2014. július 26. – 27. – 28.

Július 26. – 27. – 28.

 Szombat hajnaltól a Mars saját uralmi jegyébe, a Skorpióba lépett. A Skorpió a látható felszín alatti terület, a lélek, a spiritualitás, illetve az anyag állandó változása mellett az érzelmi-lelki stabilitás, biztonságérzet és erő. Bármi is történkék a világban, a lélek örök, biztos és erős maradhat önmagában. A Mars energetizálja, megmozdítja a felszín alatti ösztönöket ebben az időszakban, vonatkozik ez a vágyakra (bármely értelemben), a szexualitásra, olykor az indulatokra is, de ez utóbbi szempontjából inkább a mély, belső küzdelmeket, az önlegyőzés minőségét segíti. Amikor önmagunkkal szembenézve, bátran küzdünk, akkor komoly előrelépéseket tehetünk a spirituális fejlődésben is. A férfi minőség átalakuló, átalakító ereje jelenik meg, a felszín alatt az elmúlás és megújulás, az új kezdés minősége érzékelhető. A Mars segítségével most lehet kitörni, kivágni magunkat, minden erőnket összeszedve, a régi, zárt keretek és eszmék közül, mindezt oly módon, hogy életünk vagy gondolkodásunk bizonyos (akár fő) mozzanatait jelentősen átalakítjuk. A Hold szombaton még a Rák csillagkép megnyíló, befogadó ágánál halad, majd vasárnap már a megtartó, és a nap nagy részében az elengedő ágat járja be. Hétfőn már az Oroszlán Napútra hajló feje alatt jár a Hold, így e napon, a múltba visszatekintve, rá tudunk látni saját érzéseinkre, lelki folyamatainkra, tetteinkre, magatartásunkra. A múlt bölcsességein is elmerenghetünk. A Nap egyre inkább megközelíti a Jászol csillaghalmazt (Preasepe), ahol szerdán halad majd el. Ez a hely az égbolton a Fény születésének helye, most érdemes tehát felkészülnünk testileg-lelkileg-szellemileg is a megváltást hozó, megvilágosodott gondolatok eljövetelére! Mivel a Nap nem a passzivitást, hanem a cselekvést jelképezi, ezért aktívan meg is tehetjük azokat a dolgokat, amelyek a megváltódás élményét hozzák el számunkra. A Merkúr a hétvégén érintette Castor és Pollux csillagait, hétfőn is az Ikrek fejénél halad, így a különbözőségek, másságok megértésének ideje továbbra is aktuális. A Vénusz még az Ikrek lábainál halad, biztosítva az átjárást a világokat nyitó Napkapun, az érzelmek, a női minőség által. A Mars mögött az Angyal csillagkép ragyog, egészen augusztus közepéig, így a magas minőségű, különleges tisztaságot képviselő erőknek és angyali jelenlétnek folyamatosan ideje van! Azok, akikben a féltés, bosszú, irigység, harag, düh, stb. lehúzó, önpusztító érzete lenne jelen, most az angyalok segítenek leküzdeni, átalakítani és magasabb minőségbe emelni ezen érzéseket. Az Angyal csillagfényétől övezett skorpió Mars idején betekintést kaphatunk a mélyen bennünk működő ösztönökre, lehetőségünk van tudatosítani az eddig elnyomott, élni akaró erőt és energiákat, átminősíteni saját viselkedésünket, ha eddig kifelé hárítottunk volna, most magunkba nézni. Hétfőn a szenvedélyes érzelmek és vágyak erősségét mutatja a Vénusz és a Plútó szembenállása az égbolton – a női minőség, a szépség és termékenység megújítása zajlik, egyszerre működtethető az érzékeny, romantikus nőiség és az anyagban való átalakulás. Óriási erőt ad az önfelvállalás, ideje van minden nagyobb változtatásnak, ami az alkotó erőt ugyancsak fokozza. Érzelmekben a belső hazatalálás élménye élhető meg, ha merjük egyértelműen vállalni, amit ehhez kell, kitörni a megkövült keretrendszerekből, működésképtelen eszmékből. Ismét kiderülhet, hogy nem a külső szépség a fontos, hanem a belülről fakadó érzések, tisztaság és láthatatlan minőségek. A nőiség, a termékeny és érzelmes oldalunk most a teljesség, a totalitás minőségével, a végtelen Univerzum küszöbével kerül kapcsolatba – nagyot kell ugrani, lépni ahhoz, hogy kitáruljon a Világ, de itt a lehetőség!

Zentai Anna