2018. február 26. hétfő – 27. kedd

2018. február 26. hétfő – 27. kedd

aaadejó

A Nap a Vízöntő csillagkép jövőt tisztító hulláma alatt továbbra is a jövő érdekében történő tisztázó, szabaduló tettek idejét üzeni. A Merkúr már csak ebben a két napban jár itt, így ideje a beszélgetésekben, eszmecserékben is hangot adni ennek. A Mars a Skorpió-Kígyótartó csillagterében a férfias erők gyógyulásának idejét mutatja. A Tejútra lépve, most hangsúlyosan fontossá válik az egyenesség, a méltóság, a határozott és öntudatos fellépés, az akaraterő kinyilvánítása! Lent az Oltár csillagzat adja az alapelvet: az égiek oltárán feláldozni mindazt, ami elszívta eddig erőnket, ami nem szabad akaratunkból való, most alapvető tartóoszlopot adó minőségként jelenik meg. A Férfi térdel az oltárhoz, ahol az áldozatból áldás válik. Fent a Zuhanó Herkules csillagzat pedig vezérlő elvként tündökölve üzeni: itt az idő feláldozni mindazt, ami nem az isteni minőségbe emel, ami csak látszat, hamis csillogás!

HÉTFŐN a Vénusz belép a Halak csillagképbe, a visszaúszó hal csillagai alá. Mostantól számolhatunk női, párkapcsolati, művészi és esztétikai vonalon a múltból visszatérő minőségekkel, képességekkel, eddig le nem zárt, nem rendezett, vagy meg nem élt dolgokkal. A már valamikor megszerzett női-művészi tudás felszínre kerülhet, hogy a jelen feladataiban kibontakozzon, segítsen. A harmóniateremtés, vagy a testi-földi örömök megélése is lehet visszatérő feladat.

A Hold az Ikrek csillagképben vándorol, így ráérezhetünk a poláris oldalak működésére és meglátva az elkülönülés mögötti egységet, egybefűzhetjük, együttműködtethetjük azokat. Csodanap jön: egy nagy háromszög áll fel az égbolton, melynek egyik csúcsa a Hold! Délben az Ikrek szívét érinti a lelkiség Holdja – azt a pontot, ahol a kettő egybeolvad. 14 óra tájban a halandó, múlandó minőségek hangsúlyosodnak, Castor csillaga által. Estére pedig a Hold 19 óra körül éri el a Pollux csillagot, az Ikrek halhatatlan részét, az örökkévaló, időtálló, igaz minőségek lelki kiáradása zajlik ekkor. A háromszög másik csúcsán ott áll a Merkúr-Vénusz együttállás, a Halak mélyen érzékeny, intuitív jegyében, a Vízöntő jövőt tisztító vize, egyben a visszaúszó hal alatt, mely a múltból visszatérő minőségeknek ad teret újra. Az információk áramlásában, mély, meghitt beszélgetésekben, művészi munkában is megélhető mindez. A háromszög harmadik csúcsa pedig a skorpió Jupiter, a Mérleg csillagképében, ami által a láthatatlan, mélyben érzékelhető igazságok jelennek meg. Ebben az erőtérben hatalmas lelki inspirációk érnek – figyeljünk a lelki hívásokra és merjük bátran követni őket! Ezen energetika velejárója, hogy csakis a teljes és mély őszinteséget, játszma nélküliséget fogadja el – akkor viszont adja a legszebb ajándékokat is!

KEDDEN a Vénusz és a Plútó szextil fényszöge támogató, felismeréseket hozó erőkkel lát el bennünket, különösen késő délelőtt – napközben. Összehangolhatjuk az érzelmeket az anyaggal, az érzékiséget a szenvedélyességgel, a művészetet a munkával, a vágyakat a megvalósítással. Női, művészi és párkapcsolati vonalon gyógyító, regeneráló erőket, megújulást, újjászületést élhetünk meg. A múltból visszatérő minőségek hozhatják el a tudást, vagy a felismert igazságok által térhetünk vissza a múltból eredő vágyakhoz.

A Hold a Rák csillagképben járva a mai nap fő megéléseként a belső otthonteremtést, az önazonosság kialakítását, megerősítését teszi hangsúlyossá. Lehetőségünk van megválogatni, hogy minek adunk teret és energiát, mire figyelünk, gondolunk – és mire nem; mit éltetünk, táplálunk magunkban. Estére az elengedés, önállóbbá válás órái jönnek.

Zentai Anna

asztrozófus