2017. szeptember 02. szombat – 03. vasárnap

2017. szeptember 02. szombat – 03. vasárnap

atűzszív

Az idei év egy új sorskör kezdete, erről már sok helyen sokat hallhattunk. Ennek megnyilvánulása mindaz, ami mostanában történik velünk – bennünk. Sok szép új élményt, új dolgot szeretnének adni nekünk az égiek, ehhez azonban szükséges az, hogy tiszta, szabad teret teremtsünk! Az új, a jobb, a teljesebb csak oda tud megérkezni, ahol van hely és ahol van fogadóképesség! Ezért most sok olyan dolognak inthetünk búcsút, aminek eddigi életünkben helye, oka, célja volt, ám már nem szolgálja fejlődésünket, vagy nem ad teljességet – ugyanakkor önmagunkat is át kell alakítanunk úgy, hogy képessé váljunk elfogadni mindazt, ami már a küszöbön kopogtat, ami szebb, jobb, mint az eddigiek.

Ehhez segít hozzá a hétvégén történő tisztító-felemelő-felszabadító energetika, ami már nem csak a régi minőségek (hitrendszerek, magatartásformák, eszmék, ideák, minták, stb.) kipucolásáról, hanem az új beépüléséről, az új energia betöltéséről is szól.

Szombaton (14:12-kor egzakt) a Mars és az Uránusz emelő fényszöge, vasárnap pedig (11:38-kor egzakt) a Merkúr és a Mars együttállása teljesedik ki.

SZOMBATON van kiemelt ideje így a tisztításnak (lásd az Oldás és Teremtés c. írást), eddig cipelt terheink, téves hitrendszereink, rögzüléseink letételének. Akarat és szabadság, erő és megértés, bátorság és korlátlanság energiái kapcsolódnak össze, ugyanakkor a kommunikációt, információáramlást jelképező Merkúr már együttáll a Marssal. Mindez tüzes jegyekben, az Oroszlán csillagkép szíve, a Regulus csillag alatt, a legerőteljesebb szeretet-energiákkal övezve! Ideje van egyenesen, nyíltan kifejezni érzéseket és gondolatokat, de legfőképpen a szeretetet – ez emel egy új, szabad és tiszta minőségbe. A most érkező üzenetek, hírek, információk segítenek abban, hogy kiemelkedjünk az eddig lehúzó érzésekből és eszmékből és mindezeken túlhaladva, konkrét megoldást találjunk, ami egyben felszabadít és elhozza a korlátlan lehetőségeket, a szabad akaratunk élésének idejét!

A Hold szombaton a Nyilas csillagkép leérkező részénél magas égi üzeneteket, erőket hoz le, felette a Turul csillagzat a lélek szárnyalásának megélését idézi, révült állapotban kaphatunk üzeneteket, átérezhetjük, mi emeli igazán a lelkünket.

VASÁRNAP a Hold már a Bak csillagkép alatt jár, a múltba tekinthetünk, magas célokat láthatunk lelki szemeink előtt, terítékre kerül a sorsunk iránti alázat (lásd: alázattal hagyni, hogy az áramlás működjön és a nekünk szánt áldások megérkezhessenek, hiszen egyedül az ember maga tudja gátolni ezeket). A Nap az Oroszlán Zosma csillagát érinti, a Vénusz pedig egész hétvégén a Rák tápláló, megtartó szeretetet jelképező ágánál halad. Továbbra is ideje van az őszinte, szeretetteljes megnyilvánulásoknak, a bátor önkifejezésnek, adott helyzettől függően a megnyilvánulásaink uralásának is! Mindezt csakis feltétlenül, elvárások nélkül.