2019. augusztus 30. Lélekvezető Újhold

2019. augusztus 30. péntek  – Lélekvezető Újhold

aaakt

Pénteken, egészen pontosan akkor, amikor delel a Nap a koronacsakra felett, bepontosodik az újhold, vagyis a Nap és a Hold együttállása. Az Oroszlán szívének erejét tovább hordozó planéták különleges égi helyzetben kapcsolódnak: a Nap alsó együttállásban lesz a Holddal, így a Lélek vezetése diadalmaskodik és mutat előre. Erős az együttállás a Marssal, mint az egyenesség, akaraterő, bátorság, zárt keretrendszerből való lendületes kitörés energiájával is, illetve gyengén, de megvan az együttállás a Merkúrral is, mint a megértés és információátadás princípiumával. A Merkúr még együttállásban látható a Regulus csillaggal, így szavaink és gondolataink most eleve a feltétlen szeretet erejét képviselik! Tudva ezt, már könnyebben megválogathatjuk gondolatainkat, közléseinket – most minden megnyilvánulásunkat áthathatja ez a fény, ez a szeretet.

Magyar idő szerint 12:38-kor tisztul ki és emelkedik az ég tetejére az újhold, előre mutatva ezzel a céljaink, a beteljesülés felé, képviselve ezzel minden, az adott pillanatban előre vivő erőt. A lélek tiszta, belső hívása szerint indíthatunk most új időt, új korszakot, új kezdetet. Ennek hátterében az Oroszlán meséli el azt a folyamatot, miszerint a múlt élményeire visszatekintve, ha sikerült rálátnunk saját magunkra, önnön működésünkre, akkor már a rálátás által tudatosulhat(ott), hogyan tovább. Ezt követi most már az ösztönös öngátló erők és félelmek uralása, a szeretet elvárások nélküli, feltétlen áramoltatása, mindez által pedig a sorsunk teljesen önálló, senkitől és semmitől nem függő uralása, irányítása. Ha megvan ez az állapot, amelyben már semminek nem hagyjuk befolyásoltatni magunkat, döntéseinket, lépéseinket, akkor az eredmény az életöröm, az életszeretet teljesen természetesen jelen lévő állapota! Hiszen az életöröm az alapállapota az embernek is. Ám ennek feltétele, hogy tudatosuljon: állapotunk, sorsunk semmilyen kívülállótól nem függ, minden teremtésünk okozója és megélője saját magunk vagyunk! Csak rajtunk múlik, hogy merjük-e megteremteni a saját boldogságunkat, vagy lemondva arról, kiszolgáltatjuk magunkat mások kénye-kedvének, vagy saját félelmeinknek? A választás szabad és önálló.

Megalapozza most az előrehaladásunkat az, hogy a saját középpontunkba helyezkedünk és nem másokat, hanem önmagunkat rakjuk a középpontba, a legfontosabb helyre! Ha mi magunk a helyünkre kerülünk, akkor pedig a körülöttünk lévő tér és kapcsolati rendszer is elkezd rendeződni. Ezzel együtt pedig hatalmas inspirációt érezhetünk arra, hogy elhagyjuk régi korlátainkat, letegyük terheinket, szabadon új kezdetbe lépjünk, megéljünk különleges vágyakat, nyissunk az újra és a másra, amely aztán szintén új úton, magasabb szintű életminőség felé indít el.

Adott esetben merengésre érdemes kérdések:

-Mitől akarok most megszabadulni?

-Mi hoz ki a sodromból, mit nem vagyok még képes elfogadni a világból, úgy, ahogy van? Mire lenne jobb használnom az energiáimat és mit adhat az a dolog nekem, amitől megoldhatóvá válna az, ami eddig nem?

-Mivel akadályozom magam az ellen, hogy az örömöket éljem? Miért nem merem megélni az örömöt? (Az élet így is, úgy is meg akarja ezt adni, akárhogyan is tiltakozom ellene.)

-Hol és miben van ideje visszavennem a döntési jogot az életemről, a vezetői szerepet a sorsomban?

-Mi az, ami eddig azért nem volt meg, mert én nem engedtem meg magamnak? Mi van, ha mégis lehetséges?

-Merem-e feltételek nélkül szeretni magam és megadni magamnak mindent, amit csak el tudok képzelni – vagy még annál is többet?

-Mi van ha a dolgok másként oldódnak meg, mint ahogyan eddig vártam és ez sokkal jobb, mint amit valaha is el tudtam képzelni?

Zentai Anna

Kép: Pinterest