2014. június 26.

Június 26. csütörtök – Fénybe emelő szavak

 Röviden, tömören: csütörtökön ideje van a lelkizős, érzelmes beszélgetéseknek, megértve mindkét oldalt, kiadva, kifejezve az érzéseinket. Továbbra is alkalmas az idő változtatni és elindulni az isteni minőségek felé, kezdve attól, hogy önmagunk számára is akarjuk és elfogadjuk a legjobbat, a legjobban vágyottat. A Hold a Tejúton jár – a lélekben megélt beavatások, égi üzenetek, álmok és megérzések ideje van. Újra visszatérő lehetőséget kapunk arra, hogy megbeszéljünk lelki és családi dolgokat, ügyeket, ezzel emelhetjük most életünket! Kicsit filozofikusabban és a mostani tapasztalatok alapján: Sokszor volt már szó arról, hogy ne ítélkezzünk, illetve, hogy az emberi törvények ritkán egyeznek az isteni renddel, igazsággal. Mintha ez most különösen aktuális lenne – a Mérlegben járó Szaturnusz uralja a nagy háromszög csúcsán álló Plútót is, aki a jelen helyzetek feszültségeire, nehézségeire egyértelmű és határozott megoldást mutat. A Mérlegben van jelen az isteni igazságosság, amely mindenek felett működik. Világunkban lépten-nyomon találkozhatunk az emberi ítélkezéssel, bármikor élmény ér bennünket – főleg, ha negatív – azonnal leszűrjük az ítéletet és sokszor egy másik emberre hárítunk, mondván, hogy ő okozta mindezt. Holott, ha igazán mélyre ásnánk (vagy magasabbra emelkedve átlátnánk a helyzetet), rájövünk, hogy éppen így kellett történnie mindennek, és az a másik ember éppen ott kellett, hogy legyen, abban a formában, neki éppen az volt a küldetése. Örök törvény, hogy amit megítélsz, azzal dolgod van. Egészen addig, amíg meg nem érted, hogy mindennek oka van, hogy minden érted van, hogy minden egy nagy, kerek egész és Egységben működik! Minden polaritás csak látszólagos – üzeni most az Ikrek csillagképben járó Jupiter is és az Ikrek jegyében tartózkodó bolygók is! Egységre, teljességre vágyik az Ember, de ez az Egység csak az által jöhet létre, ha a különböző erőket, minőségeket szeretettel, rálátással egymás szolgálatába állítjuk! Érdemes elgondolkodni: te mi és ki felett mondtál eddig ítéletet? Mit, vagy kit hittél eddig sötétnek és rossznak? Mert valójában saját bensőd tükre, megnyilvánulása volt az a külső tapasztalás… Mert valójában erősíteni, növelni, segíteni akart téged és vele együtt teljes az életed. Az ítélkezéseink felett mondanak most végítéletet az égiek. A saját magunkban rejlő polaritások válhatnak világossá, oldódhatnak fel és kerülhetnek egyensúlyba. Amit eddig támadtunk, azt ideje megérteni, elfogadni, sőt, működtetni! A Nimród övéhez visszatérő Merkúr, uralmi jegyében, az Ikrekben, szintén ezt az egyensúlyt segít felfedezni. Most megismerve saját belső, lelki működésünket, mindannyian helyére tehetjük magunkban az eddig kettősségnek hitt, valójában egymást kiegészítő minőségeket: anyag és lélek, nő és férfi, kint és bent, lent és fent egyszerre, egységben tud működni.

Zentai Anna