2014. július 24.

Július 24. csütörtök – Tetőpont

 A mai napon teljesedik be több égi bolygóállás, így most különösen érdemes magunkba tekintenünk és megfigyelnünk, értelmeznünk, milyen megélések, milyen érzések és gondolatok zajlanak bennünk, illetve, hogy ezek mire tanítanak. Amíg a rák Jupiternél érzékelhető volt az igazság, úgy most a Nappal együttálló oroszlán Jupiternél már tisztán láthatóvá válik a dolgok valós működése, illetve égi rendeltetése (feltéve, ha nem utasítjuk el zsigerből és indulatból a magasabb szintű tanításokat). A Nap-Jupiter együttállás a szeretet bölcsességének fény-erejét oltja azon szívekbe, akik hajlandóak a társuk helyett önmagukkal megharcolni és a rálátásból tanulni, küzdés helyett szeretni. A fényes igazság befogadásának ideje van. A napokban továbbra is érvényes, hogy a sorsfeladatok felvállalása beindítja a karmikus sebektől való gyógyulást – illetve, minél inkább tisztulunk régi sebektől, annál inkább megértünk arra, hogy jelen küldetéseinket valóban vállaljuk és végezzük, életünket átalakítsuk. A Hold ma a Rák jegyében halad és kora este együttáll a Vénusszal, így a lélek és harmónia, az otthon és nyugalom, a család és béke, az érzékelés és művészet minőségei találkoznak. Mindezek felett a Hold, vagyis a lelkiség uralkodik, a háttérben ugyanakkor az Ikrek lába az isteni minőségek felé való lépést, indulást üzeni. A Neptunusszal áll kapcsolatban mindez, méghozzá energetizáló, emelkedésre inspiráló módon. A Neptun a Vízöntő jövőbe ömlő vizénél haladva, a teljesebb jövő érdekében történő tisztázás idejét mutatja, méghozzá a legmélyebb szintekig! Most nincs titok, ami az igazság és világosság fényében ne maradna rejtve, ne tisztázódhatna! Ebben a kapcsolódásban mindhárom érzéseket jelölő égitest összekapcsolódik és együtt serkentenek a szabadulásra, a tisztázásra, az eddigi körforgásból való kilépésre. A női minőség és a párkapcsolatok sok mélyre rejtett szennytől megtisztulhatnak és magasabb minőségbe léphetnek. Ebben segít pl. az is, ha mindezt az érzelmi tisztázódást a művészetek terén éljük meg – most csodálatos alkotások születhetnek! A mai nap, de különösen a késő esti órák, alkalmasak nem csupán tisztázó beszélgetésekre, megértés általi letisztulásra, de konkrétan arra, hogy szellemi határainkat kitágítsuk, új és más nézeteket, gondolatokat vegyünk magunkhoz, tisztán lássuk az életünk működését, s mindez által vállaljuk is… nem, nem azt, amit a sors ránk mért, hanem azt a nemes munkát/küldetést/tapasztalást, amelyet mi magunk választottunk erre az inkarnációra!

Zentai Anna