2018. március 24. szombat – 25. vasárnap – Az Emlékezés napjai

2018. március 24. szombat – 25. vasárnap

szép2

Nagy dolgok vannak készülőben, a folyamat már zajlik, ehhez a mostani időszakban visszahívjuk a múlt minden bölcsességét, emlékét, tudását, képességét, minőségét. A Nap a Kos jegyében új erőt ad új kezdetekhez, mögötte a csillagképi háttérben a Halak csillagzat visszaúszó halának fonala ragyog és itt jár a Merkúr, a Vénusz és az Uránusz is.

A Mars a Nyilas csillagkép íjánál vonul, általa most felvehetjük a kapcsolatot a magasabb világokkal, a belső célra tartás egyenesen az égi otthont, az igazi hazatalálást jelöli ki – erről szól a Szaturnusz üzenete is. Ők ketten majd április 2-án fognak egyesülni és közös erővel ezen napokban a céltudatos hazatalálást erősítik. Felettük a Kígyó Farka éppen a Tejút barlangjába hatol – üzenet ez arra, hogy tudatalatti működéseinkkel, ösztönerőinkkel teremtjük világunkat, így érdemes megismerni a láthatatlant és tudatosan kézbe venni, irányítani a belső erőinket. Nem kívülről – hanem belülről zajlik a teremtés!

SZOMBATON a Hold a Tejúton, a Felemelkedés Útján vándorol. A Rák jegyébe lépve a múltra való emlékezés minőségét hívja elő – a múlt, az eredet kutatása által kaphatunk választ a jelen kérdéseire és iránymutatást a jövőre. Ideje lehet nosztalgiázni, merengeni, emlékezni, egész hétvégén. Adott helyzetekre most a Halakban járó kos Napban rejlik a megoldás – a rálátó összegzés, a cselekvő korszakváltás és áldozathozatal, a vezérlő elvek, célok látása, az új minőség elindítása old meg helyzeteket és segít előre.

VASÁRNAP a Hold már lehozza a Tejút-erőket, most is fokozott érzékenységet, spirituális képességeket tapasztalhatunk. A belső otthonteremtés, az önazonossá válás órái folytatódnak. Érdemes külső és belső értelemben is az otthonteremtés, a család, az anyaság kérdéskörén merengeni. Délelőtt érzelmi inspirációk, mély érzések, a képzelettel teremtés órái zajlanak; a kora délután alkalmas a megértésre és megértetésre, a szabadulás céljából történő beszélgetésekre, az este pedig lelki erő koncentrációjával segíti teremtéseinket.

Lassan érezhető már a Vénusz és az Uránusz közeledése, amely 29-én éri majd el tetőfokát – ideje van végtelenné tágítani eddig szűknek hitt határokat, felszabadítani vágyakat nőiséget, oldani és tisztítani párkapcsolati és női mintákat, nyitottnak lenni új eszmékre.

Zentai Anna

asztrozófus