2016. szeptemberi csillagüzenetek

2016. Szeptember

fényvivő
A Nap ebben a hónapban az Oroszlán csillagkép testén, majd 14-től az Arató Szűz elrugaszkodó, elinduló csillagai alatt halad végig. A Hold 9-én, 10-én és 22-én, 23-án a Tejúton halad. A Vénusz 18-tól az Angyal csillagai alá ér, így megnyitja az angyali dimenziókat, a Mars és a Szaturnusz pedig végig a Kígyótartó gyógyító energiaterében jár.

1-jén az újhold új kezdeteket mutat, amelyek az életünk rendezésében, munkában jelentkezhetnek, de lényegük az önálló életvitel és önirányítás, belső világunk uralása által a szeretet állapotának megidézése.
2-án nagyon mély dolgokra láthatunk rá saját tudatalatti, rejtett működéseinket tekintve, amelyek mind a társainkkal és az Univerzummal való Egység felé segítenek. Nagy igazságok lehetnek kimondva, fontos beszélgetések történhetnek, hogy a már idejétmúlt, méltatlan dolgokat elhagyhassuk.
7-én érdemes figyelni álmainkra, ebben az időszakban sorsunk feletti hatalmunkat gyakoroljuk, a tiszta rálátás segítségével. Ez a nap érzelmi kapcsolatok stabilizálódását hozhatja – most derül ki, mi életképes, értékes a számunkra.
9-től a Jupiter a Mérleg jegyében halad. Az élet igenlése, élvezete, szépsége előtérbe kerül, akárcsak az egyensúly megteremtése és az emberi kapcsolatok. Párkapcsolatokban mostantól sok fejlődés, felismerés, előrelépés történhet, kitűnő időszak ez házasságra, jogi ügyek rendezésére, békülésre. Alacsony szinten választható az élvezetek hajhászása és a lustaság, magasabb szinten az isteni igazságok, tanítások, magasabb összefüggések megismerése, gyümölcsöző emberi kapcsolataink által.
10-én 17:17-kor egzakt a Szaturnusz és a Neptunusz bolygók kaput nyitó, racionalizáló fényszöge. Egyik oldalon a felelősségvállalás, a másikon a (függéseken, félelmeken túljutott lélek számára) feloldódás, egység élménye látható. Nagyon mély lelki-tudati megtisztulás, aminek során, már hetek óta, az eddig mélyen bújó sérülések vagy berögződések jönnek fel és oldódhatnak ki. Most különösen érdemes elhagyni a kényelmes komfortzónát, az egót erősítő gondolatokat és magyarázkodásokat, mert ha meg merjük tenni ezt, akkor komoly fejlődés a jutalom.
11-én tetőzik egy másik folyamat, ami minőségi szintlépést, belső transzformációt tesz lehetővé, női működésben, párkapcsolati működésekben és érzelmi-emberi kapcsolataink terén. Most minden változást érdemes a keblünkre ölelni, a sors pontosan tudja, mi célból!
12-én gyógyító erőt vihetünk szavainkba, beszélgetéseinkbe, gondolatainkba. Rendező megbeszélések, a belső erő uralására késztető történések jöhetnek. Tisztázó, a dolgok lényegére rávilágító kommunikációnak és szellemi rendrakásnak van ideje.
16-án telihold van, a szűz Nap és a halak Hold együtt világít rá lelkünkre, ösztönvilágunk eddig rejtett titkaira. A jövő dolgai tisztázódhatnak bennünk, egyben a múlt minőségein is továbbléphetünk.
17-én tetőzik, de a többi bolygóálláshoz hasonlóan szintén több napos hatókörrel bír, egy szellemileg sok energiát, erőt, nagy akaratot megmozgató, vibráló aspektus. A Kígyótartó és a Halak csillagzatok összekapcsolása által, saját teremtő erőnk tudatában, akár visszatérő élethelyzetben is megjelenhet mindez, gyógyulást, oldást és felszabadulás lehetőségét hozva. Érdemes nem kapkodni, nem elsietni semmit, sokkal inkább a tisztázás, az önlegyőzés mezejére lépni. Akarat és szabadság ereje találkozik, nagy ötletekkel, gyors improvizációs készséggel párosulva, karmaoldásra inspirálva. Most is legyünk tudatában: energiáinkat mi magunk működtetjük, a saját irányításunk alatt állnak.
18 az érzelmi-emberi-párkapcsolati működések tisztításáról, angyali segítségről, egyensúly megteremtéséről szólhat.
19-én már összeállhatnak a mozaik darabkák, az összegzés, a felismerések, segítő eszmélések, női-férfi kapcsolatok harmóniába kerülésének napja ez.
22-én a Merkúr (szellemi-kommunikációs készségeink) az emberi működéssel azonos irányba fordul, így a földi, hétköznapi életünkben ennek könnyen jövő áldásait élvezhetjük. Mindezt úgy teszi, hogy folyamatosan felemelő, inspiráló kapcsolatban áll a Plútóval (sorsfordító erő, regenerálás, mélységek és magasságok). Érdeklődésünkben, beszélgetésekben, információk áramlásában tapasztalhatjuk, hogy sokkal mélyebb szinteket tudunk járni, mint általában és mind intellektuális, mind kommunikációs téren megújulás zajlik. A Nap most a Mérleg jegyébe lép. Ez a nap tehát az őszi napéjegyenlőség napja, egy új esztendő kezdete! (Erről hamarosan bővebben is olvashattok.) Hétköznapi szinten ettől kezdve előtérbe kerül a párkapcsolat és a harmónia megteremtése, illetve a felkészülés a téli időszakra, elmélyülés, védelem, biztonság-bizalom kialakítása.
23-án a Vénusz a Skorpió jegyébe lép, ettől kezdve az érzelmi-lelki stabilizálódás, a bizalom megteremtésének és az átalakulásnak az idejébe érkezünk. Mély ösztönerők, érzéki vágyak ébredhetnek és kapcsolatok tudnak minőségi értelemben megújulni.
26-án reggel a Nap és a Jupiter együttállása történik meg, a Mérleg jegyében, a Szűz csillagkép múltból ellépő, nagy kalandokra induló részénél. A Nap fényében világossá válnak az eddigi kérdéses helyzetek, az életünk nagy igazságai, a magasabb összefüggések, elsősorban az emberi (és párkapcsolati) működések terén. A Cselekvő Én a hit és igazság, a törvény és bölcsesség erejével egyesül. Ugyanezen a napon a Plútó direkt mozgásra vált, így a megújulás, a gyógyulás, az átalakulás, a szintemelkedés ideje is van, most könnyebben, mint általában. A teljes, radikális változás ideje ez, az igazság fényében, amelynek köze lehet a társas kapcsolatokban való kiteljesedéshez is.
27-én a Mars a Bak jegyébe lép, innentől meggondolt, céltudatos, kitartó, összeszedett erőkkel dolgozunk önmagunkon. Sorsfeladattá válik a férfi minőség működtetése, az öntudatosság, bátorság, erő, akarat, küzdelem és önlegyőzés képességének fejlesztése. Nagy erőket tudunk mozgósítani az előrehaladás, a fejlődés, a küldetés/hívatás, vagy felelősségvállalás ügyében és megvan a lehetősége annak, hogy erőnk és akaratunk a látható, fizikai síkon is eredményt hoz.

Zentai Anna

Kép: Pinterest