2017. június 16. péntek

2017. június 16. péntek

kép

Ha egy pillantást vetünk a csillagos égboltra, akkor a benne lévő csillagkód-üzenetek öntudatlanul is átjönnek, akár értjük őket a tudatunkkal, akár nem. (Ezért is fontos, hogy időnként belemerengjünk a csillagfénybe és megtanítsuk ezt a gyermekeinknek is!) Az égi fényjelzések hazahívnak…

Ha a mai csillagállásra nézek, nekem az jut eszembe, hogy különlegesen kiemelt időszakot élünk, hiszen most megkapjuk mindazt az információt és energiát, amely által tudatosodik bennünk, hogy Istentől eredő, kozmikus lények vagyunk, egyszerűbben szólva: nemes és méltó emberek, akik már nem kell, hogy megengedjék maguknak a mások általi kiszolgáltatottságot, megaláztatást, lekicsinylést, elértéktelenedést, a külső elvárásoknak való megfelelést. (Hozzáteendő, hogy ezek a „mások” is saját fénytesókáink, akik még nem ébredtek rá saját fényükre, de mi segíthetjük őket ebben, ha merünk jó példát mutatni).

A Nap az Égi Király, Nimród felett a Fény, a tisztánlátás és szeretet legerőteljesebb fázisában látható az évkörön. A Merkúr (információáramlás, titkokba avatás bolygója) a Bika Tejúton nyugvó szarvai között jár, így az égi antennákon át most rengeteg információ áramlik le (írásban, beszédben, szónoklatban, ihlet által közvetített bármilyen alkotásban most ezek nyilvánulnak meg). A Mars az Ikrek lábánál (Castor alsó lábszárán haladva) a múlandó, halandó dolgokon való túllépést jeleníti meg. Már túl tudunk lépni az anyag, a matéria káprázatán, már halljuk a belső hívást…

A két lélekbolygó, a Hold és a Neptunusz ma egyesülnek a tisztító angyal, a Vízöntő jövőbe ömlő csillaghullámában – a lélek hívását ma igen erősen és mélyről fakadó forrásból halljuk, az érzések tisztán áramlanak, az érzékfeletti érzékelés fokozódik, tisztul, a jövőbeni teljességért tehetünk lépéseket. Annál is inkább, mert a Neptunusz ma látszólag irányt vált, így kis időre mintha megállna az égen (stacioner állapot), ilyenkor rendkívül tisztán, könnyedén mutatkoznak meg a neptuni erők, az egységélmény maga.

Mindennek felvállalásához a Merkúr-Bellatrix együttállás ad igazán nagy erőt (Nimród első válla), ez pedig éjfélkor éri el tetőpontját. A felvállalás most női erőben, a lélek erejében, megtartó erőben jelenik meg. A szellem szintjén a szentháromság belső tisztánlátása (Bel-lát-tri-x) történhet meg.

Hamarosan továbblépünk, már szombaton érezhető, de főként vasárnaptól időszerű, hogy már az örök érvényű, igaz értéket képviselő minőségekkel dolgozunk.

(Neptun irányváltása: 13:20, Hold-Neptun együttállás: 15:12)