2014. december 02.

December 02. kedd – Tűz-Háromszög

 A mai nap a szerelem, a tűz, az energetizálás jegyében telik. Már az ébredés idején mélységes szeretet-erőket hozhatunk át magunkkal az álmok birodalmából, hiszen a hajnali-kora reggeli órákban áll együtt a Nap a Skorpió szívével, az Antares csillaggal. Az Antares szerencsecsillaga minden olyan átalakításnak, változtatásnak, amelyet azért teszünk meg életünkben, hogy azt a szeretet jegyében élhessük – hogy a szeretett munkát végezhessük, a szeretett személyek mellett élhessünk, a szeretet állapotában. Általában véve is, most nagyon mélyen érzékelünk a szívünkkel.

A Hold a Kos jegyében és a Halak csillagképben jár, a múltba visszatérő minőségeket jelképező halacska fonalánál. A mai napon a tűz, a lelkesedés, a szenvedélyesség, az inspiráció erejét oltja belénk, mélységeinkből való kiemelkedésre, felfelé törésre késztet. A Vénusszal (déltájban) és a Jupiterrel (délután) alkot egy nagy, égi háromszöget, a három Tűz-jegyben, így a szellemiség és átalakulás lehetőségei vannak jelen. Késztetéseket, feltüzelő élményeket kaphatunk, ideje annak, hogy az anyagból kiszabaduljon az eszme, az idea – ahogyan a tűz is elégeti az anyagokat, úgy kell most ez a belső tűz, hogy ne ragadjunk le az anyagnál, hogy szellemünk magasabbra szárnyaljon!
A kos Hold kezdő energiát ad, amit a nyilas Vénusz visz tovább, az ő fázisában már a magasabb összefüggéseket, az isteni működéseket, a világunkat rendező elveket érthetjük meg, főleg érzelmi szempontból. A gyógyító női energia itt is jelen van. Ebből pedig az oroszlán Jupiter fázisa következik, amely már a tanítást, a bölcsülést hozza el, az önmagunkra való rálátás által és annak lehetőségét, hogy uraljuk életünket! Ide összpontosul végül ez az energia.
Csillagképi értelemben a Hold a Halakban a múltból visszatérő, visszaköszönő lelki-érzelmi élmények által kezd el inspirálni, a Vénusz az erőink kézben tartását, megfelelő irányítását, a gyógyító erők beindulását adja és lehetővé teszi az egó-páncél leomlasztását, a női energia által, vagy az érzelmek gyógyulását – a Jupiter az Oroszlán alatt pedig az önmagunkkal való szembesülés mellett tanít az ösztöneink uralására, sorsunk önálló vezetésére, illetve a szeretet működtetésére, nem csak mások, de önmagunk felé is! A belátó, megértő, elfogadó, bölcs szeretet, a harmonizálás és az érzések kavalkádja a mai nap.

Zentai Anna