2015. január 29.

“A győztesek olyan vesztesek, akik felálltak és még egyszer megpróbálták.”

Dennis DeYoung

CSÜTÖRTÖKÖN sűrűsödnek az események. A lélek számára próbatétel lehet ez a nap, ideje leszámolni az árnyakkal, függésekkel, a mélyről felszínre jövő fájdalmaktól megtisztulni. Beszélgetések jól alakulhatnak. Még jelen vannak a lelki kettősségek, érdemes meghallgatni, átérezni mindkét oldalt, ez pedig tettekre, szabadulásra késztet. Ma érezhetjük, mi az, ami felé érdemes törekedni, ahogyan érdemes működtetni kapcsolatainkat. Kicsit beleláthatunk a jövőbe is.
A Szaturnusz bolygó ma áll együtt a Skorpió csillagkép Graffias csillagával, ami az Ollók nevet kapta. Most van ideje annak, hogy ami nem életképes, azt levágjuk, lezárjuk, magunk mögött hagyjuk! A Szaturnusz érzékelteti, mi is az, ami igazán fontos és értékes, de általa erősödhetünk meg önértékelésünkben is! Az önértékelés, az érettebbé válás most kiemelt jelentőségű! Olyan dolgok történhetnek velünk, amik által rádöbbenhetünk, mennyire értékesek vagyunk ön-MAGunknak! Annak érdekében, hogy ez a fizikai síkon is megjelenjen, most hagyhatjuk el azokat a minőségeket, amelyeket eddig működtetve mindez nem tudott létrejönni.

Egy dolgot kérek tőletek: ne merüljetek bele az önsajnálatba! Lássátok meg, amikor panaszkodtok és azonnal tegyetek pontot a végére! Ne másokban próbáljatok megkapaszkodni – ön-Mag-otokba kapaszkodjatok! Ne veszítsétek el önmagatokat – legyetek hűek önmagatokhoz!

(Kép: Sam Nagel)