatainkat szorosabbra fűzzük, más vonatkozásban pedig, hogy élvezzük az élet minden földi örömét. Az életörömök, a remény, az optimizmus, a hit ereje van jelen, ugyanakkor sokat tanulhatunk kapcsolati téren.

A Vénusz és a Jupiter együttállása a Skorpió csillagkép legvégén, a Kígyótartó Kígyó Farkát tartó keze alatt jár. Most nem csak a kapcsolatokban és a vágyakban rejlő igazságot érezhetjük erősebben, de az is fontos, hogy tudatosan működtessük teremtő ösztönerőinket. Hiszen teremtéseink nagyobb része a tudattalanból merítkezik. Fontos lehet ebben, hogy ne fojtsunk el, ne nyomjunk el létjogos ösztönöket és vágyakat – éppen ellenkező irányba vezet minden helyzetből a kiút: megengedni, megélni, élni vele, varázsolni, teremteni vele. Csupán annyi lehet a dolgunk, hogy a mélyből felbukkanó kifogásokat, szenvedésprogramokat tudatosan örömre cseréljük.

Emellett a Hold és a Mars együttállása éppen szembekerül az Uránusszal, így komoly belső inspirációt élünk meg ezen a napon, amely késő délután tetőzik. Vágyak és szabadság korlátlan megélésére bíztatnak ezek az erők, a lelki akarat, a mély, érzelmekkel vegyült ösztönök arra késztetnek, hogy kilépjünk eddigi nézőpontjainkból, bezártságunkból és szabadon, függetlenül éljük meg vágyainkat. Ugyanígy az új szemszög, a terhek letétele, a szabadulás ereje is serkentő impulzusként van jelen. Inspiráló feszültségként jelentkezhet a külső, testi és belső, érzelmi megélések együttes lehetősége. Mellé csatlakozhatnak felismerések, világos meglátások és az igazság jegyében tett cselekvések, melyek hátterében már ott van az elengedése mindannak, ami már nem méltó hozzánk, ami nem segíti a fejlődésünket.

Zentai Anna

Kép: Pinterest