2017. március 20-tól 24-ig – A 12. hét üzenetei

2017. március 20-tól 24-ig – A 12. hét üzenetei
sky10
 
HÉTFŐN a Kos jegyébe lépő Nappal együtt immár négy bolygó halad a tüzes, energikus Kosban, a bátorság, a lendület, az új kezdet erőit ajándékozva nekünk. A Kos idején fontos a tudatosság – a szellemi akaraterő, a távoli célokra koncentrálás ideje ez, amikor a gyorsan, könnyen kielégíthető vágyaink igazi kísértésként csábítanak tévutakra, csapdahelyzetekbe – ugyanakkor, ha most tudunk áldozatot hozni, akkor hosszú távon, a jövőben, éppen mi magunk kerülünk ki győztesen a küzdelmekből és mi nyerjük el a sors igazi, nagy ajándékait. A Hold most az Istenek Útján haladva magas szintű tudást, gyógyító erőt, égi tanításokat és céltudatos, fegyelmezett haladást közvetít a léleknek. A Nap, a Merkúr, a Vénusz és az Uránusz a Halak csillagkép visszaúszó halának csillagfonala alatt az életünk visszatérő minőségeire, megéléseire helyezi a hangsúlyt! Figyeljünk most azokra a helyzetekre, amelyekkel nem először találkozunk, amelyek a múltban, talán másként, de már megtörténtek – most ismét ezekkel van dolgunk és ha (el)fogadó, megfigyelő, éber, nyitott álláspontra helyezkedünk, ha nem kényszerítjük ki erőszakkal azt, hogy javunkra forduljanak a dolgok, ha tudjuk türelmesen végigjátszani a folyamatokat, akkor hamarosan, még ebben az évben lezárhatunk egy fontos sorskört, nem kikerült, nem halogatott, hanem befejezett, lerendezett karmikus munkákkal.
KEDDEN sok kisebb élmény érhet bennünket, melyek nagy része szintén a múlt visszacsengését mutatja. 16 és 19 óra között sok fontos felismerést, megértést mondhatunk magunkénak, késő este pedig fontos dolgok is kimondásra kerülhetnek, amik új utakon indítanak el. A Hold a Nyilas csillagai alatt a Tejútról már lefelé tart – ideje élnünk azzal a lelki tudással, melyet már megszereztünk, ideje figyelni arra, hogy vajon hétköznapi életünket is e tudás szerint éljük-e?
SZERDÁRA virradóan regeneráló, lelkileg-érzelmileg megújító álmokat kaphatunk, vagy a reggelünk indulhat érzelmi áttöréssel. A Hold leereszkedik a Tejútról, a földi hétköznapokban a tudás működtetése fontos. Még ha erőkifejtést, bátorságot, vagy munkát is igényel, délelőtt akkor is érdemes lépéseket tenni a jövőért, déltől pedig, a délután során tisztázni dolgokat, tágítani a lehetőségeket. A mai nap folyamán érhetünk el nagyobb áttöréseket, eredményeket, ha merünk tenni ezekért és nem sajnálunk változni, változtatni, dolgozni! Az eddig működő rendszerek, helyzetek most változhatnak, megújulnak, átalakulnak; az eddigi eszmék helyére újak léphetnek – érdemes nyitni az új, más, tágabb nézetekre.
CSÜTÖRTÖKÖN délelőtt alkalmas az idő összehangolni a férfi és női oldalt, apai és anyai mintát, érzéseket és tetteket. A délután kellemesen telhet, este viszont nem árt szem előtt tartani, hogy erőt mindig csak önmagunkból, soha nem másokból meríthetünk! A vízöntő Hold az érzések, a lélek szabad szárnyalását, tisztulását hozza el, ugyanakkor lelki szinten most van ideje a feladataink, munkáink felvállalásának.
PÉNTEKEN ismét sűrűsödnek a megélések, már az álmaink idején a magasságok és mélységek, a szélsőségek, az áttörések és átalakulások jelenhetnek meg. Szellemi erőinkkel, újító gondolatainkkal sikerülhet átalakítani az eddigi működéseket. Hogy a magasabb szintű és az egyszerű, földi megértések, eszmék egyesüljenek, most még inspirációként van jelen, a délutáni-esti órák azonban kedvező változásokat, ügyeink támogatását, megértést, összegzést hozhatnak.
Hét vége felé már érzékelhető az egymáshoz közelítő, világosságot hozó, energiától áradó Nap és az érzéki vágyakat keltő, emberi kapcsolatokat hangsúlyozó, tüzes Vénusz egyesülése. A visszaúszó hal fonala alatt a múltból újra ránkköszönő élmények által tiszta rálátást hozhat ez az együttállás, inspirációt a társas kapcsolatokban, párkapcsolatban, nőiségben vagy vágyakban való kiteljesedésre, esetleg már magát a kiteljesedés, a ragyogás megélését is (kinek-kinek az úton való helyzete szerint). Szeretettel teremteni, cselekvően alkotni, harmóniát és békét, egyensúlyt kreálni, a régi vágyainkat cselekvően megélni, most van ideje (szombaton egzakt). Új kezdetet teremthetünk kapcsolati téren, a biztonság, a testi jólét, a megvalósítás érdekében.
Zentai Anna
asztrozófus