2017. szeptember 27. szerda

2017. szeptember 27. szerda

kígyó

A Hold a Tejúton halad, fokozott intuíciót, lelki megéléseket, álmokat, gyógyító képességet, fantáziát és hangulatokat biztosítva. A Kígyótartó csillagkép erőterében járva gyakran jelenik meg a kígyó szimbólum is (meditációban, álomban, stb.), ami földi életünk egy újabb beavatását jelképezheti. Az átalakulás, a lelki tisztaság, a gyógyulás és főként a teremtő erőink kézben tartása társul a kígyóhoz. Érdemes végiggondolni ilyenkor, hogy kinek mit hiszünk el (nem kivételezettek ez alól saját félelmeink sem!), kinek a véleményére hallgatunk (egyedül a sajátunkéra lenne illendő) és tudatosan irányítani gondolatokat, érzéseket, tudati fókuszt, hiszen most tapasztalhatjuk igazán, hogy sorsunk a saját kezünkben van! A támadó, vagy undort kiváltó kígyó jelezheti, hogy önmagunk ellen dolgoztunk eddig negatív gondolatainkkal és ideje emelő gondolatokra váltani, hogy saját erőinket tudatosabban működtetve tudjuk életünket is jobb irányba fordítani.

A Nap ma elhalad a Szűz csillagkép első térdénél, a múltból elrugaszkodó láb közepénél. A múlt lerendezése, az idejétmúlt minőségektől való ellépés, a rugalmas váltás időminősége ez.

Kaphatunk gyógyító álmokat is. Álmaink idején a lelkünk és érzésvilágunk aprólékos részleteire érzékelhetünk rá, átélhetjük az isteni jelenlétet, a teljesség érzetét is. A reggeli órákban a lelki önkifejezés, a lelki kommunikáció ideje jön, majd déltájban a jövőt segítő következtetéseket szűrhetünk le, támogatást kaphatunk fontos lépések megtételéhez, de angyali sugallatokban is bővelkedik ez a nap. Inspirációt kapunk arra, hogy terheinket letegyük, aktuális (karmikus) feladatokat elvégezzünk és ez által felszabaduljunk, hogy valamilyen különleges, újszerű élményt éljünk meg.

Csütörtökön hajnalban egzakt a Jupiter és az Uránusz szembenállása, ami most már egyre jobban közeleg. Néhány lehetőség ennek megélésére: igazságok tisztázása, hitrendszerek kitisztítása, magas szintű, teljes megértés, hirtelen lépés, lezárás és felszabadulás vagy váratlan új kezdet, kapcsolatok általi bölcsülés és új lehetőségek, új eszmékre való fogékonyság, korlátlan hit és szeretetteljesség. A Jupiter mögött az Angyal csillagai finom, lágy energiákkal látnak el, a jövőért tett lépéseket erősítik, az Uránusz mögött a felfelé úszó hal fonala hosszan elnyúló, régi karmikus körök bevégzését, belső hazatérés és szabadulás élményét üzeni.