2014. szeptember első hete

Szeptember 1. – 5.


A Nap ezen a héten a Szűz jegyében, az Oroszlán csillagkép teste alatt halad, egyre közeledve a nemző szervekhez, így a hét vége felé fokozódnak a nemző, létrehozó erők. Cselekvéseinket a rend és aratás üzenete hatja át – most aratjuk le, amit eddig elvetettünk, tetteinkkel ugyanakkor a rendezettségért munkálkodhatunk. Az aprólékos, elemző munkáknak, a hétköznapi rutinfeladatok végzésének, az eddigi termés felosztásának, raktározásának, a begyűjtésnek van ideje.
HÉTFŐN energikus álmaink a jövőről, a jövő szempontjából kedvező tettekről szólnak. Ez a nap alkalmas arra, hogy ha ezt követően magasabb szintre szeretnénk lépni, vagy kiemelkedni hétköznapi problémáinkból, akkor felismerjük és levágjuk magunkról azokat a tényezőket, amik hátráltatnának ebben. A skorpió Hold a vizes tevékenységeknek, öntözésnek, mosásnak is kedvez. Érzelmekben fejlődést, beszélgetésekben kellemes perceket és megértést tapasztalhatunk. Ideje a külsőségekről a belső tartalomra fordítani a figyelmet.
KEDDEN az álmok idején angyalok segítik a lélekmélyi tisztító munkákat. A Merkúr ma reggel a Szűzből a Mérleg jegyébe lép, a Szűz csillagkép múltból ellépő, elrugaszkodó részénél. Levegős jegybe, a Vénusz uralma alá kerülve, termékeny, finom, a kellemességet igénylő szellemi időszak jön, művészi képességek előhívása (szóban, írásban, önkifejezésben) is időszerű. Gondolkodásunkat az egyensúlyra és igazságra, nyugalomra törekvés jellemzi most, ideje jön a békülő beszélgetéseknek, érzelmek és vágyak kifejezésének, a férfi-nő kapcsolatok megértésének. A párkapcsolatokban és az érzelmi-emberi kapcsolatok működésével összefüggésben jön ideje a kommunikációs feladatoknak.
A Hold a Skorpió-Kígyótartó csillagképek átfedése alatt haladva, a Tejút felé közeledve, a beavatás kapujába érkezik és gyógyító erőket közvetít. Ideje van bármilyen gyógyító tevékenység, szertartás végzésének. Mélyebb bepillantást nyerhetünk a működésekbe, fontos lehet tudatosítani, hogy nem a külvilágon, hanem saját magunkon múlik az életünk és boldogságunk.
SZERDÁN a Hold már a Tejúton járva közvetíti a beavató erőket, a karma körforgásából kiemelő, isteni erőt. Most éri el csúcspontját az a folyamat, melynek során óriási késztetéseket kapunk, hogy életünket teljességben éljük, ennek érdekében elvégezzük a kellő változtatásokat, kitörjünk rögzüléseinkből, tudatunk kapuit szélesebbre nyitva, hívatásunkban érvényesülve. Az önbizalom és az egyéniség kibontakozása is kitűnő eredményeket hozhat. Az este az érzelmeké.
CSÜTÖRTÖKÖN az ösztönerők megfelelő működtetése és az égiekkel való kapcsolat felvétele kerül terítékre. A Hold már a Bak földies jegyében jár, az eddig megszületett értékek őrzésének, a sorsfeladatok felvállalásának ideje van. Az ösztönös megérzések most támogatják a munkát és a cselekvést. A kora esti órákban a lelki átalakulás, regenerálódás jön el. Az érzések intenzívebbek lesznek, az eddigi tapasztalatok fontossá válnak, ahogyan az is, hogy tudjunk különbséget tenni a puszta anyag és a számunkra értéket képviselő anyagi dolgok között.
PÉNTEKEN a Vénusz együttáll az Oroszlán szívével, a Regulus csillaggal! A szeretet sugárzása, elvárásoktól és feltételektől mentes megélése hangsúlyos az érzelmi kapcsolatokban. Most is rálátást kaphatunk az érzelmi működésekre, a múlt valóságára, saját viselkedésünkre a kapcsolatok terén. A testiség szeretetteljes megélésének ideje van. A Hold ma is a Bakban jár, ám mögötte a Nyilas Tejútról leérkező része már a magas szintű tudás szétárasztásának idejét üzeni.


Zentai Anna