2016. február 20.-21.-22.

Február 20. szombat – 21. vasárnap – 22. hétfő – Nagy inspirációkat hoz a hétvége, egyre-egyre közeledő energetikai tetőpontokkal. A Nap a Vízöntő közepén jár, ahol a tisztító víz, mindkét irányba kiáramlik. Ha képileg jelenítjük meg a Vízöntőt, akkor fontos tudni, hogy nem egy, hanem két korsóból önti a vizet, hiszen a múlt és a jövő tisztítása, illetve az Ég és a Föld összeköttetése egyaránt hangsúlyos! A Tisztítás kitárt szárnyú Angyalaként is értelmezhető, aki a lélek felszabadult, szárnyaló állapotát jeleníti meg.
A Merkúr és a Vénusz közeledő együttállása a Bak csillagkép elején látható. A Merkúr a Bak behajló térdénél a sors iránt alázattal való magatartást is üzeni, a szellemi-intellektuális síkokon és az információ áramoltatásában. A Vénusz a Bak Tejútra néző feje alatt halad el, így a múltba tekintés, a magas célok látása és sorsfeladataink tudatosodása egyaránt jelen van most érzelmi-párkapcsolati életünkben és a női minőségben. A két princípium közeledése által egyre inkább összeolvad a szellemiség és a művészettel, a beszélgetések és a harmóniával, a termékeny alkotó erő a gondolatokkal és az üzenetek átadásával.

SZOMBATON a Hold a Rák csillagképben halad (jegyek szerint az Oroszlánba lép), így még inkább időszerűvé válik a Belső Otthonteremtés. A befogadás – táplálás – elengedés hármasságát éljük ma, ez utóbbit már inkább a vasárnapra forduló álmok idején. Belső szentélyünk megmutatja magát, lelkünk hangja pontos és igaz információkat súg arról, mi jelenti számunkra az otthonlét állapotát (akár hívatásban, akár magánéletben, érzelmekben, vagy bármely élethelyzetben).
A Hold és a Merkúr-Vénusz együttállás ma éppen szemben helyezkedik el egymással – a teljesség körének két pontja közötti összeköttetés segít megtanulni, hogyan legyünk jelen annak, ami történik, nem akarva, nem belenyúlva tudatosan a dolgok haladásába. Lelki szinteken a lélek uralása, érzéseink tiszta átlátása és az élet örömeinek belső megélése kerül az egyik oldalra, amíg a másikra az önzetlen, egó nélküli adni tudás, az új dolgokra való fogékonyság és a tisztázó érzelmi beszélgetések. Szellemi szinten, a lényegi háttérben azonban jóval több is van ennél: a „ki vagyok én és merre tartok?” vagy a „miben vagyok otthon és mik a valódi céljaim?” kérdései dolgozhatnak bennünk. Jó ez így.

VASÁRNAP már álmainkon érezhetjük, hogy nagy, ösztönző, lelkesítő erőket és információkat kapunk égi segítőinktől. A Hold, a Szaturnusz és az Uránusz nagy átfutó trigonja a Tűz elemet idézi meg és a felemelkedés ösztönző lángjával ég bennünk. Lelki elengedés, hitünk stabilitása és felvállalása, illetve a régi szálak elvágásával új, szabadabb korszak kezdete fonódik össze. Most érdemes megálmodni igazi, szívből jövő, akár régről eredő vágyainkat, céljainkat. A lélek érzésvilága, a terhek letétele, a függetlenedés és a rendelt idő érzékelése jelennek meg. A Hold ma az Oroszlán csillagkép Napútra hajló feje alá ér, így ezen a napon tisztán és világosan vagyunk képesek rálátni önnön viselkedésünkre, múltbéli cselekedeteinkre és tanulni ezekből. Az Oroszlán idején tartsuk még inkább szem előtt, hogy a Szeretet (a minden éltető életerő) csakis feltétlen, elvárások nélküli lehet! Ha már kötjük valamihez, ha már elvárásokat szabunk, abban máris megjelent az önzés.

HÉTFŐN a Hold elhalad az Oroszlán szíve, a Regulus csillag alatt (12-13 óra között), így ezt a napot a Szeretet Áramlása aranyozza be. A Hold ekkor lép a Szűz jegyébe, most a lelkünkben és családi ügyeinkben való rendrakás ideje jön el. Vonatkozik ez a testre is, így előtérbe kerülhetnek az alternatív gyógymódok. A feltétlenség továbbra is megakadályozza, hogy lelkünk az elvárásaink miatt sérüljön.
A Hold ma a Nappal és a Neptunusszal áll szemben, ezt is érezhetjük már az álmaink idején. Az önzetlenség és feltétlenség most mindkét oldalon jelen van – tanulhatjuk, hogy úgy adjunk, hogy ne várjunk cserébe semmit. Mély lelki működések kerülhetnek megvilágításba, ami által még inkább urai lehetünk sorsunknak. Minél mélyebb önismeretre teszünk szert, annál jobban tudjuk kezelni életünket, kapcsolatainkat. Ne feledjük: bármi kerül a felszínre, az belőlünk ered és megoldása a bennünk lévő minták feloldása lesz. Ösztöneink uralása, a jövő tisztázása, a jelenlét most is aktuális. Igyekezzünk ráérzékelni, hogy mikor érdemes megmutatni magunkat és cselekedni, illetve mikor jó háttérbe húzódva, csak fogadni, figyelni!

ZenTaiAnna

 

Kép1: Vibrational Evolution