2016. július vége

2016. július hónap vége

hegyes

 20-án tetőzik az egyszerre tüzet szító és félelemből szőtt határokkal szembesítő Vénusz-Szaturnusz trigon. Érdemes most arra figyelni, azt megtalálni, ami iránt szenvedélyt érzünk és töretlen hittel haladni felé! A Nyilasban járó, retrográd Szaturnusz a hit bizonyosságának visszatérő feladatát jelenti most számunkra. Ezt követően pár napig csend lehet körülöttünk, látszólag, a felszínen nem történhet semmi – valójában, a mélységekben azonban nagy dolgok zajlanak és érnek be a hónap végéig. Július 29-én a tisztító, felszabadító erőket jelképező Uránusz irányt vált így ez lesz az a nap, amikor hirtelen, váratlanul, szinte villámcsapás szerűen megérkeznek a felszabadító felismerések, a mindent tisztázó történések, élmények. 30-án pedig a Szaturnusz egzakt együttáll a Skorpió szív-csillagával, az Antares csillaggal – az isteni minőségben működő, legmélyebb szeretet-erők mutatkoznak meg és válnak nyilvánvalóvá számunkra.

Gyakran kérdezitek: mire érdemes figyelnem? Egyetlen lényegi gondolatot adnék ezzel kapcsolatban: nem a külvilág hatásaira, nem az erkölcsi dogmákra, nem a félelmek elhatalmasodására – csakis, egyedül arra, amit a szívetek súg.

ZenTaiAnna