2018. március 14. szerda – 15. csütörtök

2018. március 14. szerda – 15. csütörtök

atuli

Lassan magunk mögött hagyjuk az elmúlt esztendőt és közelítünk az új sorskör megnyílásához (március 20-án lépünk át, ekkor kezdődik a csillagászati tavasz).

A Nap addig is a Halak jegyében járva rávilágít a mély érzésvilágunkra és az azonosságot, egységet jelentő minőségekre. A feltöltekezés ideje ez, az új kör kezdetéhez. Mögötte a visszaúszó hal csillagai üzenik: itt az ideje újra foglalkozni azzal, amivel még dolgunk van. A Jupiter továbbra is az eddig rejtett igazságok tisztán látását, a titkokra való fényderülést, az igazmondó álmokat és a múltból hozott bölcsesség általi gyarapodást üzeni.

SZERDÁN a Hold a Vízöntő jegyében járva nyitottá tesz arra, hogy új dolgokat tudjunk elfogadni, engedjük kitágulni eddig lehetőségeinket. Mögötte a Bak csillagkép a sorsfeladat felvállalását, a valódi értékek őrzését jelképezi. Estére a Holdnak a Jupiterrel való kapcsolata a mély, láthatatlan igazságok tiszta érzékelésére ad lehetőséget. Érzékelni azt, ami az égiek akarata, akkor is, ha szemmel nem látható, emellé alázatot és lelki szabadságot társítani, bármely helyzetben a lelki hívásainkra alapozva, saját igazságainkat megtalálni – erről szól ez az este.

CSÜTÖRTÖKÖN a hajnali álmok segítenek a múlt elengedésében, tisztulásban, szabadabbá válásban, összegzésben, újításban. A lelki kommunikációnak (akár metakommunikációnak) is ideje van a reggeli órákban. A Hold tovább halad a Vízöntő jegyében (szabadság a lélek szintjén), de csak most érkezik meg a Vízöntő csillagképbe, a tisztaság és szabadság lényegi üzenete, állapota mostantól érezhető. Ideje jön – a feladatokat vállalva – megtisztítani, feloldozni a múltunkat.

A Mars elhagyja a Skorpió csillagképet, de még folytatja útját a Kígyótartó mágikus, gyógyító csillagterében. Ő és a Szaturnusz bolygók haladnak most a Tejúton, így e két teremtő energia használata az, ami most kiemel a földi körforgásból! Akaratunk érvényesítése, vágyak bátor követése, kezdő- és küzdőerő működtetése, egyenesség és nyíltság, komfortzóna elhagyása, koncentráció, figyelem, lényegi értékek kikristályosodása, felvállalás – mindezek működtetése által érkezik a felemelkedés. A Szaturnusz fényszöge által pedig ezt az isteni erőt tudjuk most átültetni művészi munkáinkba, információ áramoltatásába, megnyilvánulásainkba, kapcsolatainkba.

Zentai Anna

asztrozófia