2019. június 27. csütörtök – 28. péntek

2019. június 27. csütörtök – 28. péntek

el

CSÜTÖRTÖKÖN a Merkúr már az Oroszlán jelében jár, így gondolkodásunkat és az információk áramlását fény, világosság és szeretet tölti ki. A rálátó megértés, a világos közlések, a múltból való tanulás és a szeretettel való megnyilvánulások idejébe lépünk. Mögötte a Rák csillagkép megnyíló, befogadó ága, vagyis szellemi-gondolati szinteken most kiemelt ideje van annak, hogy milyen gondolatot, véleményt, nézőpontot fogadunk be! Hova fordítjuk szellemi tekintetünket? Ez meghatározó lesz a jövőben.

A Nap most halad el az Ikrek csillagkép első lábánál, érintve a Tejat Posterior csillagot, Castor sarkát-bokáját. Ideje van a sarkunkra állni! A látszólagos különbözőségek mögött rejlő egységet érzékelhetjük, ha a szeretet tiszta tekintetével figyeljük kapcsolatainkat, önmagunkat. A Hold ma a Halak csillagképből a Kosba lép – eközben, kora délután az összegzés, a számvetés órái jönnek el! Most van ideje (kb. 15 óra környékén) lezárni egy sorskört, összegezni az elmúlt élményeket és ennek alapján tudunk új, magasabb minőséget kezdeni.

Mindeközben azonban, a délelőtti órákban tetőzik a Nap és az Uránusz szextil fényszöge, amihez most a Hold is hozzájárul – az Uránusz, mint tudattágító erő, mely által látásmódunkat kitágíthatjuk, ezért pedig terheket tudunk letenni, szabadulni tudunk eddigi súlyoktól, most a fény és világosság Napjával kapcsolódik. Új út indulását, vágyak felszabadítását, tágabb lehetőségekre ébredésünket segíti a teremtés.

PÉNTEKEN az álmaink során a Hold (lélek) és Uránusz (korlátokból szabadulás, tisztulás) egyesülése érzékelhető, egy új kezdetet is elindítva. Érdemes most megfigyelni azt, vajon hol ítélkezünk még, milyen dolgokat, minőségeket, gondolatokat utasítunk még el? Mi ér villámcsapásként? Ez az idő szól arról, hogy az eddigi folyamatokban helyükre kerülnek a mozaik kockák, hirtelen megvilágosodás születik! Tudunk nyitni az újra, a jobbra, a szabadabb és teljesebb állapotra.

A Vénusz mindeközben már a Tejúton jár – a bizalom, a harmónia, az egyensúlyi állapot megélése és a testiség, most mind beavató erő. Női minőséget, párkapcsolati mintákat emelhetünk magasabb szintekre.

Zentai Anna

asztrozófus