2018. április havának égi üzenetei – II. rész – Főbb bolygófényszögek és csillagállások

2018. április havának égi üzenetei – II. rész – Főbb bolygófényszögek és csillagállások

nebula

Április 6-án Vénusz-Hamal együttállás (A Hamal a Kos csillagkép alfa csillaga), emelő erőben a Szaturnusszal (7-én egzakt). Az isteni célok távolban való meglátása, a saját szellemi erőnk mozgósítása, a képzelettel-, gondolatokkal-, belső képekkel való teremtés ideje.

9-én a Mars elhalad a Nyilas csillagkép Nunki és Ain al Rami csillagainál, a Nyilas szeménél. Erők lehívása, mozgósítása, belső szemeinkkel a valódi otthon és célok látása, az energiák meglovaglása időszerű. Eddig megtanultuk erőink működtetését – most már fontos, hogy ne csak fejben, hanem a hétköznapok gyakorlati szintjére ültetve is éljünk a tudással.

11-én Mars-Ascella együttállás (Nyilas csillagképben, emelő erőben a Vénusszal és ugyanekkor Nap-Plútó fénykapu nyílik. A megvalósítás, a szépség és tudás inspirációja – szellemi erőkkel és a hozott tudással nekivágni céljainknak. Azt a működést, azt a helyzetet, amelyben vagyunk, most teljesen átláthatjuk, a totális megvilágítás fényében. Cselekvő megújulásnak, teljes és maximális átalakulásnak van ideje, mellyel szintet léphetünk, az eddig működtetett mintákat magunk mögött hagyva, hitrendszereinket, komfortzónánkat elengedve, egy magasabb létminőségbe fellépve. Vágyaink lépésről lépésre való követése segít ebben.

12-én Vénusz-Neptunusz szextil – eddigi megtapasztalásaink összeérnek, szintézisre juthatunk. Itt is fontos a teremtő képzelet szerepe és az intuíció, a megérzések működtetése. Művészi munkáknak, lelki tisztulásnak, a célok érdekében a szabaddá válásnak kedvez az idő.

14-én a Jupiter éppen a Mérleg csillagkép közepénél járva alkot szextil kapcsolatot a Plútóval, aki a Nyilas csillagai alatt jár. Ez a fényszög, dominanciáját tekintve a hónap egyik csúcspontja. Emellett a Mars-Neptunusz szextil a mély erők támogatásával, érzékeléssel, oldó, tisztító, árasztó, megértő erővel segíti a folyamatot. Egyensúlyba kerülhetnek a nézeteink, érezni lehet az égi igazságot, a helyes megítélés érzetként jelentkezhet. Mély hittel, bizalommal, életkedvvel, igazságérzettel támogatnak meg az égiek, ráérzünk arra is, ami a szemnek nem látható. Most könnyű lehet megújulni, változtatni, titkokat és mélységeket felfedezni, megérteni, erőre kapni.

15-től direkt mozgású a Merkúr, így szellemi-kommunikációs erőinket a hétköznapok szintjén eredményesen tudjuk használni. A Mars együttáll az Alya csillaggal (Sas/Turulmadár csillaga, mint révülésben kapott égi üzenetek, születés és szárnyalás, valamint Kígyó Farkának csillaga, mint mély ösztönerőkkel való teremtés, erők kézben tartása), este pedig a Nyilas dupla béta csillagával (erők kiárasztása, tanítás).

17-én a Vénusz-Botein együttállás (a Kos méhe) hoz termékeny, alkotó erőket és a Mars-Rukbat együttállás (Nyilas alfa csillaga) által tetőznek a Nyilas hazahívó, tanító, kiárasztó energiái. A Jupiter a Mérleg béta csillagánál jár, a Zuben Hakrabi csillaggal áll együtt, ami a régi hagyományban a Skorpió ollója! Ráadásul a csillagfénnyel töltődött Vénusz és Jupiter éppen ekkor állnak egymással szemben, a teljesség évkörén, egymás kiegészüléseként adják az egyesülés, kiegészülés inspirációjának megélését, lehetőségét. A Vénusz Plútóval alkotott inspiratív aspektusa is ekkor teljes. Így ez a nap lehet a hónap másik nagy tetőpontja, amikor érdemes befelé figyelni! A külső-belső biztonság, a bizalom-önbizalom kérdésköre is előkerülhet. Fontos a teljes önállóság, mind az életünk helyzeteiről való véleményalkotásban, mind döntésekben, mind cselekvésekben. A termékenység létrehozó, harmonizáló, vágyak felé serkentő ereje a mélyen bent érzékelhető igazsággal kapcsolódik! Most tudjuk emberi kapcsolatainkat is minőségileg átalakítani, annak jegyében, amit valójában, lelki hívásunk szerint helyesnek érzünk.

18-tól szeptember 6-ig a Szaturnusz a csillagok járásával egyező, magasabb égi irányban haladva a valódi célok kitűzését, a valójában értékes, követendő minőségek követését, a valódi hazahívás érzetét hangsúlyozza. Szintén 18-án Nap-Uránusz együttállás – a cselekvő tisztulás, a karmikus teherletétel, a tudatunk tágítása által a szabadulás megélése aktuális(Pl. a „jééé, hiszen nincs is korlát, nem is lehetetlen, hiszen megtehetem!” érzése). A planéták mögött a Halak Al Rischa csillaga az összegzés, számvetés, belső áttekintés óráit üzeni. Életünk megreformálása, új dolgok fogadása fontos.

22-től a Plútó a Nyilas csillagképben fordul kozmikus irányba, e nap a megújulás napja, szeptember végéig a Plútó által tudunk visszatekinteni az isteni minőségekbe, a múltból tanulhatunk, a tudásunk működtetése válik fontossá.

23-án Mars-Deneb el Okab együttállás. A Sas farkánál haladó Mars ezidáig é ekkor az emelkedett, ihletett állapot megélését, a belső szárnyalás állapotát tette időszerűvé. Erőinket a szárnyaláson át tudtuk működtetni, illetve világosabban láthattuk, érzékelhettük, mi is az, ami erőt ad.

24-én a Vénusz az Ikrek jegyébe lép, illetve Mars-Jupiter szextil – a vágyakat mostantól az értelem uralja, emberi kapcsolataink megértése fontos lesz a fejlődésünkhöz. Termékeny gondolatok és kommunikáció jellemzi a most kezdődő időszakot. A harmonikus együttműködés, a békés beszélgetések és kirándulások, a környezetünk szépítése is megjelenhet a hétköznapok szintjén. A Mars-Jupiter által összegezhetünk, szintézisre juthatunk, megérthetünk, régi tudást is előhívhatunk. Mély igazságok megértése, az igazságban rejlő erő és a lassú, céltudatos fejlődés egyszerre jelenik meg.

25-én Merkúr-Szaturnusz kapu által a lényegi, igazán fontos dolgok kimondása, a célorientált gondolatok, a határozott, lényegre törő kommunikáció és kapcsolataink újabb, bár kisebb erejű vizsgázása zajlik.

26-án Mars-Plútó együttállás – A két erőbolygó egyesülése hatalmas belső erőt, akaraterőt, emelő és megújuló képességet ajándékoz. Ami most a legfontosabb lehet: a saját régi hitrendszereink ledőlnek, az élet ezerszer jobb sorsot szentel nekünk, engedjük a változást, a megújulást és kapjunk szárnyra a megújulás szelével! Az átalakulás belül és kívül is történik: bensőkben ideje leszámolni azzal, ami nem a lelkünk igazi hívása szerint való és kívül is ideje éppen eszerint alakítani mindent. Nagy erőkkel törhetnek fel a mélységekben eddig rejtegetett vágyak, elképzelések, valódi hívások.

29-én Nap-Szaturnusz trigon, Jupiter a Mérleg jövő igazságait megmérő serpenyőjénél, Jupiter-Zuben Elschamali együttállás – világos, tiszta rálátást kaphatunk sorsfeladatainkra, erőt a munkákhoz, határaink átlépéséhez. Megmutatkozik, mi a helyes a jövőnk szempontjából – egyszerűen érezzük és láthatjuk.

Zentai Anna

asztrozófus

Kép: Pinterest