2015. július 25.-26.-27.

Július 25. szombat – 26. vasárnap – 27. hétfő 


Az égiek mindig és mindenkor mellettünk állnak és éppen azt adják, amire szükség van, hogy az adott helyzetben helyt álljunk. A többi már rajtunk múlik: fogadni vagy ellenállni, állni a próbák és helyzetek elé vagy menekülni, változtatni vagy maradni, engedni vagy ragaszkodni, belesimulni az áramlatba vagy küzdeni ellene – választható lehetőségek. Nem kötelező tisztán látni, hogy mi nem jó, és nem kötelező a jobbat választani. Ám a sors így is, úgy is értünk dolgozik és küldi a jeleket.
A szombat délben egzakt Mars-Uránusz aspektussal is ugyanez a helyzet. Óriási szellemi erőt kapunk általa, a régi rendszerből való kitörés és a tudatunk tágítása, az új kezdet és a tisztulás ideje ez. Ha ellenállunk, elzárkózunk, akkor mutatkoznak csak a jelek, amik hirtelen történések által szeretnének visszaterelni Egyetlen Igaz Utunkra (mert bizony, van ilyen, csak a szívbe van kódolva a láthatatlan iránytű!).
Ha nyitottak vagyunk az új (talán már egy ideje minket üldöző) szellemi irányzatokra, a más eszmékre, ha képessé válunk befogadni, ami valójában jó nekünk (Nap és Merkúr a Rák csillagkép befogadó ága alatt!), akkor örömmel üdvözölhetjük ezt az energiaáramlatot.
Szombaton a Merkúr elhalad a Rák csillagzat Altarf csillaga alatt, ami a tekintet szimbóluma – világosságot és megértést visz belső látásunknak, vagyis tisztán láthatjuk, mire érdemes megnyílni, mit érdemes befogadni. Hiszen amire tekintünk, az kel életre bennünk, így legyen a tekintet irányítása tudatos! Ugyanezen napon a Mars eléri az Ikrek csillagkép Castor csillagát, a halandó testvér fejénél, vagyis belső küzdelmeink, kitöréseink és szellemi emelő erőink mögött a múlandóság megtapasztalása áll. 
A hétfői nap szintén érdekes lesz, hiszen ekkor a Nap is eléri az Altarf csillagot, valamint a Merkúr már a Preasepe csillaghalmaz alatt halad el, ami az égi megfelelője a földi jászolnak, a Megváltó Fény születését jelképező helynek. A megértésben, az információáramlásban és a gyermekekben érdemes mindezt keresgélni… egyre világosabban állnak össze bennünk a dolgok, az életünk működéséről. Lélekcsaládok találnak egymásra és állnak újra össze. Egyre jobban teret nyer az egyéniség, ezzel az egyénben lévő isteni minőség megnyilvánulása.
A Mars az Ikrekben, a Nap és a Merkúr már a Hiúz alatt, aki arra int, soha ne feledkezzünk meg az eredendő egységről.. és valóban, egyre éleződnek azok a helyzetek, amelyekben ráláthatunk arra, hol és miben tévesztett meg a kettészakadt világ… 
A spirituális intelligencia legfőbb ismérve, hogy nem hárít, nem támad, nem akarja bántani lélek-testvéreit. Tudja, hogy mindenkivel EGY és ha a másik ellen van, akkor önmaga ellen is – ha viszont szereti és emeli a másikat, azzal önmagát is emeli.


Zentai Anna