2017. augusztus 12. szombat – 13. vasárnap

2017. augusztus 12. szombat – 13. vasárnap

neptuni

SZOMBATON reggel tetőzik egy mély érzelmeket és érzékelést felpörgető áramlat. Tisztázásra, együttműködésre, a jövő érdekében történő változtatásokra, felszabadulásra késztet. Művészi és spirituális munkákban, érzelmi kapcsolatokban különösen érzékelhető ez az inspiráció, amelynek lényege egy szebb, új jövő teremtése és az egység megélése. Ezt követően kisebb, gyorsan múló, de erős lelki impulzusok érhetnek, amik elengedésre (félelmek elengedésére), bátorságra, új kezdetre sarkallnak, a múltból visszaköszönő minőségek által. Kora délután már a teljes átalakulás – akár áttörés, sőt, robbanás – élménye, a megújulás, a belső transzformáció lesz terítéken, régi hitrendszereinket ideje elengedni. A most felfedezett igazságok megváltoztatnak. A múlt és a jövő, a visszatérés és az előrelépés, a lélekben érezhető valóság élményei követik mindezt, majd este a női-férfi, apai-anyai minták, illetve akár ösztönös megérzések és a cselekvő erő kapcsolata, a rálátás inspirációja, valamint a komfortzóna elhagyására való biztatás zárja a napot.

VASÁRNAP a Merkúr már hajnalban retrográdba fordul – álmaink idején így a titkokba pillanthatunk, a metakommunikáció különösen jól működhet – az Oroszlán hátától egészen a mellkasáig megy vissza, ami azt jelenti, hogy újra együttáll majd a szívével, a feltétlen szeretetet jelképező Regulus csillaggal! 31-én csütörtökön történik majd az egzakt együttállás – a Merkúr mintha direkt ezért hátrálna vissza, hogy emberi kapcsolatainkba, kommunikációinkba, egymással való kapcsolódásainkba és szellemiségünkbe újra, még erőteljesebben oltsa be a feltétlen szeretet fényét!

Délelőtt és különösen déltájban a lelkünk, érzésvilágunk felszabadulásának, az érzések szabad megélésének, tiszta intuitív megérzéseknek, letisztuló lelki hívásoknak élhetünk. Kiemelkedhetünk az eddig visszatartó minőségekből, érzésekből és gondolatokból, korlátlan teret biztosítva valódi céloknak, terveknek. Egészében láthatunk át családi dolgokat, lelki működéseket. A Hold és az Al Rischa csillag együttállása éppen a nyugvó ponton (Deszcendens) történik, így összegezhetjük saját belső működésünket, a külvilágból ránk visszatükröződő, öntudatlanul működtetett tulajdonságainkat, társas kapcsolatainkat. Párkapcsolati kérdések tisztulhatnak le. Ideje számot vetni önmagunkkal, lelkünkkel, érzéseinkkel.

A Vénusz az Ikrek csillagképben a Mekbuda csillaghoz ér (Pollux, a halhatatlan testvér térde) és az Ikrek egyik közös, egységben működést jelképező pontjával, az Ikrek derekával is együttáll a hétvégén, miközben szembenállása a Plútóval egyre erősödik (15-én lesz egzakt), így nem csoda, ha vágyakban, szerelemben egyre nő a szenvedély és a feszültség, ami jövő hét elején kirobbanhat. Más vonatkoztatásban a Vénusz a termékenység és ősbizalom minősége bennünk, így ideje van annak, hogy életünk teremtésében termékenyebbé váljunk, erre késztetnek a most velünk történő események is, illetve ideje, hogy kialakítsuk és megerősítsük az önmagunkban, vagy társainkban való bizalmat.

Egész hétvégén, de főleg vasárnap este érezhető még egy erős inspiráció, ami szépen, fokozatosan késztet arra, hogy életünk, sorsunk történéseinek irányítását valóban a saját kezünkbe vegyük, nem hagyva, hogy kiszolgáltatottá váljunk az éppen csapongó energiáknak, hanem tudatosan, szabad választásaink és döntéseink, tetteink által meghatározva jelenünket és jövőnket, felelősségteljes vezetővé váljunk. Rálátásra, uralásra, irányításra, gyógyulásra, erőink kézben tartására és átalakulásra késztetnek az égiek, arra, hogy a nekünk rendelt minőségekkel kedvünk szerint éljünk, félelmeket és határokat legyőzve cselekvően lépni tudjunk.