2018. február 24. szombat – 25. vasárnap

2018. február 24. szombat – 25. vasárnap

havasló2

A Nap, a Merkúr, a Vénusz és a Neptunusz is a Vízöntő csillagkép második csillaghullámánál járnak, amely a jövőre vonatkozó dolgok tisztázását, a jövő áldásainak teret készítést, az Égről a Földre érkező információk áramlását jelképezi.

SZOMBATON a Vénusz a Situla csillaggal áll együtt, ami a vizeskorsó szimbóluma. Kapcsolati és női minták tisztítása zajlik. Nem csak szabadulhatunk, de fel is töltekezhetünk a lelkünknek jóleső vénuszi minőségekkel (szépség, érzékiség, művészet, élővilág, stb.). A reggeli órákban fontos megértések és beszélgetések zajlódhatnak. Ha feszültséget tapasztalunk, ideje lezárni valamit, hogy lehetőséget adjunk az újnak! Ezt mély megértések, mély beszélgetések segítik, de főként az, ha merünk szembenézni saját legmélyebb érzéseinkkel, megérzéseinkben is bízva. Érzelmeket kifejezni a mai nap a legalkalmasabb, ebben pedig érdemes a végletekig őszintének lenni, mert ha a félelem bekapcsol, ott félreértések adódhatnak és zűrzavar – ám ha merjük megnyitni a szívünket, akkor annak meghittség, harmónia, egységélmény lesz az ajándéka.

A Hold a Bika szarva és Nimród között járva, ma a Tejútra lép, így ideje van az önmagunkban már tisztán látott, valós érzések által felemelkedni, felküzdeni magunkat egy magasabb, emelkedettebb minőségbe. Ma este lehetőségünk van kilépni a körforgásból, a lélek hívása, az önazonosabbá válás, az érzések és álmok által.

VASÁRNAP a Nap a Sadalachbia csillaggal áll együtt, így ismét nagy ereje van a tisztaságra, szabadságra irányuló cselekvéseknek. A világosság fényében érezhetjük egyre szabadabbnak magunkat. A Mars a Kígyótartó Sabik csillagával együttállva, gyógyító erőket közvetít. A férfi minőség által (nem csak férfiak, hanem a saját akaratunk, erőnk, bátorságunk, egyenesség, büszkeség, stb.) tudjuk kézben tartani teremtéseinket. A Hold a Tejúton járva, onnan lassan leérkezve, az éjjeli álmokon át még a felvállalás, majd az ebből következő elengedés és továbblépés üzeneteit hozza.

Ma pontosodik be a Vénusz és a Mars megvalósulásra kaput nyitó fényszöge – egyik oldalon a teremtő-gyógyító férfi energia, a kézben tartott, tudatosan irányított erő, a másik oldalon pedig a jövő érdekében tisztító női minőség, a kapcsolati rögződésektől való szabadulás ereje jelenik meg. Szinte ugyanekkor van ideje mélyen érintő szavaknak, gesztusoknak, félelmeket oldó, lelket szabadító eszmecseréknek is.

Nem véletlen, hogy Nimród (Orion) csillagképét tekintve a sokféle beavató minőségű üzenet közül éppen a Betelgeuse csillag, a Tejutat tartó váll az ő legfényesebb, alfa csillaga! E csillagzathoz tartozó lényegi megélés az, amikor megvilágosodunk saját valódi, belső működéseinkre, ösztönös, eredendő belső hívásainkra, felvesszük és tartjuk a kapcsolatot a belső célokkal, igényekkel. A legnagyobb és legfőbb csillag viszont az isteni minőségű út felvállalásának erejét közvetíti! Hiszen földi világunkban ez a feladat kíván igazi férfierőt: vállalni, tartani az igazán hozzánk tartozó utat, bárki bármit is mond, vagy kíván tőlünk.

Zentai Anna

asztrozófus