2019. június 22. szombat – 23. vasárnap

2019. június 22. szombat – 23. vasárnap

20190606_103218

Ahogyan a Nap a Rák jegyébe lépett, finom, lágy, tiszta lelki szólamok hangzottak fel. A külső-belső otthonteremtés és hazatalálás időszakába érkeztünk. Cselekvéseinket mostantól a lélek uralja, a tetteink ösztönössé válnak. Az otthonban, a családban, a lelki-érzelmi életben, az anyaságban, a gondoskodásban, az odaadásban tudunk kiteljesedni. Ideje jön a titkok kutatásának és megismerésének abból a szemszögből, hogy vajon a jelen dolgai, helyzetei honnan erednek, miben gyökereznek? Így láthatunk rá a jelenre és így érzékelhetünk rá a jövőre is. A Rákhoz tartozik a hármasság teremtő folyamata is: a befogadás-táplálás-elengedés hármasságáról van szó. Bármilyen területen és értelemben, ideje jön annak, hogy működtessük ezt a hármast: megnyíljunk annak, ami hozzánk tartozik és tudjunk befogadni, tápláljuk azt és éltessük, illetve tudjunk elengedni is (nem lemondani, mert az más!), tudjuk hagyni megszületni és élni, működni magától az újat, ami időközben életre kelt, felnőtt! Mindezt szellemi-gondolati, érzelmi értelemben és gyakorlati tettekben is élhetjük most. Ráadásul a fénymaximum idején, amikor a legkönnyebb meghaladni a félelmeket, lehúzó erőket és új világot teremteni!

SZOMBATON ez az érzelmekkel és lelkiséggel telített erő a szintén mély érzésekben fürdőző lélek-jelölővel, a Holddal kapcsolódik inspiráló módon. Tisztul a lélek, tisztuló érzelemvilág jelenik meg. A Nap mögött Nimród Tejúton nyugvó karja és e napon lép a Nap az Ikrek csillagképbe is – az Ikrek lába egy új útra lépés ideje lehet. A múltra való rávilágítás az egységre inspirál és viszont – az egység érzése elvezet a dolgok eredetének meglátásához és a hazataláláshoz.

VASÁRNAP hajnali álmaink is szabadságról, újra való fogékonyságról, nyitottságról üzennek. E napon tetőzik egy csodaszép energetika, amely már napok óta ott vibrál a levegőben! A Vénusz (termékenység, harmónia, szépség, párkapcsolatok, nőiség) és a Jupiter (igazság, hit, bölcsesség, kiterjedő erők és lehetőségek) kapcsolódnak össze, egymással szemben, mint egy egymás felé forduló, égi táncban. Megjelenhet papnői minőség, kapcsolatokban megtalált igazság, párkapcsolati fejlődés, tanítás, vágyak igazsága és bizalom, minden formában és kommunikációs csatornán keresztül. A Vénusz ugyanis az ősbizalom ereje is, a Jupiter pedig maga a hit, bizalom és életkedv – utóbbi most hátráló mozgásban visszatérő lehetőséget és múltból hozott tudásunk jelenben való kamatoztatását üzeni. Ha a csillagképi hátteret nézzük, akkor látunk csak igazi csodákat! A Jupiter a Skorpió és Kígyótartó terében jár, így a legmélyebb, lelkünkben érezhető igazságok, válaszok születnek most meg – és kapnak is hangot, hiszen az ikrek Vénusz nem csak termékeny szellemiséget, de a kommunikációban, beszélgetésekben is termékeny, békülésre és kapcsolatok harmonizálására alkalmas időszakot mutat. A Vénusz mögött ugyanakkor Nimród első, égi folyóra lépő lába látható, a Rigel csillag! Így itt is felfedezhetjük az új útra lépés, az elindulás üzenetét – ami egyben belső elindulás is, önmagunk felé. Ideje ismét, hogy a külső tényekre belül, magunkban keressünk válaszokat, megoldásokat!

Zentai Anna

asztrozófus