2019. december havi csillagüzenetek I. rész

2019. december havi csillagüzenetek I. rész

decdec

Az év utolsó hónapjában az isteni fény, az önvalónk jelölője, a Nap a Skorpió és a Kígyótartó csillagképek alatt halad, útjának legmélyebb szakaszán, majd 22-én megtörténik a téli napforduló, amikor a legmélyebb pontra ér és ettől kezdve már felfelé indul, hogy a mélyen legbelül talált Fényt felhozza a felszínre is! Valódi Lényünk útjának ezen pontján érthetjük meg, hogy teremtő erőinket mi magunk tartjuk a kezünkben és létezésünk valódi célja a szívünkbe van írva.

DECEMBERI ASZTRO NAPTÁR

2-án a Jupiter a Bak jegyébe lép és 2020. decemberéig itt jár majd. A hit, a tudás, a bölcsesség, az igazság, a bizalom mostantól az anyag fizikai síkján vizsgázódik és születik meg.

3-án több, eddig kérdéses helyzetre jöhet válasz, átláthatunk dolgokat, levonhatunk következtetéseket, megérthetünk kapcsolati működéseket. A mélyen belül dolgozó erőket, ösztönerőket, vágyakat, a kézzel fogható megélésekkel harmóniába hozhatjuk. Férfi-nő kapcsolatokat támogató napok ezek.

4-én délután mély érzésekkel és erős lelkiséggel fűszerezett a nap. Most nagyon fontos, hogy bármilyen helyzetben önmagunk mellett döntsünk, kiálljunk érzéseinkért, a lelkünket kövessük. Ráérezhetünk az eljövendőre, vagy teret adhatunk az érkező ajándékoknak azzal, hogy kitisztítjuk a lelkünkből azt, ami még a helyét foglalja.

8-án tetőzik a Nap és a Neptunusz fénykapuja, a délelőtti órákban, késő este pedig a Vénusz és a Neptunusz szintézisalkotó kapcsolata. Így ez a nap a csúcspontja annak a több héten át jelen lévő megélésnek, amely a legmélyebb, legtitkosabb, eltemetett, elködösített dolgokra való tiszta rálátásról szól. Most fény derül arra, mi rejlik a mélyben – természetesen érdemes ezt a lehetőséget is önismeretre fordítani, hiszen minden külső, fizikai eredmény bennünk, a saját működésünkben gyökerezik. Ideje van gyógyításnak, egység érzékelésének, tudatos önfelvállalásnak, erők kézbentartásának, önbizalom erősítésének, megérkezésnek. Mindenképpen érdemes kitartani amellett, amit eleve mélyen érzünk! Kapcsolatokban mély egységélményt élhetünk meg azzal, akivel lelkünk kapcsolódni tud. Művészi alkotásnak, szerelemben való feloldódásnak, zenével vagy művészettel való eggyé válásnak, mámoros, szép érzéseknek van most ideje, ugyanakkor ezt már az anyag szintjére is varázsolhatjuk. Érdemes észrevenni, hogy a lélek mindig igazat súg és a felismerések, letisztulások, rálátások most ennek anyagba ömlését segítik.

9-től a Merkúr a Nyilas jelébe lép. A szellemiség, a gondolkodás és információáramlás princípiuma előbukkan a skorpiós mélységekből és tüzes, energikus töltést kap. Mától megérthetünk magasabb rendű, átfogó működéseket, törvényszerűségeket és kimondásra kerülnek nagy igazságok, lényegi válaszok. Hajlamossá válhatunk arra, hogy nagyobbat-többet mondjunk, mint a valóság – az igazság és őszinteség mindenképpen fontossá válik.

11-én a Vénusz együttáll a Szaturnusszal, ezzel eléri a Plútóval való együttállást. A most zajló, nagy átalakulási folyamatban, a robbanás előtti hetekben elkezdődik az utolsó nagy felfedezések, megértések, vizsgázások és változások ideje. Ez már kifejezetten az emberi és női kapcsolatokra, a párkapcsolatokra, illetve a vágyak megélésére, önbizalom és biztonság érzésére, termékeny erők működtetésére, harmóniateremtésre vonatkozik. Mint mindig, most sem arra érdemes figyelni, hogy mi történik kint – hanem arra, hogy mi történik bennünk! Nem a gyakorlati, hanem a megértésben lévő változások számítanak – ezek által alakul át a külső tükör is. Olykor persze fordítva is zajlik ez – ahogyan kívül, a fizikai síkon tapasztalásokat szerzünk, úgy világosodik meg bennünk egy adott működés, akár egy olyan valóság, amely már nagyon régóta jelen van és érezhető, csak valamiért nem hittük el azt. Most a kapcsolatok, párkapcsolati működések vizsgáznak. Megmutatkozik, hogy mi életképes és kiteljesítő, mi hordozza a fényt, az időtállóságot az életünkben? Ismétlem: nem pusztán azon van a hangsúly, hogy kivel, milyen kapcsolatunk hogyan alakul (az is fontos), ennél jobban számít az a fejlődési folyamat, amin ez által végigmegyünk: ahogyan felismerjük, hogy eleve mi van a lelkünkben és mit érzünk; illetve, hogy merjük-e megvalósítani azt a fizikai síkon is? Az önértékelés, az önbizalom most meg kell erősödjön, a régi határainkat, elképzeléseink korlátait meg kell haladnunk, a láthatatlan láthatóba való lehozatala zajlik.

12-én 06:13-kor egzakt a telihold, vagyis a Nap és a Hold szembenállása. A szembenállás idején való megéléseinkre ráérezhetünk úgy is, mintha egy csodálatos körtáncban a kör egyik pontján állnék Én, a másikon Te és egymás felé nyújtva kezünket, egymással akarnánk egységbe kerülni, feloldódni, így táncolva együtt, élvezve a zenét és a tánc örömét. Így tesz most a cselekvés és a lélek két fényadó princípiuma is, kifejezetten az Én és Te viszonyát, azaz a kapcsolatokra való rálátást előtérbe helyezve. A Nap részéről az önszeretet kiemelkedő jelentősége látható! Önmagunkra rálátva, önmagunkat gyógyítva a társra és a külvilágra való érzékelés jelenik meg. A Hold hátterében a megtartó erő és a felemelkedés ereje is ott ragyog. Ha félelem, szorongás, szenvedés, bizonytalanság, hitetlenség jönne még a felszínre, akkor érdemes annak végleg búcsút inteni, kipucolni, megszabadulni tőle, bármilyen módszerrel, tevhnikával, szertartással, illetve gyakorlati szinten a legmélyebb érzések kifejezése, kibeszélése is enyhítheti és megoldhatja a helyzetet. Lényeg az önmagunkra találás – az önszeretet és a kívülről érkező hatások erős megszűrése, hogy csakis mi magunk határozzuk meg sorsunkat!

13-án tetőzik a 11-én kezdődött folyamat, de ezen túl tágabb, más energiák is. A Mars és a Neptunusz felemelő erejű, energiát adó, inspiráló, tűzbe hozó kapcsolódása kifejezetten a lelket, az érzéseket és érzelmeket szólítja meg. A Mars már a Mérleg csillagkép alatt haladva, a múltra vonatkozó igazságok megmérettetését üzeni – a Neptunusz továbbra is a mélységes megtisztulást és szabadulást a jövő érdekében, illetve a megérkezés, lelki célhoz érés csodáját is! Emellett a Vénusz együttáll a Plútóval, ami rendkívül szenvedélyes, mély és érzéki töltést ad a kapcsolatoknak. Most van ideje minden vénuszi teremtő erőt radikálisan átalakítani. Mélyreható változás zajlik társas kapcsolatokban, párkapcsolatokban, női működésekben, művészi munkában, termékeny-létrehozó képességben, harmóniateremtésben, szépséggel kapcsolatok elképzelésekben és vágyak megélésében. Sorsszerű, általunk eltervezett élmények által új lehetőségek nyílnak, szintemelkedés történik.

15 lesz a hónap másik csúcspontja, a Vénusz-Szaturnusz-Plútó együttállást követően. Két lassan haladó, ez által hosszabb időre, dominánsabb energiákat mozgató planéta kapcsolódik. A Jupiter és az Uránusz trigon fényszöge pontosodik be az esti órákban, de ez az erőtér hetek óta már erősen velünk van, most éri el a tetőpontját minden ide vonatkozó megélés, letisztuló felismerés. A nemrég Bak jelébe lépett Jupiter, immár a Nyilas csillagkép íja alól kapcsolódik a Bika jelében és Kos csillagkép feje alatt haladó, a Halak fényüzenetének irányát kitűző Uránusszal. A lépésről lépésre megmutatkozó igazságok, érdemi válaszok most felszabadulást, tisztulást, megkönnyebbülést hoznak – és fordítva, a hirtelen, váratlan, felszabadító, korlátokat kitágító élményekkel érkező megélések válaszokat adnak. Fontos ebben az időszakban, hogy csípjünk fülön minden olyan impulzust, amelyre bekapcsolna az ítélkezésünk, az eddig működtetett konzervativizmus, gátlásosság, sőt, korlátoltság! Most van ideje ezeket az évtizedes, akár évszázados tabukat ledöntögetni, bármely téren és értelemben, de főként abban, hogy észrevegyük: egyáltalán nem biztos, hogy azok az eszmék, amelyeket elődeink, vagy ezidáig mi magunk működtettünk és kizártunk vele bármilyen fizikai-testi-földi örömöt adó megélést, még létjogosan vannak velünk. Sőt, itt az ideje annak, hogy rányíljon a szemünk: élni, megélni, létezni, örülni, élményeket szerezni vagyunk itt és minden olyan korlát, amit annak hittünk, csak azért létezett eddig, mert elhittük! Amint rányílik a szemünk arra, hogy a korlát valójában NINCS, nem létezik – azonnal megérkezik a megkönnyebbült öröm, amelyben már szabadon és könnyedén áramolva éljük meg a hétköznapokban mindazt, amit addig távol tartottunk önmagunktól. Más olvasatban itt az ideje az igazságok tisztázásának, elsősorban önmagunkkal, de akár másokkal is. Ideje van új és az eddiginél másabb eszméket, nézőpontokat, hitrendszereket magunkévá tenni és bár ehhez talán meg kell haladnunk eddigi elvárásainkat (önmagunkkal szemben), de mindenképp hiteles lesz és megéri az igyekezet. Most minden hirtelen és villámcsapásszerűen érkező, szokatlan impulzus az isteni igazság anyagba ömlését segíti.

Folyt. köv.

Zentai Anna

asztrozófus