2015. június 13.-14.-15.

Június 13. szombat – 14. vasárnap – 15. hétfő

 Ezekben a napokban a Nap és a Mars együttállásának áldásos, energikus, feltöltő áramlatában vagyunk. A feltétlen szeretet sugárzó erejét és a tetterőt, rálátást jelképező Nap, a férfi minőséggel, az egyenességgel, küzdeni tudással analóg Marssal áll együtt, a Tejút kapujában, beavatásra készen. Lassan haladnak, lépkednek a Tejút, az Istenek Útja felé. Mögöttük az égi íjász-vadász, Nimród csillagai ragyognak. A két égitest most kerül egy vonalba Nimród övével, ami a tökéletes egyensúly szimbóluma. Rajta keresztül nem csak a kozmikus harmónia állapota élhető meg, de arra is tanít, hogy a külső és belső világokban egyaránt legyünk jelen. Az együttállás hétfőn éri el a Meissa csillagot, amely Nimród feje körüli erőtér, a Nap ideérkeztével itt zajlik a fény általi koronázás! Ezen a nyáron a Marssal, vagyis a férfival, a férfi minőséggel együtt történik meg mindez. Ez a minőség nem csak kívül, a gyakorlatban jelenik meg, hanem ott van bennünk, megtalálható törekvéseinkben, abban, ahogyan kitörünk a régi, bezárt eszmékből és energikusan elindulunk magasabb, fényesebb ideák felé. Észrevehetjük azt is, hogy azok a nézetek, gondolatok, amiket eddig elutasítottunk, most megvilágítást kapva, érthetővé válnak és képessé válunk ezek elfogadására, megértésére. Az is lehet, hogy egyenesen és őszintén ki merjük fejezni szeretetünket. De az is lehet, hogy az eddig elfojtott, tiszta törekvéseinknek hangot, erőt adunk és elkezdjük igazán megvalósítani önmagunkat, igazi vágyainkat. Szeretet és lendület, világosság és akarat, tett és gyorsaság találkozik, egy különleges égi helyen, ahol a magasabb minőségbe való felemelkedés kapui nyitva állnak. Ráláthatunk arra, milyen tetteket, viselkedésformákat érdemes elhagynunk, vagy megkaphatjuk a kellő erőt ahhoz, hogy ezeken túl már sikert érjünk el.
A Hold szombaton a Kos csillagkép alatt egy új kezdet idejét mutatja, ami áldozattal is jár, ám ez által lesz eredmény. Vasárnap ér a Bikába és elvonul a Fiastyúk csillaghalmaz alatt, így ez a hónap egyik legtermékenyebb napja. Hétfőn is a Bika alatt jár, így a lelki termékenység idejét éljük.
A Vénusz égi helyzete szintén különleges: most, ezen a hétvégén halad el a Rák csillagkép közepén, az anyaölben, a táplálás, a növelés, a szeretettel való megtartás időminőségét mutatja, a nőiség, a párkapcsolatok és a művészetek vonatkozásában. 
A bolygók haladását illetően – a Nap és a Mars együttállása vasárnap 18 óra tájban tetőzik, a Szaturnusz pedig hétfőn hajnalban (02:27) visszalép a Skorpió jegyébe. A Skorpió a lelki stabilitás minősége, így most visszatérő lehetőséget kapunk arra, hogy ezt még inkább megerősítsük magunkban! A Skorpió idején találhatunk rá arra a láthatatlan, belső erőforrásra, amely eleve, mindig bennünk él. Tapasztalatokat szerezhetünk a mélyebb, felszínen nem látható működésekről, amiket nem sokkal később, a nyilas Szaturnusz idején már a hétköznapjainkba is beépíthetünk.


Zentai Anna