2019. április 17. szerda – 18. csütörtök – 19. péntek

2019. április 17. szerda – 18. csütörtök – 19. péntek

amesterektarotja

Ezekben a napokban több energetikai tetőpont fokozódását éljük. Kisebb mértékben, az éppen aktuális megéléseinket a pénteki teliholdig fokozódó érzelmek tölthetik ki. Ennél még dominánsabban tapasztalhatjuk a Nap és az Uránusz közeledő együttállását, amely 22-ről 23-ra virradó éjjelen tetőzik és a megvalósítás erejével kapcsolódik a Szaturnusz-Plútó együttálláshoz, amely a legjelentősebb, igazán sorsunk szerint való átalakulásokat, rendszer-váltásokat segíti (2020 január közepén tetőzve).

A világossággal és fénnyel analóg Nap a tudattágulás és tisztítás erejét jelölő Uránusszal egyre nagyobb és tisztább rálátást ad életünkre, helyzetünkre, a jelen állapot kialakulására, működésére. Hirtelen, váratlanul, villámgyorsan érkező élmények és impulzusok által történhet meg bennünk a felismerés, a letisztulás. Rájöhetünk arra, hogyan és miért működött eddig az, ami működött. Rájöhetünk, hogy valójában nem vagyunk kényszerítve semmire, amit nem akarunk. Rájöhetünk arra, mit is szeretnénk igazán. Hatalmas cselekvő erőt érezhetünk magunkban és végre letehetjük terheinket, a nem hozzánk tartozó minőségeket, aszerint, amit önvalónk valójában kíván.

SZERDÁN a Merkúr bolygó a Kos zodiákus jegyébe lép az évkörön és ezzel a szellemi és kommunikációs teremtő erőink lendületet, erőt kapnak. Egyenesen, nyíltan és bátran közölhetünk és kapcsolódhatunk. Most van ideje kapcsolati szinten a kezdeményezésnek, az új kezdeteknek, beszélgetések indításának, lehetőségek megteremtésének. Szellemi szinten most van igazán ideje a gondolataink, működéseink tudatos alakításának, a tudatos gondolat- és szóteremtésnek. Feláldozva a negatív, rossz érzést okozó gondolatainkat, direkt módon, kellő hittel és akarattal vagyunk képesek egy jobb érzésekkel járó, magasabb rezgésszintre emelni önmagunkat.

CSÜTÖRTÖKÖN reggel kapcsolati-kapcsolódási inspirációk, az egyenes közlés és megértés ösztönzése élhető meg. A Mars eléri Nimród íját, megkezdődnek a beavató élmények, amelyek által hamarosan saját belső működésünk titkai fognak feltárulni. Vajon mit veszünk most célba? Hol érzi a szívünk, hogy megtartó erőket érdemes működtetni? Este a növekvő hold fénye már a valódi értékekre világít rá! Érezhetjük, mi jelent szent minőséget az életünkben, a lelkünkben.

PÉNTEKEN 13:13 órakor egzakt a telihold, amely most ismét különleges helyzetben látható. A Nap és az Uránusz együttállása a Holddal alkot fényhidat. A Hold ekkor a Szűz csillagkép Angyal részénél halad, a Nap a Halak csillagkép felfelé úszó, karmikus körforgásból kiemelkedő halának fonalánál, az Uránusz pedig a Cet csillagzat felett, a Kos feje előtt látható (hamarosan ténylegesen a Kos csillagképbe érkezik majd). A Zodiákus körön mindez így jelenik meg: a Hold a Mérleg jegy legvégén, a Nap a Kos jegy legvégén és az Uránusz a Bika elején halad. A lélek szintjén tehát korszakváltásban, új idő elindulásában vagyunk, ami lassan már a stabilizáló időszakba fordul át – a teliholdat követően kezdjük el működtetni az új rendszert, az új energiákat és biztossá, stabillá tenni azt, ami elindult. A szellem és az isteni önvaló szintjén pedig a következő történik:

Cselekvéseink erejét most ahhoz kapjuk, hogy eddigi életutunkat összegezve, önmagunkkal számot vetve, az új kezdetre készülve, a szeretet és rálátás erejével kiemelkedjünk az eddig járt ördöki körből, kilépjünk az eddig futtatott negatív, félelem-manipulált gondolatokból és beidegződésekből, letéve a megfelelési kényszereket, hatalmas erőt érezve az új és jobb kezdetre, a szabadság állapotára. Mindezt segítik a lélek tiszta hívásai, az angyalok súgásai és segítő megnyilvánulásai, valamint az az ösztön, amely által még nemesebb emberré kívánunk válni. A telihold fényhídja szinte a talpunk alatti gyökereket köti össze a fejünk feletti célokkal, irányokkal – mint egy irányfény ragyog ekkor a Nap és a lélek jelenti az alapot, életünk építményének stabil, biztos alapját, a most kirajzolódó célokhoz. Fontos lehet, hogy tevés, a cselekvés, az energiabefektetés előre vivő, követendő minőségként jelenik meg!

Mindennek köszönhetően igen mély eszméléseket, ébredéseket hozhat a mostani telihold (egy T-kvadrátot képez a Plútó-leszálló Holdcsomóval), így bármely adódó helyzetre megoldást adhat a radikális, gyökeres átalakítás, a régi rendszer megszüntetése, a teljes megújulás, a valódi, számunkra szent értékek jegyében! Most döbbenhetünk rá arra, hogyan működtünk eddig és mivel teremtettük az életünket – egyúttal arra is, hogyan szeretnénk azt teremteni valójában. Mindezt a folyamatot pedig segíti az, hogy szívünk-lelkünk mélyén ébredezünk a saját legmélyebb igazságainkra és képesek vagyunk megerősíteni hitünket és bizalmunkat (nyilas Jupiter). A hit és bizalom ereje segíti a most zajló átalakulásokat!

Zentai Anna 

asztrozófus

Kép: Pinterest, Mesterek Tarot-ja

Személyes elemzéseket, egyéb szolgáltatást jelenleg nem vállalok, ez alól egyedül a rövid válaszadás jelent kivételt (lásd az “Az asztrozófiáról” című linket). Segítőket, elérhetőségekkel együtt a Facebook oldal tetejn rögzített bejegyzésben lehet találni (Facebook: Zentai Anna asztrozófus).