2014. május havi előrejelzés

Május havi előrejelzés

 Az égi jelzések útmutatása mindenkinek A csillagos égbolt nem csak csodálatos látványt nyújt, de a bennünk működő energiákat, a bennünk zajló történéseket is elénk tárja az égi fénytérkép. Az égi útmutatás segít rálátni arra, hogy mikor minek van ideje életünkben, amikor pedig egy igaz, hiteles, valós információval találkozunk, az felismerhető abból, hogy jó érzésekkel jár, megnyugtat, örömmel és hálával tölt el annak tudata (néha akár indulattal is, ha még nem vagyunk készek befogadni egy üzenetet). Lássuk most, miről szól 2014. május, azaz Pünkösd hava, Ígéret hava!

Az égitestek mozgását megfigyelhetjük az égbolton, illetve az évkörön, az idő, a lélek körén is (Zodiákus kör). A NAP az égbolton a Kos csillagkép testénél halad május első felében. A Kos szellemi indító erőket képvisel, tehát most van ideje annak, hogy tekintetünket magasabb célokra szegezve, új, az eddiginél magasabb életminőséget indítsunk el, új dolgokba kezdjünk. A Kos idején válhat világossá, mi képviseli a fényt és mi a sötétséget az életünkben. A hagyomány szerint ő az áldozatból születő áldás megjelenítője is, így amit most feláldozunk, illetve áldozatos cselekvésként működtetünk, az a jövőben érdemben térülhet meg. Május 13-tól a Nap a Bika csillagképbe ér és a hó végéig eléri a Bika fejét. A Bika a vetés ideje, a termékenység, az élővé tétel, a stabilizálódás. Amit eddig kigondoltunk, elképzeltünk, most ideje megvalósítani. Kiemelt termékenység-napok május 20 és 21, amikor a Nap a Fiastyúk csillaghalmaz alatt jár. Ekkor van ideje leginkább a bőségvarázslatoknak, a fénymagok ültetésének, a Szeretet sugárzásának, amely a jövőben azután bőségesen megtérül. Amit itt cselekszünk, az sokszorosan termőre fordul. Az évkörön a Nap a Bika jegyében halad, majd május 21-től az Ikrekbe lép. Lelki szinteken így 21-ig a biztonságteremtés, a művészetek és a testi megélések, örömök ideje van. A harmónia, a nyugalom, a szép formák, a kényelem dominál, majd 21-től szellemileg és fizikailag is aktívabb, mozgékonyabb időszak veszi kezdetét. Hó végén már tisztán ráláthatunk a kapcsolatainkra, a különbözőségekre, ugyanakkor meg is érthetjük a különböző utakat és minőségeket. Eljön az ideje annak, hogy világosan fogalmazzunk, kimondjunk, megbeszéljünk fontos dolgokat. Növekszik az információáramlás, többet mozoghatunk, jókat kirándulhatunk. A HOLD ebben a hónapban három ízben jár a Tejúton, amikor is megnyílnak az égi kapuk, fokozódik az intuíció, aktívabbak lesznek az álmok, beavató üzeneteket hoznak és a beavatásokat a lelki-érzelmi és családi megéléseken keresztül kapjuk. Ezek a napok: 2, 3, 16, 17, 18, 30 és 31. A MERKÚR a Kos csillagképből a Bika alá ér május 3-tól, így a hónap nagy részében a szellemiségre, a gondolatokra és a kommunikációra a termékenység a jellemző. Minden gondolat, minden belül megjelenő kép, minden kimondott vagy leírt szó magként hull az élet termőföldjébe. Amit eddig elgondoltunk, azt ideje megvalósítani. Beszélgetéseink most a biztonságról, biztosságról szólhatnak – ám mindig tartsuk szem előtt, hogy a Bika által az tud termőre fordulni, anyaggá válni és stabilizálódni, ami megfelel az isteni minőségnek, ami a fényt képviseli, amiben működik a szeretet! Május 14-től a Merkúr a Nimród csillagkép alá ér – az égi íjász már a Tejúttal áll kapcsolatban, így a hírek, üzenetek, információk itt már beavatást hoznak! Elindulnak azok a beszélgetések, amelyek által felfényesíthetjük, újjávarázsolhatjuk kapcsolatainkat. A Merkúr 7-én este halad el a Fiastyúk alatt (termékeny gondolatok és beszélgetések/írás), 13-án a Bika szeme, az Aldebaran csillag alatt (előretekintés, jövőbe látás), 17-én a Rigel csillag alatt (új útra lépés, belső, spirituális elindulás), 20-án a Bellatrix csillagot érinti (a harcosnő minősége, a megtartó erő), 27-én pedig a Betelgeuse csillagot (magasabb minőségek és küldetések felvállalása). Az évkörön a Merkúr a Bika és az Ikrek jegyekben halad és elérkezik egészen a Rák elejéig – a biztonságra és biztos tudásra törekvést így 7-től egy könnyedebb, légiesebb gondolkodás váltja fel, az Ikreknél sok beszélgetésre lehet számítani és eljön a megértés ideje, minden értelemben. A VÉNUSZ az érzelmek, a művészetek és a nőiség bolygója. Májusban a Halak csillagkép alatt jár. A Halak kettős csillagkép, az egyik halacska a múltba visszaúszó hal, a másik a felfelé úszó, hazatérő hal. Ebben az időszakban a múltból visszatérő tehetségek, képességek és érzelmi kapcsolódások mutatkoznak meg, lehetőségünk van arra, hogy elvágjuk függőségeinket és azokat a kötéseket, amelyek a görcsös kapaszkodást és akarást jelenítik meg, majd ebből kifolyólag szabad utat engedjünk a valódi érzelmek áramlásának. Megszabadulhatunk a félelmektől, kiléphetünk az önsajnálatból. Május közepéig az égi sugallatok és az ihlet erős áramlása mutatkozik akár művészeteken, akár érzelmeken keresztül, majd a hónap második felében érezhetjük: ahhoz, hogy érzelmi életünk egy magasabb minőségbe emelkedjen, meg kell hoznunk egy érdembei áldozatot, be kell fejeznünk, le kell zárnunk valamit – így tud kibontakozni az érzelem, a nőiesség, a művészi képesség egyaránt. 28-án a Vénusz együttáll az Al Rischa csillaggal, az összegzés csillagával, így ez a nap érzelmi életünkben az összegzés és számvetés ideje. Mindez azért fontos, mert rögtön ezt követően új alapokra helyezhetjük érzelmi kapcsolódásainkat, ám ahhoz, hogy valami jobban működjön, mint előtte, érdemes összegezni és átlátni, mit is teremtettünk a múltban és mire kaptunk lehetőséget most. A MARS május 20-ig látszólag hátráló mozgásban van, a Szűz csillagkép alatt (az évkörön a Mérleg jegyében), ám 20-án hajnalban fordul és hó végén már előre halad. Fordulatát éppen a Szűzleány kecses alakján teszi, őbenne van jelen Démétér, a földművelés, a termékenység istennője, a Földanya, vagy Díké, az igazság istennője, aki a külső csillogásról a belső tartalomra fordítja a figyelmet (ez az üzenet 7-én a legerősebb). A Szűz jeleníti meg az önmagunkon végzett „munkákat”, külső-belső rendezni valóinkat. A Mars angyali erőket hozott vissza ehhez, éppen csak elérte a múlt rendezését, a múlton való továbblépést szimbolizáló részt, majd gyorsan megfordulva, újra egy szebb jövő felé veszi útját. Ne csupán arra gondoljunk, hogy mi az, ami számunkra már a múltat jelenti, milyen külső dolgokat tudunk most letenni, lerendezni – hanem még inkább arra, hogyan viselkedtünk és cselekedtünk a múltban, mit vetettünk és aztán mit arattunk ennek hatására, ebből következtetve pedig, mi felé érdemes váltanunk? A lassan haladó bolygók helyzete májusban nem változik, lássuk ezeket is: A Jupiter a Rák jegyében, az Ikrek csillagképben halad, kaput nyitva az igaz érzések és a tudás áramlására. A Szaturnusz a Skorpió jegyében, a Mérleg csillagzat alatt jár, általa kerül újra mérlegre a múlt és válik érzékelhetővé az égiek, a felsőbb igazság valódi akarata, ez által életünk alapvető átrendeződése. Az Uránusz a Kos jegyében, a visszaúszó hal fonala alatt a bennünk rejlő, eleve magunkkal hozott zseniális képességeket hozza vissza, egyben általa tisztathatjuk le azt, ami eddig kötött, most pedig új, szabad utat nyithatunk valódi vágyaink és küldetéseink előtt. A Neptunusz a Halak jegyében, a Vízöntő csillagkép alatt a mély lelki tisztítást, szabaddá válást, a régi fájdalmak gyógyítását és az egység megteremtését segíti. A Plútó a Bak jegyében, a Nyilas csillagkép alatt a tudás kiárasztását, az égi igazságok megmutatkozását segíti, a belső gátak és a szív körüli falak lebontásához, igazi hívatásunk vállalásához ad erőt. Meghatározó bolygóállások május hónapban: A Vénusz 16-án együttáll az Uránusszal, ennek hatóköre miatt jó pár napig lehetőségünk van arra, hogy letegyük az érzelmi-párkapcsolati és a termékenységet, a nőiség megélését akadályozó terheket és szabadon áramoltassuk érzelmeinket és a női minőséget. Ezek az érzelmi szabaddá válás és a párkapcsolati forradalom napjai. 24-én a Jupiter és a Szaturnusz a felemelkedés erejét mutatja. Egyik oldalról a lélekben érezhető igazságra érdemes hangsúlyt fektetni – bármilyen válaszút előtt állunk, a szívünkre érdemes hallgatni. Nagy szerepet kap a múlt megértése, az ősi bölcsességek, a családi karma kiegyenlítése, valamint az eleve összetartozó lélekcsaládok egyesülése, alakulása. Másik oldalról pedig, mindezzel összefüggésben, az életünket alapjaiban érintő változások, az égi rendeltetés szerinti új alapokra helyezkedés, az eleve választott küldetés, hívatás felvállalása, az értékrendszer átalakulása, a lelki-spirituális tapasztalatok megélése. A Jupiter segít megértően elfogadni azokat a társainkat és helyzeteket is, amelyek ellenkezőek saját nézeteinkkel és akaratunkkal. Az égi elrendelés lépésről lépésre mutatkozik meg, mindig érezhető, hogy ebben a folyamatban éppen minek van ideje és kellő türelemmel, szeretettel tudjuk végigélni e folyamatot. A bölcsesség és a felelősségteljesség együtt van jelen, ám az érzések, a lélek világa uralja őket – a felelősséget nem az anyagiak és nem mások kedve szerint, hanem saját érdekünkben, saját céljaink, vágyaink és érzéseink iránt érdemes, így emelkedhet életünk egyik lépcsőfokról a másikra.

Zentai Anna asztrozófus

Fotó: Pinterest