2018. január 27. szombat – 28. vasárnap – Hétvégi útmutató

2018. január 27. szombat – 28. vasárnap – Hétvégi útmutató

gyöny

Az alázat napjai jöttek el utunk során. A Nap a Bak csillagkép térdénél halad, még távolodó együttállásban a Vénusszal, így sorsunkra való, külső-belső rávilágítások által most jött ideje térdre ereszkedni és fogadni-engedni, amit nekünk szentelt egy magasabb rendű akarat. (Ez mindenképpen a jó és örömteli dolgokat jelenti, amelyeket az egó eddig nem akart elfogadni, szenvedést nem adnak az égiek, a szenvedés csupán az egó ellenállásából fakad.) Érdemes most egy belső jelenlét-állapotban megélt szertartás során egy szál gyertya elé térdelni és hangosan kimondani: legyen meg a Te akaratod!

A SZOMBATI nap reggele szellemi inspirációkkal indul („érteni, tudni, mondani, tisztázni akarom”, stb.). Késő délelőtt figyeljünk arra, mit lát, érez a lelkünk jó iránynak! A Hold az Aldebaran csillag alatt, a Bika szeménél volnul el, így látni tudjuk az isteni minőséget és az előretekintés fontos. Kora délután tovább erősödnek az érzések, ám estére a lélek mélye érintődik meg és lelki kihívások által fejlődhetünk. Most át tudjuk érezni mindkét oldal helyzetét, állapotát. A mélyen érintő, mély érzéseket felhozó élmények célja, hogy a még megbúvó félelmeket, függéseket, mélyre temetett, belülről romboló minőségeket feloldja és szabaddá tegyen. Késő este (különösen 23 óra körül) az elindulás ideje jön, külső és belső értelemben is. Inspirációkat kapunk új kezdetekre, lépések megtételére. Ez akkor lesz jó, ha maximálisan arra építünk, amerre a hívást a lélek érzi és merünk új alapokra helyezkedni.

VASÁRNAP a Hold már a Tejúton halad! A szokásosnál erősebb az intuíció, a hangulatok, az érzések, érzékelések megélése. Önnön belső működéseinkre ébredhetünk, ezeken dolgozhatunk. A reggeli órák alkalmasak tisztázó beszélgetésekre, kommunikációkra. Ekkor kapunk felszabadító megértéseket az által, hogy tágabban láthatjuk át, érthetjük meg helyzetünket, akár hirtelen és váratlanul jövő impulzusok, ötletek által. Ez a nap különösen kedvez bárminek, ami a szabadság és tisztaság szelét hozza, ami különleges és más, mint amit megszoktunk, ami szellemi tágulással jár. Kora este figyeljünk arra, mit van ideje felvállalni! Segítenek a bennünk letisztuló, újonnan felfedezett igazságok, az igaz érzések és gondolatok nyílt kimutatása (nyilas Mars által) és a jelenlét állapota.

A Mars e hétvégén elhagyja a Mérleg csillagképet és megérkezik a Skorpió csillagterébe. A hajtóerő a legmélyebb titkok, igazságok és a legmélyebb szeretet felé veszi az irányt, a beavató minőséget ettől kezdve a férfi hozza el, illetve a férfi minőség élése (akaraterő, kezdeményező erő, öntudatosság, bátorság, kitörés a zárt rendszerből, egyenesség, nyíltság, stb.). Akaratunk arra irányul, hogy letegyünk mindent, ami már nem szolgál és nem hagy magasabb szintre lépni. Ennek fő útja az önismeret – hiszen akkor engedjük el a hozzánk nem tartozót, ha ráeszmélünk arra, ki is vagyunk valójában és egyáltalán mi az, ami hozzánk tartozik.

A Jupiter bolygó a Mérleg csillagképben még egy darabig azt üzeni, hogy eljött a megmérettetés ideje, minden, ami a múlttal kapcsolatban eddig kérdés, vagy titok volt, most felszínre kerül, kitudódik, az igazság fényében láthatóvá válik.

Zentai Anna

asztrozófus