2016. július 04.

Július 04. hétfő 

500px p com

 Négy égitest halad a Rák jegyében, a Hold, vagyis az érzések uralma alatt, mögöttük az Ikrek csillagkép. Erős, de finom érzelmi töltést, ösztönösséget, fokozódó intuíciót, együttérzést, lelki hangolódást mondhatunk magunkénak. Bármely helyzetben a múlt vizsgálata, a jelenlegi állapot eredetének megismerése rálátást és megnyugvást hozhat. Az otthon területe most hangsúlyos számunkra – legyen szó akár életterünkről, családunkról, vagy lelkünk belső templomának megismeréséről, építéséről!

Bár első gondolatra a kettősség érződhet, ám ha igazán tisztán látunk, akkor tudhatjuk már, hogy ez nem így van. Éppen a különböző minőségek egyesítése bontakozik ki szemeink előtt és az eredendő egység felismerése. Éppen az összefogást, az együttműködést tanulhatjuk és élhetjük e napokban.

Magasabb szinteken a belső, lelki hazatalálás örömteli pillanatait élhetjük meg, a szívek egyesülése, az energetikai összeérés által, ugyanakkor sorsunk megismerése és felvállalása, az alázat-türelem-kitartás és céltudatosság minősége is besegít, hogy mindebben egyensúlyt találjunk.

Mindezt megélhetjük a család összetartásában, baráti kapcsolódásokban, szerelemben, szívünk szerinti lépésekben, családi vagy egyéni sorsutak megismerésében.

A hajnali-reggeli órákban az érzésekkel áthatott üzenetek áramlásának van ideje. Az Ikrek láva alatt együttálló Hold és Merkúr fontos lépéseket mutat. A délelőtt igen erős érzelmi impulzust, tisztázásra, feloldódásra való késztetést mutat. A déli órákban (13:02) beteljesedő újhold érzelmi és ösztönös alapokon hozott, új kezdetet is mutat. Tiszta rálátást érzelmekre, családi ügyekre. A délutáni-esti órákban mélységeket és magasságokat egyaránt megélhetünk, ezt könnyíti, ha tudatában vagyunk annak: minden megérkezik, amikor ideje van.

ZenTaiAnna

Kép: 500px.com