2017. június 24. – 25. – Hétvégi útmutató

2017. június 24. – 25.
Hétvégi útmutató

A legtöbb égi testvérünk most a Rák jegyében jár, a Hold, azaz a lélek uralma alatt, így kiemelt ideje van annak, hogy lelki hívásainkat kövessük. Mostanában zajlik a lelki családok összekapcsolása, ami nem csak lélektársainkkal, de tágabb családtagokkal való összekapcsolást is jelent – azok a kapcsolódások, amelyek nem elég szorosak, szeretetteljesek, nem egy tőről fakadnak, vagy csupán bizonyos karmikus célokat szolgáltak, mostanában kilazulnak, megszűnnek és kezdünk már áthangolódni azokra, akikkel lélekben valóban egy nagy családot alkotunk.

Különleges álomélmények jöhetnek 05:30-05:40 környékén, illetve 5 és 6 óra között, ezekre érdemes odafigyelni (főleg vasárnap). A Rák jegy mögött ugyanakkor az Ikrek csillagkép ragyog, így ezekben a napokban a polaritások megtapasztalása zajlik – egyik oldalról tapasztalatokat szerzünk arról, milyen a múlandó minőségben élni, másik oldalról pedig az örök és halhatatlan értékek, igazságok, minőségek érzékelhetők. E kettőt tudjuk most eggyé varázsolni! Ezek a megélések ugyanis lényegében nem a kettősségről szólnak, hanem éppen arról, hogy e két minőséget összekapcsolva, együttműködtetve hozzuk létre itt a Földön, az isteni minőség megélését (ahogyan a lélek és a test is együttműködik az élet során).

SZOMBATON 04:32-kor teljesedik ki az újhold, a Rák jegyében, az Ikrek csillagkép lábánál. A Nap együttáll a Tejat Prior csillaggal, így az útra indulás fázisában vagyunk – dönthetünk: lépünk az isteni minőséget jelentő dolgok felé, vagy haladunk tovább a karma ördögi körén?
Az Ikrek első lábfeje továbbra is a múlandó minőségektől való továbblépést jelképezi, de a saját lábon állás élménye is megjelenhet.

Délelőtt lélekről, családról, anyaságról is beszélgetések zajlódhatnak, a lélek működésének megértése időszerű. A Vénusz és a Plútó felemelő, szenvedélyes kapcsolódása most a sok vizes elemű bolygó mellett meghittebbé alakul, de alapvetően így is arra késztet, hogy robbantsuk át eddigi hitrendszereinket, haladjuk meg komfortzónánkat, félelmeinket és közeledjünk azon dolgok felé, amelyek az emelkedettség érzetét adják! Párkapcsolati és művészi vonalon van most ideje magasabb minőségbe átbucskázni, nemesebbé alakítani ide vonatkozó működéseinket, hölgyeknek a nőiséggel, uraknak a nőkről alkotott képpel kapcsolatos ideákat.
Este erős lelki-érzelmi akarat törhet fel, új kezdet ideje jön. Most ösztönösen érezzük, mit van ideje elindítani, merre érdemes lépnünk.

VASÁRNAP reggel (08:08) a Mars és a Jupiter racionalizáló, kézzel foghatóvá tevő ereje éri el tetőpontját, így feltétlenül tartsuk szem előtt azt, hogy az igaz és örök minőségek felé való lépés ideje van! (Ellenkező esetben a test jelezhet.) A Mars az Ikrek csillagkép közepéig ér ma el, így a testvériség, az összefogás-összeadódás, az “együtt” minősége a hangsúlyos, a Jupiter pedig a Szűz csillagzat előrelépő lábánál a jövő érdekében tett lépéseket, belső munkákat jelképezi. A szeretet nyílt, egyenes kimutatása és az igazságok, az akarat és a hit, az erő és a bölcsesség energiái kapcsolódnak össze!

 

Az este a tisztítás és szabadság jegyében telik, megerősítve az új kezdeteket, hétfőre virradó álmainkban pedig szépen tetten érhető a Mars és a Neptunusz felemelő, serkentő ereje (amely már vasárnap is erősen érzékelhető), miszerint a jövő érdekében tett tisztázások, letisztulások, kioldódások zajlanak.

Zentai Anna
asztrozófus

apipp