2018. október 24. szerda

2018. október 24. szerda

atelihold

Nem kell messzire menni és nagy dolgokban gondolkodni ahhoz, hogy felismerjük, miben, hogyan nyilvánulnak meg a mostani, szó szerint átütő energiák! Az átütés ereje a tudatunkra, tudatosságunkra vonatkozik – elég lehet most megkeresni azt, hogy miért nem hisszük el, hogy lehetünk tökéletesen boldogok, kiteljesedettek, egészségesek, sikeresek és megvalósulhatnak a legmerészebb álmaink is? Vagy miért nem merjük ezt megvalósítani? Minden, ami ellenérvként, magyarázkodásként megjelenik bennünk, az gyakorlatilag a tudatalattiba berögzült, téves program és ideje, hogy kipucoljuk onnan. Most ideje van, hogy világosan és tisztán rálássunk arra, amivel önmagunkat korlátoztuk eddig, illetve, amit eddig építettünk belül, saját teljességünk ellenében.

A Plútó áthaladása a Napúton és lebukása a mélybe, az ösztönök világába, a belső világunkba, most megadja a kellő erőt a nagy lépések, változtatások, átalakítások megtételére. Gyökeres újulásokat, szintemelkedéseket tudunk tenni kívül és belül is. Egyértelműen, feketén-fehéren mutatkoznak meg mélységeink, illetve a felszín mögötti valóság is.

A lelkivilágot megvilágító, ösztönösen működtetett erőinkre rámutató, a teljes egész rendszert átlátó időt élünk most. Nem megijedni kell attól, ha feljön valami a mélységeinkből, ami fájdalom, félelem, veszteség – hanem örülhetünk, hogy a tudattalan világából már a tudatosba kerülve, mostantól nem az öntudatlanul működtetett, romboló erőként van jelen bennünk, hanem ettől kezdve tudatosan kidolgozva, átalakítva, felfényesítve segíti utunkat. Végső soron minden félelmetesnek tűnő dologról ki szokott derülni, hogy valójában segítő erő, ha szembenézünk vele, az alviláginak ítélt minőségek meg olyan igazi vágyak, melyek kiteljesedést hoznak életünkbe.

A nap folyamán ez a folyamat így megy végbe: az éjjeli álmok során (02:47-kor egzakt) Nap-Uránusz szembenállás (itt érdemes az álomüzenetekre odafigyelni, egyébként pedig a tudattágító és felfényesítő erők működése ez, inspiráció tisztításra, cselekvő megtisztulás, szabadulás ereje), 14:55-kor egzakt a Vénusz-Szaturnusz szextil (termékeny, létrehozó erők, nőiség és kapcsolatok megszentelése, összefüggések meglátása, útmutatás, valóban értékes minőségekre rálátás), 17:32-kor Hold-Uránusz együttállás (lelki-érzelmi tisztító erő, érzelmek felszabadítása, hirtelen és váratlan lelki impulzusok, bevillanó intuitív sugallatok, megérzések), 18:46-kor Nap-Hold szembenállás, azaz a teilhold tetőpontja (rálátás saját belső világunkra, Nap és Hold erőinek, vagyis cselekvő és ösztönös erők egyensúlya, egységre törekvése), pontban éjfélkor Hold-Vénusz szembenállás (lélek és testiség egyesülésének inspirációja, lelki termékenység, bizalom, biztonság ereje).

Külön szépsége e teilholdnak, hogy a Nap a Vénusszal áll együtt az Angyal csillagképben, így angyali erők hatják át és nemesítik az isteni fény oldalát. Rálátást kaphatunk kapcsolatrendszerünkre, a nőiségben és/vagy kapcsolatokban való kiteljesedés üzenete is megjelenik. A Hold-Uránusz együttállás mögött pedig a Halak Al Rischa csillaga ragyog, az eddig megtett teljes út összegzése! Ideje a belső számvetésnek, minden kitisztulhat, az összegzés, számvetés által már tudhatjuk, merre tovább! Az egész nagy égi tánc kiemelt kérdésköre most a bizalom és biztonság körül forog – erős a lehetősége a megvilágosodásnak, mindent-átlátásnak, karmatisztító teherletételeknek, a tudatosság tágulásának, az új sorskör kezdetéhez szükséges minőségek elnyerésének, hogy egy stabilabb, biztosabb, teljesebb életet kezdjünk hamarosan. Figyeljünk arra, mi által érezzük igazán szabadnak, könnyűnek, boldognak magunkat és ezt az érzést kövessük!

Zentai Anna

asztrozófus