2019. július 19. péntek

2019. július 19. péntek

sky

A Vénusz ereje továbbra is a Szaturnusz-Plútó együttállással fonódik össze, így zenében, művészi munkákban és párkapcsolatokban most eljött az átminősülés ideje. A Plútó a magasabb minőségi szintre lépés lehetőségét hozza el és ez vasárnap fog tetőzni. Szenvedélyes erőket, késztetéseket idéz. Mindeközben a mélyebb szinteken történő tisztulás is zajlik (nem mindenkinél, de ha szenvedés jön elő, akkor ez azért van, hogy feloldjuk és megszüntessük – más esetben a puszta jelenlét állapota, az örömökre való nyitás jelentkezhet). Tovább zajlik az igazi vágyak anyagba öntése, az által, hogy isteni részünket felvállaljuk.

A Merkúr ma az Oroszlán tüzes jegyéből visszalép a Rák vizes, érzékeny stációjába. A gondolatok, a szellemiség, a közlések, információáramlások érzésekkel és intuícióval telítődnek. A múlton való gondolkodás, a dolgok eredetének megértése, az érzelmek kifejezése elvezethet az aktuális helyzetek megoldásához.

A Nap lassan elhagyja az Ikrek csillagképet és már a Rák csillagterébe ér. Eljön a megnyíló, befogadó szeretet működtetésének ideje! Ez most már a cselekvések szintjén zajlik. A Hold pedig a mai napon tovább segíti a múlt terheitől való tisztulást, az intuitív és angyali sugallatok áramlását.

A Vénusz már Castor felé közelít az Ikrek csillagképben, szombaton egzakt, de már él az együttállásuk. A halandó, múlandó minőséget, az emberi oldalt idéző fényben láthatjuk meg saját múlandó részeinket – és érthetjük meg azt is ez által, hogy miért is fontos ebbe a földi megélésbe beletölteni az istenit, a halhatatlant, az örökérvényűt! Talán csak így van értelme…

A Mars a Rák csillagkép engedő szeretetet jelölő ágánál vonulva, tovább erősíti a férfi minőség születését, az engedés erejét, az új megszületését bennünk. Most születik az akarat, az erő, a bátorság, az öntudatosság, a küzdőképesség. Vagy születhet mindezek által valami új csoda, amit most ideje a saját, önálló útjára engedni.

Az Uránusz mindeközben lassan, de biztosan közelít a Kos csillagkép legfényesebb csillagához, a Hamal csillaghoz, a Kos Tejútra néző fejénél. (Bika jegy 7 fok 54 fokpercen áll jelenleg). A tudatosságunk, látókörünk kitágulását, ezzel a tágabb lehetőségeket, szabadságot meglátó értelmet jelölő Uránusz már egybeolvad a szintén tudatosságot, szellemi küzdőerőt jelölő Hamallal. Belső szemeinkkel látjuk magunk előtt a távolból hívogató, számunkra sokat jelentő, elérendő célokat, ami hatalmas erőt, akaraterőt ad – ezzel az erővel saját ellenállásainkat küzdjük le ezekben a hetekben, hónapokban. Önnön régi beidegződéseinkkel vívunk meg önmagunkban, tudva azt, hogy ennek eredménye olyan megélés lesz, amiért érdemes küzdeni.

Zentai Anna