2014. június havi előrejelzés

Június havi előrejelzés –

Fényt adó csillagunk, a Nap, e hónapban emelkedik útja legtetejére, csúcsára – ez június 21, a Fény Győzelmének ideje.

A NAP június 21-ig az Ikrekben, a kettősségek és testvériség jegyében jár, így ebben az időszakban világosan ráláthatunk a különbözőségekre és szeretettel meg is érthetjük a másik oldalt. Saját életünkben is láthatjuk, milyen utak közül választhatunk. Az Ikrek a mozgékonyság, változékonyság jegye is, fizikai és szellemi értelemben, így nem csoda, hogy most erősebb a tudásvágyunk és szívesen sportolunk, kirándulunk, kimozdulunk a négy fal közül. Június 21-től a Nap már a Rák jegyében halad tovább, itt a Belső Otthon a kulcsszó. Energiáinkat már arra koncentráljuk, hogy önmagunkban, lelkünkben hazaérkezzünk. Olyan dolgokat válasszunk és tegyünk, amiben a lelkünk kiteljesedik. Kiemelt ideje ez a családdal, anyasággal, az otthon fejlődésével való foglalkozásnak is és ráláthatunk a lelki működésekre. Csillagképileg június 16-ig a Bika szarvainál jár a Nap, egyre emelkedik a Tejútra, így cselekedeteinkben ott rejlik az erő és akarat, mellyel életünket emelhetjük. 13-án ez az emelő erő még erőteljesebb lehet, illetve a Bika szarva antennaként vezeti le a magas szintű Tejút-energiákat, így a Fény-Szeretet erőkben és tetteinkben is ezekt tudjuk lehívni. A hónap nagy részében, 25-ig Nimród csillagai felett is jár a Nap, így a beavatás és a felfényesülés minőségeivel kerülünk kapcsolatba. Nimród idején gyakorolhatjuk az önlegyőzést, az újra termékennyé, élővé változtatást, az egyensúlyt. Június 7-én Nap-Rigel együttállás, ekkor van ideje mélyen magunkba nézni, rálépni egy új útra, illetve a belső útra, melyet járva már nem kívül, hanem önmagunkban keressük a választ minden egyes kérdésre, helyzetre. 12-én Nap-Bellatrix együttállás, ő a harcos amazon csillaga, az íjat tartó váll, tehát itt a megtartás és a felvállalás egyszerre jelenik meg. 14-én a Nap egy síkba kerül az Orion-köddel, ez rendkívül termékeny erőket mozdít meg bennünk. 20-án pedig Nap-Betelgeuse együttállás, itt már a magas minőségek, a magas szintű küldetések felvállalása jelenik meg, de cselekvően – most már nem csak gondolatban, de tettekben is. Június 15-én a Nap Nimród feje fölé ér, fénykoronát adva a magyarságnak is, 21-én a déli-kora délutáni órákban történik meg a nyári napfprduló, amikor legerősebben árad a Fény, a Világ-osság.

A HOLD júniusi útját tekintve, 13-án 06:12-kor lesz telehold, miközben 12, 13-án, egészen 14 reggeléig a Tejúton jár, gyógyító erőket árasztva! 26-27-én újra a Tejútra lép, ekkor, 27-én 10:09-kor lesz újhold, a megújulás és fényesítés erejével.

A MERKÚR 7-től látszólag hátráló mozgásba kezd, 17-ig a Rák jegyében jár, így a múltunk mélyebb ismerete és a lelki-érzelmi kifejezés jellemző eddig, majd visszalép az Ikrek könnyedebb, ám érdeklődőbb jegyébe. Azok a helyzetek, amelyek még megoldásra várnak, újra visszatérhetnek, új esélyt kapunk ezzel kommunikációs feladataink végigvitelére és megoldására. A Merkúr éppen hogy elhagyná Nimród csillagait és az Ikrek Tejúton nyugvó lábaihoz érkezik – ám innen visszafordul, az elindulás még nem teljesen tudatos talán, így július 1-ig újabb alkalmat ad, hogy valóban tudatosítsuk, mi jelenti az eddiginél magasabb szintű létezést, vállaljuk ezt és elengedjük, ami nem szolgál bennünket.

A VÉNUSZ a Bika jegyében halad június 23-ig, ez a testi-fizikai örömök megélésének ideje, rendkívül termékeny időszak. Most ölthet testet a szerelem, a művészet, az ihlet, a bennünk életre kelt érzelem. Élővé és biztossá, stabillá tehetjük teremtményeinket, alkotásainkat. 23-tól aztán az Ikrekbe lép a Vénusz, ami a földies után a levegős jegyek érzelmi életébe hozza el a harmónia és a szerelem inspirációját. 24-én hajnalban a Hold és a Vénusz látványos együttállását láthatjuk az égbolton, a Fiastyúk (Pleiadok) csillaghalmaz alatt, ez ismét rendkívül erős termékenységet mutat ezen a napon (az együttállás délután teljesedik be). 28-án, illetve a hónap végén pedig a Vénusz már eléri a Bika szemét, az Aldebaran csillagot (az együttállás július 1-jén teljesedik be), így érzelmi életünket tekintve, a hó vége nagy felismeréseket, tiszta útmutatásokat hozhat. Előre tekinthetünk, a jövőbe láthatunk, érezhetővé válik, mi jelent egy boldogabb, kiegyensúlyozottabb életet.

A többi bolygó lassú haladása miatt, helyzetük nagyban nem változik: a Mars a Szűz csillagképben (Mérleg jegyben) a jövőbe érkező, jövő érdekében rendet rakó résznél jár. A Jupiter a Rák jegyében, az Ikrek csillagkép fejénél a szellemi kettősséget, a tudatosodást és megértést segíti. A Szaturnusz a Skorpió jegyében, Mérleg csillagkép alatt hátrálva, az égi igazságosságról üzen. Az Uránusz a Kos jegyében, a Halak visszaúszó halának fonalánál, az eddig működtetett, lehúzó eszmék és magatartásformák levágásával, eredendően hozott képességeinkkel és vágyainkkal való munkát, ez által új korszak indítását üzeni. A Neptunusz a Halak jegyében az összegzést és korszakváltást, a Vízöntő csillagai alatt lényegileg a mély lelki megtisztulást, szabaddá válást teszi lehetővé. 9-től hátrálni kezd. A Plútó a Bak jegyében, a Nyilas csillagkép alatt maximális önértékelésre, önfelvállalásra ad lehetőséget, magasabb tudásra szert téve, elhagyva eddigi önkorlátozó eszméinket, társadalomtól felvett szokásokat és rögzüléseket, gyökeresen átalakítva, megújítva életünket. A bolygók egymással való kapcsolatát tekintve, 9 különleges nap lehet. Ennek környékén fokozódnak a szenvedélyes érzelmek, nem csak emberi kapcsolatainkat tekintve, de egyébként is megtalálhatjuk azokat a dolgokat, tevékenységeket, amelyeket szenvedéllyel, szerelemmel tudunk végezni. Érzelmi élmények serkentenek gyökeres megújulásra, határaink meghaladása pedig a földi szerelem és harmónia varázsos élményét adja. 13-án érdemes ráérezni arra, minek van és minek nincs éppen ideje. A múlt igazságai érezhetővé válnak, a külső-belső egyensúly üzenetei érkeznek. 14 körül tudjuk megvalósítani a már előkészületben lévő, domináns, erőteljes szintemelkedést és új kezdeteket. Sorsunk és tudatunk feletti hatalmunk ekkor a legerőteljesebb, nagy erők mozdulnak meg és ezek tudatos használatával, pozitívsággal, egyenességgel, akarattal és bátorsággal, szívünket követve tudjuk megvalósítani a régi keretek közül való kitörést és felfelé törekvést. (Aki azt veszi észre, negatív gondolatok vagy dédelgetett sérelmek húzzák le, esetleg a szokásosnál indulatosabb, az pláne magában keresse az erőt és a megoldást, mert az önlegyőzés, az önmagunk feletti győzelem ideje jön!) 19-én a Nap és a Merkúr együttállásával, világosan kimondásra és megértésre kerülhetnek olyan dolgok, melyek már egyértelműen a felvállalásról szólnak. Ha merjük vállalni, hogy az átlagostól, a hétköznapitól, az elvárttól eltérő a szívünk választása, akkor innentől még inkább emelkedhet életünk. 25 környékén érezhető legerőteljesebben, de az egész hónapot áthatja a tiszta, szabad, őszinte létezés üzenete, az új idők kezdete, amelyet most nagy erőkkel tudunk megvalósítani. Ideje nem csak képzelődni a változásról, hanem valóban merni másképp gondolkodni és cselekedni – bármilyen helyzetben voltunk eddig, a sors megadja a kezdő és változást serkentő lökéseket, a szabadság ízét, a tisztulás erejét! Ideje letenni a régit, fogadni az újat – ami akkor jöhet el, ha eltérünk a megszokottól és merünk újszerű eszméket és lehetőségeket befogadni. Érdemes! 29-én, a hónap egy erőteljes érzelmi tisztítással zárul, ideje jön letenni a függéseket, féltéseket, félelmeket, régóta cipelt sérelmeket. Érzelmileg ez új elindulást hoz, ha merünk érezni, szeretni és álljuk a belső erőpróbákat! Áldott, fényes júniust kívánok mindegyőnknek!

Zentai Anna