2018. májusi csillagüzenetek – II. rész

2018. májusi csillagüzenetek – II. rész

20180509_160311

Az eddig érvényben lévő karmák szépen lassan kioldódnak, a tudatunk, ismereteink tágulásával eltűnő határok és korlátok új távlatokat, tágabb lehetőségeket nyitnak és szabadságot hoznak. Mindezzel gyermeki öröm, érzelmek és alkotó erő szabadul fel. A hónap nagy tetőpontja május közepe, 15 és 20 közötti időszaka, amikor az Uránusz jegyváltása mellett az ő uralma alá (Vízöntő jegyébe) lépő Marssal fényszöget alkot és ehhez 19-én a Vénusz is becsatlakozik egy támogató energiával. Lényegi lehetőségünk májusban, hogy a felszín alól eddig már felbukkanó, mély tudatból, mély érzelmi és ösztönvilágból felmerülő, feltörő minőségeket helyretegyük – ami rossz érzés, ami félelem, blokk és gátló erő, az feloldódhasson, ami pedig jó érzés, erőt adó, lelkünket ringató vagy inspiráló, azt élni és születni engedjük.

A NAP útja ebben a hónapban a Kos csillagképet követően a Bika csillagképig tart. Május 12-től már a Bika csillagzat alatt, a termékenység és gyarapodás erőterében halad a cselekvő énünk és isteni aspektusunk világosságot hozó csillaga. Május 20-21-22-én a Fiastyúk alatt haladva az évkör legtermékenyebb idejét biztosítja számunkra.

A MERKÚR a Halak csillagképet 13-án hagyja el egy nagy összegzéssel lezárva. Május 15-től 26-ig a Kos csillagképben haladva új, tisztább, magasabb rendű célok kitűzését és ezek felé indulást üzen, ezidőtájt a szellemi erő és tudatosság, a szellemi akarat és hit ereje megsokszorozódik. Május 25-tól már a Bika csillagképben járva szellemi és kommunikációs erőink termékenységét mutatja a Merkúr.

A VÉNUSZ a Bika, a Nimród és az Ikrek csillagzatok alatt halad. Május 15-ig termékeny, alkotó erőinkkel, emberi kapcsolatokban a szellemi erővel való küzdés és emelkedés van terítéken. Május 8 és 20 között különösen erőteljes energiák érkeznek le a Vénusz által – a Tejút Kapuja alatt haladva sokkal mélyebb, vagy magasabbra emelő érzéseket, érzeteket adnak a vénuszi megélések (vágy, szerelem, testiség, érzékiség, béke, harmónia, párkapcsolati megélések, művészi élmények, zene, stb.). Május 4 és 22 között Nimród csillagai felett is jár a Vénusz, ez szintén beavatásokat hoz – egyben annak az ideje, hogy ráeszméljünk arra, milyen ösztönösen működő minőségek élnek bennünk! Május 19-én este a Vénusz a Rák jegyébe lép az évkörön, eddig az Ikrekben a különböző oldalak, polaritások megértése volt hangsúlyos, az emberi kapcsolatok hétköznapi működéseit tanulhattuk. Innentől érzelmileg mélyebb, finomabb, lágyabb energiákba érkezünk. Otthonunk csinosítására, családi kapcsolatok harmonizálására is alkalmas a rák Vénusz időszaka, de azt is most érthetjük meg, hogy a jelen kapcsolati helyzetei milyen megélésekből, élményekből, mintákból erednek.

A MARS május 17-ig a Bak jegyében, majd ettől kezdve a Vízöntő jegyben jár az évkörön, ami nagyon nagy változás lesz az előző megélésekhez képest. A Bak idején sorsfeladatainkra, határainkra, komfortzónánk küszöbére már ráérzékeltünk, de 17-től bátran meg is haladhatjuk ezeket és eljön a szabadság ideje – a határ a csillagos ég, sőt, még tovább! Szabadságharcos énünk éled fel, ideje jön a karmák, terhek, súlyok és béklyók letételének. Egyszerűen rájövünk, hogy kalitka nincs, nem vagyunk megkötve, nem függünk másoktól – szabadok vagyunk, léphetünk is szabadon! Csillagképileg ugyanakkor a Sas (Aquila) csillagterében jár a Mars, ez az emelkedettség, a szárnyalás, az ihletett állapot megélését hozza és égi üzeneteket, álomban és révülésben kapott üzeneteket, a marsikus erőkön keresztül (férfierő, akarat, szexualitás, bátorság, tűz, stb.). Május 9-ig a Nyilas csillagkép alatt tanításokat hoz le a Mars, majd 19-től már a Bak csillagzat alatt haladva, először a múltba való visszatekintést, az isteni minőségek látását adja, majd ezzel együtt, folyamatosan idejét mutatja sorsunk vállalásának, értékek őrzésének.

A JUPITER a Mérleg csillagképben továbbra is az égi rendeltetést, az isteni igazságot érzékelteti – egyszerűen érezzük most ezt, engedjük, hogy legyen! A múlt igazságai, tanításai is segíthetnek ebben, akár csak az álomban kapott üzenetek.

A SZATURNUSZ a Nyilas csillagkép íja felett belső koncentrációként, célkitűzésként a lelkünk számára igazi, valódi otthont, hazatérést, megpihenést, megváltást jelentő minőségekre fókuszálja figyelmünket.

Az URÁNUSZ eddigi sorsunk összegzése mellett a múltunkkal való elszámolást hangsúlyozza, a Halak csillagképet elhagyva még nem érkezik a Kosba, de már megközelíti azt. A NEPTUNUSZ továbbra is a Vízöntő csillagzat jövőbe ömlő csillaghullámában úszva a legmélyebb, legtitkosabb, legrejtettebb érzéseink letisztítását és felszabadítását üzeni. Most az Uránusszal és a Marssal karöltve kitűnő idejét mutatja annak, hogy régóta hordozott rögzüléseink, gátlásaink, félelmeink, belső blokkjaink végre kioldódnak és eltűnhetnek. A PLÚTÓ a Nyilas csillagkép Tejútról leérkező részén járva, visszatérés idejét üzeni az isteni minőségekhez, célként kitűzve a magasabb világokhoz való felkapcsolódást.

feljön

ASZTRO NAPTÁR MÁJUSRA

Május 6. – Mély megérzések vezettetése, mély lelki tartalmakra való, tiszta rálátás van érvényben. (Nap-Neptunusz szextil)

Május 7. – Mélyebb szintekről is kioldódhatnak az eddig elrejtett minőségek, nőiség/testiség/kapcsolati minták oldásának, megértésnek és mély önbizalom kialakításának kedvez az idő. (Vénusz-Neptunusz kvadrát)

Május 9 és környéke – Tiszta, világos rálátás életünk nagy igazságaira, válaszaira. Tovább erősíthető a bizalom-önbizalom köre. A lelki stabilitás és az anyagi teremtés és bőség együttes jelenléte érzékelhető. A múltból visszaköszönő igazságok, tanítások segítenek az anyagi-testi-fizikai síkon boldogulni. (Nap-Jupiter szembenállás)

Május 12. – 11-én már erőseb érzékelhető a Nap-Plútó trigon, amely e napokban nagy inspirációt, energizáló, emelő erőt ad ahhoz, hogy a jelen helyzetünk, életünk rendszerét teljesen átlátva nagy átalakításokat tegyünk. A mindent megváltoztatás képessége éled fel, érzékelhetjük, hogy tökéletesen urai vagyunk sorsunknak! Hatalmas feltétlen szeretet és a sorsunk feletti hatalom minőségei lépnek működésbe. Ugyanakkor a tudatosság, a szavakkal való erőadás és bátor, őszinte, egyenes önkifejezés terén fejlesztő erőpróbákat kapunk. (Merkúr-Mars kvadrát)

Május 13. – A Merkúr és az Uránusz együttállása a két szellemi erő egyesülését üzeni a Kos jegy végén, a Halak csillagkép Al Rischa csillagánál. Eddig megtett sorsutunk, életünk összegzése, számvetése áll a háttérben, az élmények szintjén új szellemi-gondolati távlatok nyitása, tisztázó beszélgetések, szellemi korlátlanság és szabadság élhető meg, az új kezdet jegyében. Gyermeki kíváncsiságunk, érdeklődésünk és játékosságunk most alapvető indíttatást ad mindehhez, a cél pedig a tiszta és szabad létezés, akár önként hozott áldozat árán is, letenni rég cipelt családi karmákat, kiemelkedni az eddigi ördögi körforgásból.

Május 15. – 13:49-kor egzakt az újhold a Bika jegyében, a Bika termékeny csillagai felett. Új, termékeny kezdet ideje ez! Elkezdhetjük eredményesebben működtetni alkotó erőnket, hogy a bőség, szépség és biztonság élményeit éljük. Az Uránusz megváltó princípiumként ekkor lép a Bika jegyébe.

Május 16. – Reggel a Mars a Vízöntő jegyébe lép, így akaratunk és erőnk mától a tisztulásra, szabadságra és a másokért való kreatív cselekvésre, segítségnyújtásra irányulhat. A Mars-Uránusz kvadrát tetőzése által ez a nap a csúcspontja egy igen erős, karmikus tisztító folyamatnak! Most több területen és helyzetben is meglepetéseket, váratlanságokat, hirtelen adódó történéseket élhetünk meg, amelyek olyan új, friss erőket hoznak, amit érdemes életünkbe engedni! Mindig tartsuk észben, hogy egyéniségünk és valódi énünk nem az előre eltervezett helyzetekben, hanem a váratlanul kialakult pillanatokban mutatkozik meg igaz valójában! Nem érdemes felkészülni semmire, legyünk spontánok és őszinték, nyitottak az élet minden kalandjára és ajándékára! A sors most csodálatos ajándékoknak szeretne helyet készíteni az életünkben – lássuk meg ezt és engedjük neki! Szabadság, új kezdet és megváltás ideje jön!

Május 18. – Kedvez az idő a célorientált beszélgetéseknek, határozott megnyilvánulásoknak, anyagi és szellemi építkezésnek, önálló akaratunk érvényesítésének. (Merkúr-Szaturnusz kvadrát)

Május 19. – A Vénusz a Rák jegybe lépve az érzékeny és intuitív Hold uralma alá kerül. Így alkot szextil kapcsolatot az Uránusszal, vagyis most szűrhetjük le az eddigi tapasztalatokat, tanulságokat. A mozaikképek összeállnak, szintézis születhet. Nőiség/párkapcsolat/művészetek/harmóniateremtés vonalán megváltó erő és szabadulás jön. Már tudhatjuk, hogyan oldozzuk fel magunkat terheink alól. Új és újító jellegű művészi munkák is születhetnek.

Május 23. – Hajnalban érdemes megfigyelni az álmainkat és vizsgálni őket (Merkúr-Neptunusz szextil). Mély lelki kapcsolódás élhető meg lelki társakkal, beszélgetésekben intim, meghitt pillanatok varázsolhatnak el, vagy segíthetnek utunkon. A látszólag különböző elvek egymással való kiegészülése adja a megoldást és az egyensúlyt (Merkúr-Jupiter szembenállás). A hétköznapi működések megértése és a magasabb rendező elvek látása együtt ad választ a kérdésekre.

Május 24. – Hatalmas életerő, vitalitás ébredhet bennünk, amely most főként szellemi erőként jelentkezik. Ráláthatunk mindkét oldal működésére, cselekvésre, újrakezdésre, elindulásra, szabadságra kapunk nagy, ösztönző inspirációkat (Nap-Mars trigon).

Május 25. – Az év egyik dominánsabb bolygóállása pontosodik be: a Jupiter és a Neptunusz trigonja. Mély, egyetemes törvényszerűségekre érezhetünk rá. Lelkünkben mélyen érzett igazságok emelnek a teljesség felé és ösztönöznek arra, hogy szabaduljunk, változtassunk, minőségében formáljuk át önmagunkat, életünket. Mindehhez szellemi és kommunikációs erőnkben való regenerálódás és megújulás is tartozik. (Merkúr-Plútó trigon) Hallgassunk bátran a belső inspirációkra, hajtóerőkre, ezekben a napokban!

Május 26. – Sokat elérhetünk az önismereti úton, ha egyik oldalról végiggondoljuk, hogy honnan jövünk, mit éltünk meg a múltban, honnan ered a jelen állapot – másik oldalról pedig azt, hogy hova tartunk, mi a valódi célunk, mi hajt előre, mit szeretnénk elérni, megélni? E kettő együttese most előre segít és azt is érezhetjük, hogy kapcsolati szinten mi képvisel igazi, kiteljesítő minőséget (Vénusz-Szaturnusz szembenállás).

Május 29. – 16:20-kor pontosodik be a telihold. Az ikrek Nap és a nyilas Hold szembenállása most is tiszta rávilágítást ad saját ösztönös működéseinkre. Különlegessége, hogy ez a telihold most az egyik nagy világtengelyen áll fel: a Nap a Bika csillagzat szemével, az Aldebaran csillaggal együttállásban az isteni minőségek belső meglátását, érzékelését adja, a Hold pedig a Skorpió szívével, az Antares csillaggal a legmélyebb, igaz szeretet érzését hangsúlyozza.

Május 30-án 01:50-kor a Merkúr saját uralmi jegyébe, az Ikrekbe lép, itt az ideje a gyermeki játékosság megélésének! Ez jellemzi majd a június hónapot is.

 

Zentai Anna

asztrozófus

Képek: saját és Pinterest

FIGYELEM! Kérdéseket feltenni, beszélgetést folytatni csak e-mailben lehet.